Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Piispainkokous keskusteli KHO:n päätöksestä – piispat kannustavat malttiin rangastusseuraamusten määräämisessä

 

Keväällä 2018 pidetyssä kirkolliskokouksessa käytiin kiivasta keskustelua samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Piispat keskustelivat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta asiassa, joka koski varoituksen antamista Oulun hiippakunnan papille samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä.

KHO:n 18.9.2020 ratkaisun mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa kyseiselle papille varoitus.

Piispainkokous totesi, että KHO:n päätös selkiyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilannetta ja vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei. Piispainkokous merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi.

SEKL neliöb. 5.-11.6. MJa

Piispainkokouksen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että tehtyjen päätösten valossa kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Avioliittokäsityksen muuttaminen edellyttää kirkolliskokouksen päätöstä, joka vaatii määräenemmistön.

Piispainkokouksen johtopäätös: ”Piispainkokous toteaa, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä.”

”Varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys”, arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi piispainkokouksen arviota. ”Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.”

Lue piispainkokouksen päätös tästä linkistä.

Kirkon viestintä