Tehostamistoimet mylläävät työtä seurakunnissa

Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

Tänä vuonna 70 prosenttia Suomen evankelis-luterilaisista seurakunnista ja seurakuntayhtymistä järjestelee uudelleen töitään, uusii toimintatapojaan sekä tehostaa toimintaansa. Lähes puolet vähentää sijaisten ja määräaikaisten käyttöä.

Tiedot käyvät ilmi Kirkon työmarkkinalaitoksen ajankohtaiskyselystä, jossa seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä tiedusteltiin vuoden 2017 suunnitelmia.

Vuoteen 2015 verrattuna yhä useampi suunnittelee erilaisia henkilöstöön tai talouteen liittyviä toimenpiteitä.

Seurakunnat arvioivat henkilöstönsä lukumäärän vähenevän noin neljällä prosentilla vuoteen 2019 mennessä, keskimäärin prosentin vuodessa.

Aikeet pitkäaikaisen lainan otosta ovat kaikkiaan hieman yleistyneet vuoden 2015 kyselyyn verrattuna.

Monet seurakunnat suunnittelevat kiinteistöjen myyntiä.

Seurakuntien välinen yhteistyö katsotaan entistä tärkeämmäksi.

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantamiseen tähtäävää kehittämistä on käynnissä joka neljännessä seurakunnassa. Valmistelussa se on yhdellä viidestä.

Kiinnostuneimpia kehitystyöstä ovat ne seurakunnat, joiden henkilöstömäärä on vähintään 50.

Kirkon työmarkkinalaitoksen tekemään kyselyyn vastasi maaliskuussa 2017 seurakuntien ja seurakuntayhtymien palkka-asiamiehiä sekä johtavia talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijoita.

Kyselyyn saatiin vastaus yhteensä 183 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä, joissa työskentelee yli puolet koko kirkon henkilöstöstä.

 

Aiheet