Medialähetystyötä tarvitaan koska taivas on todellinen

 
Indonesialaiset tytöt kännykät kädessä.

Uskon, pelastuksen ja elämän merkityksellisyyden hoksaamiseksi tarvitaan heitä, jotka lähetetään kertomaan Jeesuksesta tai mediaa, jonka kautta sanoma saadaan tuhansien ihmisten ulottuville yhdellä kertaa. Kuva Indonesiasta: Eila Murphy.

Tultuani valituksi Sansan toiminnanjohtajaksi kohtasin kysymyksen: ”Mihin tarvitaan medialähetystyötä?”

Jeesuksen seuraajilleen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen on vielä kesken. Kaikki ihmiset eivät ole saaneet kuulla sanomaa Jeesuksesta, rististä, syntien anteeksiantamuksesta ja armosta. He eivät siis ole saaneet mahdollisuutta ymmärtää elämän syvintä tarkoitusta ja merkityksellisyyttä, josta käsin aukeaa ilo, rauha ja vakaus keskellä tämän maailman kaaosta.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Roomalaiskirjeessä sanotaan: Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta he eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet” (Room. 10:14-15) Paria jaetta myöhemmin todetaan: Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.

Uskon, pelastuksen ja elämän merkityksellisyyden hoksaamiseksi tarvitaan heitä, jotka lähetetään kertomaan Jeesuksesta tai mediaa, jonka kautta sanoma saadaan tuhansien ihmisten ulottuville yhdellä kertaa. Pelastava usko ja elämän merkityksellisyys eivät synny minkä tahansa puheen vaikutuksesta, vaan sellaisesta puheesta, joka on sitoutunut Jumalan sanaan ja Jeesukseen Kristukseen. Hän on ilmoituksensa mukaan ainoa tie Jumalan luokse. Siksi lähetystyö, medialähetystyö ja Jeesuksesta kertominen on tärkeää.

Kun työtä tehdään rukoillen ja etsien Jumalan johdatusta, niin Pyhä Henki saa mahdollisuuden kirkastaa Jeesusta kuulijoille, rohkaista Jeesuksen seuraajaa elämänsä ahdistuksen tai kohtaamiensa vainojen keskellä. Rukoillen valmisteltu ja lähetetty ohjelma avaa sydämiä. Tätä vahvistaa kuulija- ja katsojapalaute. Palautetta tulee niin runsaasti, että yhteistyökumppanimme palkkaavat lisää väkeä vastaamaan niihin.

Välineitä ja keinoja tukea seurakuntia on monia, eikä kaikista voi puhua julkisesti.

Emme ole vain lähettämässä median kautta sanomaa ja iloitsemassa kuulijapalautteesta. Paikallistasoilla yhteistyökumppaneinamme ovat paikalliset seurakunnat ja kristilliset yhteisöt, jotka toimivat joko julkisesti tai salatusti. Näitä yhteisöjä on kaikkialla, myös niissä suljetuimmissa maissa. Välineitä ja keinoja tukea seurakuntia on monia, eikä kaikista voi puhua julkisesti.

Medialähetystyön kautta minulle on tullut yhä todemmiksi sanat: Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. (Room. 12:13-15) Olen ja olemme osa sekä paikallista että globaalia kirkkoa. Rukoilemalla ja antamalla omastani olen syvemmällä tavalla tietoinen tästä kaikesta.

Media voi ylittää rajoja ja esteitä. Radio- ja tv-signaaleja on vaikea estää. Sosiaalinen media, nettilähetykset, mobiiliapplikaatiot ja mediasoittimet ovat käytössä. Mediasoittimien muistikorteille ladataan sekä raamattu- että opetuslapseuttavaa opetusta, joita kuunnellaan ahkerasti pienryhmissä. Samalla voimme myös opettaa käytännön taitoja, esimerkiksi ravintotalouteen ja perushygieniaan liittyviä asioita.

