Suomen Lähetysseuraan haetaan toiminnanjohtajaa

Kuvassa Suomen Lähetysseuran toimitilat Tähtitorninkadulla Helsingissä.

Suomen Lähetysseuran nykyinen toiminnanjohtaja TT Seppo Rissanen jää eläkkeelle 1.11. alkaen. Uuden toiminnanjohtajan hakuprosessi on käynnistynyt.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään hakuilmoituksen mukaan sitoutumista kirkon yhteiseen missioon, vahvaa johtamistaitoa ja -kokemusta sekä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Hänellä odotetaan olevan kokemusta työskentelystä kansainvälisissä tehtävissä, mieluiten lähetys- tai kehitysyhteistyössä, samoin ekumeenisten organisaatioiden, kotimaisten kirkollisten tahojen sekä lähetys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden tuntemusta.

Toiminnanjohtajan valitsee Suomen Lähetysseuran hallitus, jonka puheenjohtajana toimii piispa Matti Repo. Toiminnanjohtajan hakumenettelyssä on mukana ulkopuolinen konsultti. Tehtävä on vastaanotettavissa loppuvuodesta 2017.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan

Uusi toiminnanjohtaja saa johdettavakseen vuonna 1859 perustetun lähetysjärjestön, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija. Lähetysseura toimii 30 maassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Se on myös ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö ja yksi Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä.

Suomen Lähetysseura toimii vielä tällä hetkellä Tähtitorninkadulla Helsingissä. Lähetysseura hakee kuitenkin parhaillaan uusia toimitiloja, joihin on tarkoitus muuttaa viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan