Ylen teettämän kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista hyväksyy abortin

 

Kuva: Istockphoto

Valtaosa suomalaisista suhtautuu aborttikysymykseen vapaamielisesti. Vain kolme prosenttia väestöstä ei hyväksy aborttia lainkaan. Tiedot käyvät ilmi Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suomalaisten asenteet aborttia kohtaan ovat hyvin liberaaleja. Kyselyn mukaan 71 prosenttia väestöstä hyväksyy abortin ja noin viidennes (24 %)  hyväksyy sen tietyin reunaehdoin. Vain kolme prosenttia kansalaisista suhtautuu aborttiin kielteisesti.

Naiset ovat miehiä sallivampia aborttikannoissaan. Naisista 73 prosenttia hyväksyy abortin ja miehistä 69 prosenttia. Nuoremmat ikäryhmät suhtautuvat raskaudenkeskeytyksiin vapaamielisemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Kaikkein eniten abortin hyväksyviä oli 25-34-vuotiaissa. Heistä 78 prosenttia sallii raskaudenkeskeytykset varauksetta. Vaikka nuoret suhtautuivat vanhempia ikäryhmiä sallivammin aborttiin, niin myös kielteisesti suhtautuvia oli eniten nuorissa. 15-24-vuotiaista kuusi prosenttia vastusti aborttia. Kyselyn vanhimmassa ikäryhmässä, 65-79-vuotiaissa, abortin hyväksyvien osuus oli 65 prosenttia.

Kun aborttikantoja selvitettiin puoluekantojen mukaan, selvisi että kristillisdemokraattien kannattajissa oli eniten aborttia vastustavia, toiseksi eniten aborttiin kielteisesti suhtautuvia oli Perussuomalaisten joukossa. Kaikkein sallivimmin aborttiin suhtautui Ylen kyselyn mukaan RKP:n kannattajat. Heistä 89 prosenttia hyväksyy abortin. Myös vihreiden, vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajat sallivat raskaudenkeskeytyksen muita puolueita useammin.

Suomessa tehtiin vuonna 2017 noin 9360 raskaudenkeskeytystä. Keskeytysten kokonaismäärä oli viime vuonna matalin vuosikymmeniin. Suomessa tehdään abortteja vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Ylen kysely toteutettiin lokakuun alussa ja siihen osallistui 1109 henkilöä.