Ajattelen lämmöllä erästä lukutaidotonta naista, jolle on toimitettu mediasoitin. Hän pitää sen avulla viikoittain kahtatoista pienryhmää, joissa hän laittaa mediasoittimen käyntiin ja syventää kuultua saamansa opetuksen pohjalta. Pienryhmät ovat aika huomaamattomia ja ne voivat olla osa paikallisen seurakunnan työtä tai uusia alkuja. Emme ole vain lähettämässä sanomaa, vaan tuemme paikallisia seurakuntia. Seuraamme jatkuvasti millaiset mediat ovat käytössä ja mahdollisia kohdemaissamme.

Radio menettää osin vaikuttavuuttaan, kun ihmiset katsovat enemmän televisiota tai mobiiliverkon rakentuessa siirtyvät nettilähetyksiin ja mobiiliapplikaatioiden käyttöön. Työmme seuraa tätä muutosta ja painottuu sen mukaan mitä alustoja ihmiset käyttävät. Kun tulvat, maanjäristykset tai sodat tuhoavat infrastruktuuria, mobiiliverkot ja nettiyhteydet häiriintyvät, niin radio toimii edelleen. Siksi suomalaisia kehotetaan hankkimaan patterilla toimiva radio kotiimme.

Tämän rikkinäisen maailman, kiistojen ja vihan keskellä haluan katsoa kohti taivasta ja toimia niin, että kerran meitä ihmisiä olisi siellä kaikista kansoista, kaikista kielistä, kaikista heimoista ja kaikista eri ihmisryhmistä.

Teemme työtämme yhteistyössä suurten kristillisten medialähetysjärjestöjen ja tahojen kanssa; Trans World Radio, SAT-7, Far East Broadcasting Company ja Luterilainen maailmanliitto sekä paikalliset tahot. Yhdessä toimimme erityisesti 10/40-ikkunan alueella. Tällä tarkoitamme 10. ja 40. pohjoisen leveyspiirin välistä aluetta, joka ulottuu Pohjois-Afrikasta, Lähi-idän, Iranin, Irakin ja Afganistanin kautta Intiaan, Kiinaan ja Kaukoidän maihin asti. Tuolla alueella asuu suurin osa maailman väestöstä. Siellä sanoma Kristuksesta ja hänen kauttaan aukeavasta ihmisarvosta on vähiten tunnettu. Kristityt kohtaavat vainoa ja syrjintää, naisten asema on huono ja he kohtaavat väkivaltaa ja alistamista.

Tiedostan olevani ihmisenä ja toiminnanjohtajana vajavainen, mutta samalla armahdettu syntinen. Haluan olla tekemässä medialähetystyötä yhdessä toisten Jeesusta seuraavien kanssa Jumalan kunniaksi, ihmisten pelastumiseksi ja muuten vaan pirun kiusaksi. Eve ja Ossi laulavat eräässä kappaleessaan: Samalla viivalla ristiltä katsottuna, samalla viivalla Jumalan mitoilla mitattuna. Samalla hinnalla lunastettuja. Samalla täydellisellä rakkaudella rakastettuja.

Tämän rikkinäisen maailman, kiistojen ja vihan keskellä haluan katsoa kohti taivasta ja toimia niin, että kerran meitä ihmisiä olisi siellä kaikista kansoista, kaikista kielistä, kaikista heimoista ja kaikista eri ihmisryhmistä. Siksi tarvitaan lähetys- ja medialähetystyötä. Siksi sinua tarvitaan elämän haavoittamana auttamaan toisia haavoittuneita taivaallisen lääkärin ja elämän merkityksen antajan eli Jeesuksen luokse. Jeesuksen kohtaaminen synnyttää ihmisessä halua toimia myös toisten hyväksi, etsiä kohtuullisuutta ja ekologista vastuullisuutta. Ensin on Kristus ja hänessä kaikki muu. Hän on tie, totuus ja elämä.

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa