Uuden koulutuskanavan nimeksi Sat-7 Academy

Yli 21 miljoonaa arabiankielistä lasta on tällä hetkellä vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Kuva: Sat-7 Academy/Flickr

Kristillisen televisioyhtiön Sat-7:n kesällä aloittava uusi koulutuskanava saa nimen Sat-7 Academy. Kanava tuo koulutuksen mahdollisuudet miljoonille pakolaislapsille ja muille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille.

Sat-7:n tiedotteen mukaan 13 miljoonaa arabiankielistä lasta on tällä hetkellä vailla koulua, ja yli 21 miljoonaa on vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Tähän ovat syynä alueen pitkittynyt konflikti ja köyhyys. Lisäksi kaikki perheet eivät laita tyttöjä kouluun. Ne koulut, jotka ovat vastaanottaneet pakolaislapsia, ovat jo täynnä. Niiden opettajat ovat usein heikosti koulutettuja ja käyttävät fyysistä väkivaltaa kurin ylläpitämiseksi.

Sat-7 Academy aloittaa ympärivuorokautisena kanavana. Tarkoituksena on tukea ja täydentää, mutta ei korvata luokkahuoneissa tapahtuvaa opetusta. Kanava palvelee myös vanhempia ja opettajia lasten kasvatuksessa. Sat-7 Academy ei auta vain luku- ja kirjoitustaidossa, vaan huomioi lapsen kokonaisvaltaisen kasvun.

”Todelliseen kasvatukseen kuuluu tärkeänä osana myönteiset arvot ja asenteet. Me haluamme auttaa rakentamaan sisään sulkevaa, luovaa ja demokraattista yhteiskuntaa. Se alkaa tämän päivän lapsista, vanhemmista ja opettajista”, Sat-7:n toiminnanjohtaja Terence Ascott sanoo Sat-7:n tiedotteessa.

Kanavan apulaistoiminnanjohtaja Rita Elmounayerin mukaan juuri nyt on aika toimia, jotta kasvavaa sukupolvea ei kadoteta.

”Jos emme panosta koulutukseen, joka opettaa tiedon lisäksi myös suvaitsevaisuutta – –, muut panostavat vastakkaisten arvojen opettamiseen. Ja me olemme nähneet sen tuloksen: radikalismi, ääriaatteet ja kapina.”

”Yhdestä katsojasta voi kasvaa muutoksen välikappale”

Tällä hetkellä lapsille suunnatulla Sat-7 Kids -kanavalla esitetään My School (Minun kouluni) -ohjelmaa viitenä päivänä viikossa. Tutkimuskeskus IPSOS:n tekemän katsojatutkimuksen mukaan ohjelmalla oli viime vuonna yli 1,3 miljoonaa katsojaa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Suurin osa heistä katsoi ohjelmaa päivittäin tai vähintään kerran viikossa.

Terence Ascottin mukaan kanavalla on suuret vaikuttamismahdollisuudet.

”Me puhumme miljoonista katsojista. Mutta vaikka voisimme vaikuttaa vain muutaman tuhannen lapsen elämään, tämä olisi sen arvoista. Yhdestä katsojasta voi kasvaa todellinen muutoksen välikappale heidän yhteiskunnassaan. Yhdestä näistä lapsista voi tulla aikanaan jopa maansa presidentti”, Ascott toteaa.

Sat-7 on Terence Ascottin vuonna 1995 perustama kristillinen satelliittitelevisio, joka lähettää arabian-, farsin- ja turkinkielistä kristillistä ohjelmaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maihin. Kanavan keskustoimisto sijaitsee Kyproksella. Sat-7:n suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Medialähetys Sansaattajat, Suomen Lähetysseura ja IRR-TV.