Raamattu ei jätä tilaa rasismille

 

Erilaiset ajattelutavat ja toimintamallit ovat kriisien polttoainetta sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla. Mitä vähemmän tunnemme toista, sitä enemmän tämän erilaisuus voi tuntua uhkaavalta. Yksi esimerkki tästä on suomalainen maahanmuuttokeskustelu.

On tärkeää ymmärtää ja kriittisesti arvioida aikamme ilmiöitä. Mutta vielä tärkeämpää on alistaa omat mielipiteet, näkemykset, pelot ja ennakkoluulot Jumalan sanan linjauksille.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Raamatun punainen lanka on Jumalan liitto Israelin kanssa (1. Moos. 12:1–3, 18:18, 28:14). Jokaisessa liittolausumassa on kaksi osaa: se, jossa Jumala lupaa siunata, ja se, jossa Jumala lupaa siunauksensa kohteen olevan siunaus kansoille.

Psalmit ovat täynnä jakeita, joissa Jumala haluaa kansojen tulevan tuntemaan hänet. Jopa tuomiota julistavat profeettakirjat kutsuvat kansoja parannukseen ja yhteyteen Jumalan kanssa. Lähetyskäskyssä Jeesus ei puhu vain siunauksena olemisesta vaan antaa suoran ohjeen tehdä opetuslapsia kaikista kansoista.

Vaikka kulttuurien rinnakkaiseloon liittyy haasteita, rasismille ja muualta tulleiden syrjinnälle ei Raamatusta löydy oikeutusta.

Jumala kutsui Israelin etniset rajat ylittävään rakkauden osoittamiseen. 2. Moos. 23:9 ja 3. Moos. 19:33 kieltävät sortamasta Israelin kansan keskellä asuvia muukalaisia. Päinvastoin Israelin omien kokemusten Egyptin orjuudessa ja muukalaisuudessa tulisi olla empatian lähde.

Kansojen liikkeet ja asuinalueet eivät ole sattumankauppaa vaan Jumalan myötävaikuttamia, ”jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet” (Apt. 17:27). Pyhä Henki on lähetyksen henki.

Maahanmuutossa ei Raamatun mukaan ole kyse yhteiskunnallisesta ongelmasta vaan siitä, että Jumala on antanut meille mahdollisuuden olla mukana hänen sydämensä sykkeessä. Vaikka kulttuurien rinnakkaiseloon liittyy haasteita, rasismille ja muualta tulleiden syrjinnälle ei Raamatusta löydy oikeutusta. Kristittyinä voimme osaltamme vastata kotoutumisen ja rinnakkainelon haasteisiin.

Kansojen liikehdintä on seurakunnille avautunut lähetysmahdollisuus. Ruotsissa istutetaan seurakuntia lähiöihin, joissa kulttuurit ovat törmäyskurssilla. Raamatun opetus haastaa tutkimaan, ohjaavatko meitä ennakkoluulomme vai Jumalan rakkaus kansoja kohtaan.

Jumala haluaa avata sydämemme näkemään hänen tavallaan. Kunpa Suomeen tulleet, saavuttamattomiinkin kansoihin kuuluvat ihmiset voisivat täällä kuulla Jumalan rakkaudesta, uskoa evankeliumin ja viestiä sen takaisin kansansa keskuuteen.