Rukous2025 yhdistää näyn ja strategian: adoptoi kummikohde osaksi rukouselämääsi

 

Rukous2025 yhdistää eri puolilla Suomea asuvia kristittyjä verkossa toteutettavaan viikoittaiseen rukoukseen saavuttamattomien puolesta. Kuvassa Markku Laakso ja Päivi Peittola. Kuva: Saija Tiilikainen

Rukous2025-kampanja kutsuu suomalaisia kristittyjä rukoilemaan viiden vuoden ajan vähiten tavoitettujen kansanryhmien ja niiden keskellä tehtävän lähetystyön puolesta.

Yhdysvalloissa eräs baptistiseurakunta päätti sitoutua rukoilemaan eteläaasialaisen saavuttamattoman Bedia-kansanryhmän puolesta. Seurakunta ei luovuttanut silloinkaan, kun vainot bedioiden keskellä voimistuivat, eikä kristinusko tuntunut saavan minkäänlaista jalansijaa. Viitisen vuotta rukoiltuaan he ottivat yhteyttä lähetystyöntekijään, joka oli aloittanut työnsä lähellä bedioiden asuinaluetta. Tämä lähetystyöntekijä sai selville, että paikallisessa raamattukoulussa oli useita bedioita. Kävi ilmi, että tuon ennen täysin saavuttamattoman kansan keskelle oli syntynyt seurakunta ja evankeliumi tavoitti yhä uusia sydämiä vainoista huolimatta.

Lähetyksen historian sanotaan olevan vastattujen rukousten historiaa. Vastaukset eivät kuitenkaan tule aina nopeasti. Tarvitsemme pitkäjänteistä ja sinnikästä rukousta vähiten tavoitettujen puolesta. Jeesuksen lähetyskäsky velvoittaa meitä menemään sinne, missä Häntä ei vielä tunneta. Hyvä sanoma kuoleman voittaneesta Kristuksesta ja iankaikkisen elämän lahjasta kuuluu kaikille maailman ihmisille. Jotta lähetys etenisi kohti päämääräänsä, tarvitsemme myös rukouksiimme samanlaista näkyä kuin Paavalilla. Hän eteni määrätietoisesti kohti uusia alueita, joissa evankeliumia ei oltu vielä julistettu. Miten muuten voimme saavuttaa kaikki kansanheimot, ne yli kaksi miljardia, joilla on vähän tai ei lainkaan mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta?

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Kysyimme lähetyksen arjen tuntevilta lähetysjärjestöiltä strategisia rukousaiheita. Saatujen vastausten koostaminen avasi mielenkiintoisia ikkunoita lähetyksen maailmaan. Vastauksissa kaivattiin rukousta strategisesti merkittävien alueiden löytymiseksi sekä oikeita etenemisstrategiota niin suurkaupunkien kuin paimentolais- ja alkuperäiskansojen tavoittamiseksi. Rukousta tulisi kohdentaa taitoon sanoittaa evankeliumi eri kansanryhmien äidinkielelle kulttuuri huomioiden.

Järjestöissä nähtiin kansallisten lähettien potentiaali evankeliumin julistamisessa lähikansanryhmille ja koettiin, että tähän pioneerityöhön varustava koulutus sekä etenemistä tukevien kumppanuuksien syntyminen olisivat keskeisiä rukousaiheita. Tarvitaan lähetysnäkyä, joka sytyttää sydämet ja ennen kaikkea uskollista rukousta sen puolesta, että Pyhä Henki tekee valmistavaa työtä ihmisten sydämissä.

Jumala käyttää erilaisia rukoilijoita

Rukous yhdistää meidät Jumalaan ja toisiimme. Sen avulla liitymme myös Jumalan työyhteyteen ja pelastussuunnitelmaan.

Jokaisen rukousta tarvitaan, sillä rukoiltavaa riittää. Mutta rukoilijoina olemme erilaisia. Joku rukoilee rukouslistan mukaan säännöllisesti aamuin illoin. Toinen silloin, kun rukousaiheet putkahtavat jostain mieleen. Jumala ei käytä vain yhdenlaisia rukoilijoita. Hän tuntee meidät ja antaa meille erilaisia rukoustehtäviä. Kun olemme uskollisia siinä, mihin Jumala meitä kutsuu, hänen työnsä pääsee toteutumaan.

Yksi tapa ylläpitää pitkäjänteistä rukousta on rukouskummius, joka näyttää alussa kuvatun baptistiseurakunnan toiminnalta: kummi tai seurakunta ”adoptoi” kummikohteen osaksi rukouselämäänsä. Sen sijaan, että ”halattaisiin” kaikkia yli kahta miljardia vielä tavoittamatonta, valitaan oman kokoinen pala, johon keskitytään. Hyvä esimerkki rukouskummiudesta on ottaa rukouksen kohteeksi uudella alueella työskentelevä, paikallinen lähetti. Hänestä voi tulla kuin oma kummilapsi, jota muistaa rukouksin päivittäin.

Rukous2025-kampanja kutsuu suomalaisia kristittyjä rukoilemaan viiden vuoden ajan vähiten tavoitettujen kansanryhmien ja niiden keskellä tehtävän lähetystyön puolesta. Kampanjan verkkosivujen kautta voi saada oman kummikohteen. Rukous2025 yhdistää myös eri puolilla Suomea asuvia kristittyjä verkossa toteutettavaan viikoittaiseen rukoukseen saavuttamattomien puolesta. Unelmoimme, että tulevaisuudessa saman kansanryhmän sydämelleen saaneet yhdistyisivät omiksi rukousryhmikseen.

Mikään lähetysjärjestö tai rukouskampanja ei ole itsetarkoitus. Ne ovat välineitä saamamme lähetystehtävän toteuttamisessa. Jumala on siunannut monin tavoin meitä suomalaisia. Me olemme saaneet olla ja meitä edelleen kutsutaan olemaan siunauksena eteenpäin. Rukous vähiten tavoitettujen kansanryhmien ja siellä tehtävän työn puolesta on tämän kutsumuksen ytimessä. On etuoikeus ja ilo olla auraamassa rukouksin tietä evankeliumille. Tartutaan rohkeasti tähän auraan.

Lue lisää: rukous2025.fi. Sivuilta voit tilata maksuttoman rukousvihkon, joka sisältää 21 strategista rukousaluetta.

Kylväjä-lehden Vieraskynän kirjoittivat Markku Laakso, eläkeläinen ja lähetysaktiivi sekä Päivi Peittola Kansan Raamattuseuran kaupunkityöntekijä ja Rekolan seurakunnan lähetys- ja aikuistyön sihteeri.

Artikkeli on julkaistu Kylväjä-lehdessä 2/2021.

 
Kylvaja artikkelibanneri