Lähetyskenttä voi olla kotikorttelissasi

Suomessa vieraillut Himalajan Vapaakirkon aktiotiimi on elävä osoitus pitkäjänteisen lähetystyön tuloksista. Kuva: Pia Korhonen

Muuttuvassa maailmassa lähetystyön on löydettävä uusia uomia tavoittaa niitä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Kansat ja kielet sekoittuvat, kristinuskon painopiste on siirtynyt etelään ja ”teltantekijöitä” tarvitaan yhä enemmän.

 

Perinteisen lähetystyön oheen on tullut monia muita keinoja yrittää saavuttaa niitä, joita ei ole vielä saavutettu, todettiin Vapaakirkon kesäjuhlien Maailman lähetys nyt -seminaarissa.

Eusebios Kesarealainen ja Luther ajattelivat aikanaan, että apostolit ovat jo täyttäneet lähetyskäskyn, mutta edelleenkään kaikki kansanryhmät eivät ole kuulleet evankeliumia. Lähetystyö on yhä ajankohtaisempi ja arkisempi asia. Se on tullut lähes jokaisen kotiovelle.

Kaupungistuminen muuttaa lähetystyötä

Lähetysjärjestö WEC Internationalin Euroopan aluejohtaja ja Vapaakirkon lähetti Kevin Gray avasi esitelmässään havainnollisesti viisi muutosaluetta lähetystyössä. Kaikki nämä alueet sisältävät haasteita, mutta myös ennen kokemattomia mahdollisuuksia.

1. Urbanisaatio siirtää kansakunnat kaupunkeihin. Jo nyt on kaupungeissa enemmän asukkaita, kuin maalla. Kansat ja kielet siis sekoittuvat.

2. Muuttoliike lisääntyy koko ajan. Ihmisiä vaeltaa massoittain sotia pakoon Eurooppaan. Osa taas muuttaa työn tai toisten ihmisten tähden. Lähetyskenttä tulee tänne.

3. Kristinuskon painopiste on siirtynyt etelään. Suurin osa evankelikaalisista kristityistä on Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Eurooppa tulee saamaan lähetystyöntekijöitä etelästä.

Lähetystyö on työtä kaikkialta kaikkialle, ei vain Euroopasta muualle.

4. Ammattitaidon merkitys korostuu koko ajan enemmän. Monet maat eivät ota vastaan perinteisiä lähetystyöntekijöitä, jolloin niin sanotun teltantekijälähetystyön merkitys kasvaa.

5. Teknologian kehittyminen antaa uusia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä. Tämä tuo myös suuria uusia haasteita.

Etäisyys ei ole vain kilometrejä

Kuulijoita muistutettiin myös Ralph Winterin (1924–2009) opetuksesta. Helpointa on evankelioida oman kieliryhmänsä ja kulttuurinsa edustajia.

Toiseksi helpointa on evankelioida heitä, jotka ovat maantieteellisesti lähellä ja ehkä kulttuurisestikin sukua, mutta silti eri kansaa.

Kaikkein vaikeinta on evankelioida täysin eri kulttuurista, kieliryhmästä ja etnisestä taustasta tulevia ihmisiä.

Joskus maantieteellinen etäisyys voi olla hyvinkin lyhyt, mutta kulttuurinen, etninen ja kielellinen matka pitkä. Maahamme on muuttanut paljon muiden kansojen ihmisiä. He ovat ehkä maantieteellisesti lähellä, mutta silti niin sanotusti tavoittamattomia.

Tässä on monelle lähetystyöstä kiinnostuneelle työsarka — ehkä samassa korttelissa, missä asuu.

Aiheet