Lähetystyössä tarvitaan rukousta

 

Maailmassa on vielä lukuisia kansoja, joita evankeliumin sanoma ei ole saavuttanut. Salon Bergvikissä järjestettiin 5.-6.5.2018. tapahtuma, jossa rukoiltiin niiden lähetyskenttien puolesta, joilla kristittyjen määrä on vähäinen.

 

Markku Laakso

Tässä Yhdessä päämäärään -viikonlopussa oli mukana edustajia kuudesta järjestöstä, jotka toimivat saavuttamattomien kansojen ja kansanryhmien keskellä. He toivat työhönsä liittyviä rukousaiheita. Osallistujia oli lisäksi eri seurakunnista ja kirkkokunnista. Mukana oli myös joitain lähetystyöhön valmistautuvia lähettejä. Yhteisissä kokoontumisissa jaettiin tietoa ja kokemuksia alueilta, joilla ei vielä ole, tai ei voi avoimesti olla, kristillistä seurakuntaa.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

TT Jaakko Rusama (KLK) toi terveiset KMN:n kokouksesta, joka pidettiin Tansanian Arushassa.
– Pyhä Henki kutsuu opetuslapseuteen muuttumaan ja yhdessä muuttamaan maailmaa kolmiyhteisen Jumalan tekona. Koko elämä on lähetystyötä, kun elämme todeksi ja sanomme sen, mitä olemme saaneet lahjaksi ja itse kokeneet.
  
Markku Laakso oli yksi osallistujista. Hän koki viikonlopun todella positiivisena.

– Oli upeaa, että lähetysjärjestöjen tuomien aiheiden puolesta rukoiltiin yhdessä. Se kannusti rukoukseen ja rukouksen kautta asian eteenpäin viemiseen.

Markulle oli tärkeää kuulla saavuttamattomien kansojen keskelle lähtevien lähettien ajatuksia.  Häntä ilahdutti avara ja rakentava yhteishenki osallistujien kesken.
 
Seija Eerolalle viikonloppu oli innostava ja silmiä avaava. Hänkin oli vaikuttunut hyvästä yhteydestä.
– Rukoileminen oli siunaavaa ja hoitavaa. Eri kirkkokunnista tulevien kristittyjen välillä oli luonteva ja aito yhteys. Tapahtuma antoi uutta voimaa.

Tapahtuma ​vahvisti yhteistä näkyä lähetystehtävän loppuunsaattamisesta. Se rohkaisi luottamaan Jumalan sanan lupauksiin. Sanan mukaisesti kristityt voivat antaa itsensä, tehdä yhdessä työtä ja rukoilla päämäärän saavuttamiseksi. Keskustelut ja rukous pienryhmissä innoittivat ja rohkaisivat jatkamaan työtä yhteisen näyn mukaisesti. Uusi, vastaava viikonloppu on jo suunnitteilla ensi keväälle.

Teksti Päivi Peittola ja Aino Rossi

 

Aiheet