Aito avioliitto ry:ltä tietopaketti kouluihin: Mitä tarkoittaa käsite sukupuoli?

 

Kuva: Aito avioliitto ry/Pentti Tuovinen

Aito avioliitto -yhdistys on lähettänyt sukupuolta ja sukupuoli-identiteettiä koskevan esitteen isolle joukolle maamme peruskouluja, kerrotaan yhdistyksen tiedotteessa.

Esite sisältää sukupuolta koskevaa sanastoa ja lainsäädäntöä sekä puheenvuorot opettaja (KM) Tuulikki Teporalta ja kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatkalta.

Tuulikki Teporan puheenvuorossa oikaistaan Tasa-arvo on taitolaji -oppaan yksipuolisina pidettyjä käsitteitä ja kehotetaan suhtautumaan kriittisesti oppaan sisältöön.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

”Oppaassa vääristetään käsite moninainen selittämällä, että sukupuoli on monia (enemmän kuin kaksi). Opas korostaa, että jokaisella, myös lapsella, on oikeus itse määritellä sukupuolensa sen mukaan, mitä hän kokee tai tuntee olevansa. Opettajana ymmärrän sukupuolen moninaisuuden eri tavalla. Koululuokassa on runsaasti moninaisuutta, mitä esiintyy niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa. On hyvin monenlaisia tyttöjä rauhallisista nukeista pitävistä railakkaisiin poikien kanssa jalkapalloa pelaaviin ja puissa kiipeileviin hurjapäihin ja hyvin monenlaisia poikia herkistä vilkkaisiin ja rohkeisiin seikkailijoihin”, Tepora kirjoittaa.

Myös kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka kritisoi opetushallituksen  kouluille antamaa Tasa-arvo on taitolaji -oppaan ohjeistusta. Puolimatka toteaa, että opas ohjaa opettajia tutkimustuloksista välittämättä kyseenalaistamaan luonnollisen sukupuolijaon tyttöihin ja poikiin, miehiin ja naisiin.

”Tilastojen valossa ei ole perusteltua häiritä lapsen todellisuustajua puheella väärään ruumiiseen vangitusta minuudesta eikä iskostaa hänen ajatteluunsa uusgnostilaista ihmiskäsitystä osana julkista kouluopetusta”, Puolimatka kirjoittaa.

Yhdistyksen tiedotteen mukaan esite on suunnattu opettajille ja rehtoreille, mutta siitä on iloa ja hyötyä myös jokaiselle, joka haluaa perustellun vastauksen kysymyksiin: mikä on sukupuoli, miten se määritellään ja mistä on kyse ”sukupuolen moninaisuus”-ideologiassa.

Aito avioliitto ry on perustettu tukemaan avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona.