Ortodoksinen kirkko suunnittelee koko kirkon yhteistä valtakunnallista lehteä

 

Valamon luostarin kirkko. Kuva: Sari Savela

Suomen ortodoksisen kirkon kirkkohallitus on asettanut tavoitteeksi, että ortodoksisella kirkolla olisi yhteinen valtakunnallinen lehti vuoteen 2020 mennessä.

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on linjannut, että tulevaisuudessa kirkon asiantuntijapalvelut pyrittäisiin keskittämään. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on, että kirkolla olisi yhteinen valtakunnallinen lehti. Lehden kustantaja olisi Suomen ortodoksinen kirkko.

Uusi lehti korvaisi nykyiset seurakuntalaisille jaettavat julkaisut (Kupoli, Paimen-Sanomat, Ortodoksiviesti, Aamun Koiton seurakuntapainos). Lehden paikallisuus varmistettaisiin sillä, että lehden väliin toimitettaisiin alueellisia liitteitä,  joihin koottaisiin alueen seurakuntien jumalanpalvelus- ja tapahtumatiedot. Lehdessä olisi tarkoitus myös esitellä tasapuolisesti eri seurakuntia ja toimintamuotoja unohtamatta kirkon luostareita ja järjestöjä. Yhteinen valtakunnallinen lehti varmistaisi sen, että kaikki seurakuntalaiset saisivat ajantasaista tietoa koko ortodoksisesta kirkosta.

Suomen ortodoksinen kirkko kartoittaa parhaillaan seurakuntien työntekijöiden, johdon ja luottamushenkilöiden näkemyksiä aiheesta laajalla kyselyllä. Kyselyn tuloksista on tarkoitus tiedottaa elokuun loppupuolella. Hankkeen jatkovalmistelusta tai hylkäämisestä päättää kirkollishallitus syyskuun istunnossaan.