Miten kouluissa opetetaan sukupuolen moninaisuutta? Näin rehtorit vastaavat

 

Kuva: Shutterstock

Kouluissa on alettu häivyttämään sukupuolijaottelua tyttöihin ja poikiin. Seta on vahvasti mukana rintamassa. Saako vanhempi kieltää lasta osallistumasta Seta-vieraan tunnille?

Eri oppiaineissa pitää lisätä ”tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta”, uudet opetussuunnitelmien perusteet kehottavat.

Opetushallituksen jo vuonna 2015 julkaistussa oppaassa Tasa-arvotyö on taitolaji korostetaan, ettei lapsia saa puhutella joukkoina ”tytöt” ja ”pojat.” Oppaassa ohjataan pidättäydytään opetuksessa ”sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa”.

Kalenterivuosi 2023 – Lähdemedia

Myös Seta ry on laatinut oman oppaansa, jossa se antaa vinkkejä opettajille. Isälle oppilas voisi tehdä vaaleanpunaisen ruusukortin. Matematiikan tunnilla voisi laskea, kuinka paljon sukupuolen korjausprosessin aloittaneiden määrä on kasvanut.

Hiljattain Facebook-sivullaan Seta väitti, etteivät vanhemmat voi kieltää lastaan osallistumasta Seta-vieraan tunnille koulussa. Vanhempien ennakkoluulot eivät järjestön mukaan saa kumota lasten oikeutta saada tietoa.

Ollaanko kouluissa Setan kanssa samoilla linjoilla? Entä miten uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan sukupuoli-kysymyksissä? Uusi Tie selvitti asiaa ottamalla yhteyttä kymmenen eri koulun rehtoriin.

 

Kokemusta sukupuolen vaihtajista

Vaikka sukupuoli-teema on mediassa pinnalla, monissa kouluissa se ei ollut. Opetussuunnitelmaan perehtyminen vie aikaa ja on muitakin ajankohtaisia teemoja.

Poika- ja tyttöjakojen häivyttämisestä lähes kaikki rehtorit antoivat esimerkiksi liikunnan sekaryhmät. Joensuun normaalikoulun perusopetuksen rehtorin Jyrki Korkin mukaan heillä WC-merkinnöissä on vielä parantamisen varaa. Vasta osa vessoista on yhteiskäytössä.

Joissakin kyselyn kouluissa oli tai oli ollut oppilaita, jotka eivät kokeneet biologista sukupuoltaan omakseen. Eräässä tamperelaisessa koulussa on tehty tällaisessa tilanteessa käytännönjärjestelyjä. Esimerkiksi on järjestetty tilanne, jossa oppilas on voinut kertoa luokkatovereilleen sukupuolen vaihdoksestaan. Opettajien keskuudessa soraääniä ei ole kuulunut.

 

”Tämä ei ole läpihuuto juttu”

Rehtorien näkemykset vaihtelivat kysyttäessä, saisiko huoltaja kieltää lasta osallistumasta Seta-vieraan tunnille, jos sen katsotaan olevan perheen arvojen kanssa ristiriidassa. Osa huomautti, että huoltaja voi ottaa lapsensa kokonaan pois kouluopetuksesta. Toiset taas katsoivat, että opetussuunnitelmalla perusteltavaan opetukseen on osallistuttava. Jotkut rehtorit tekisivät ratkaisun tapauskohtaisesti.

Erään pääkaupunkiseudun koulun rehtori ei halunnut antaa kommentteja omalla nimellään.

Hän pitää sukupuoli-kysymystä arvolatautuneena.

– Vaikka yhteiskunnassa ajetaan tiettyjä näkemyksiä, tämä ei ole läpihuutojuttu. Ketään ei voida pakottaa ajattelemaan jollain tavalla. Se on väärin.

Rehtorin mielestä siinä piilee vaara, kun suvaitsevaisuuden saavuttamiseksi aletaan ohjailemaan lasten identiteettiä.

– Minusta näitä sukupuoliasioita ei tarvitsisi käsitellä ollenkaan. Jos lapsen identiteetti ei ole vielä murrosiässä selvä, hänen pitäisi antaa miettiä sitä rauhassa.

 

Lue Uuden Tien jutusta, mitä muut rehtorit ja Opetushallitus kommentoivat aiheesta.

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet