Kirkkohallitus myönsi rakennusavustuksia kymmenille seurakunnille

 

Osa Evankeliumijuhlien tapahtumista järjestetään Kalajoen kirkossa. Kuva: Sari Savela

Kirkkohallituksen täysistunto jakoi rakennusavustuksia seurakunnille. Avustuksia jaettiin sekä valtionrahoituksesta että Kirkon keskusrahastosta yhteensä 6 miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen tuen sai Nivalan kirkon peruskorjaus.

Seurakunnat hakivat avustusta yhteensä 100 eri hankkeeseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Hakemusten kustannusarviot olivat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Seurakuntien hakemusten määrä kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuodesta.

Hakemuksista 64 koskee suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea, jota myönnettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta voivat hakea ilman sidonnaisuutta verotulomäärään kaikki ne seurakunnat, joiden hoidettavana on suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Avustusta on mahdollista käyttää myös yhteishankkeille. Vuoden 2017 valtion rahoitusta käytetään kaikkien seurakuntien käyttöön tulevan kiinteistörekisteri Basiksen rakentamiseen edellisvuoden tavoin. Basisrekisteri valmistuu vuonna 2018. Avustuksia on voitu jakaa tänä vuonna vain verotuloperusteisesti.

Perheniemi neliöb. 5.3.- MJa

Suurin yksittäinen tukisumma oli 1,35 miljoonaa euroa ja se myönnettiin Oulun hiippakunnassa sijaitsevalle Nivalan kirkon peruskorjaukseen. Samasta hiippakunnasta Kalajoen kirkon peruskorjaukseen myönnettiin 800 000 euroa. Molemmat avustussummat myönnettiin valtionrahoituksesta. Valtion rahoitusta myönnettiin myös Kristiinan kaupungin kirkon katto- ja julkisivukunnostustyöhön 1,1 miljoonaa euroa, mikä on toiseksi suurin myönnetyistä avustussummista.

Kirkon keskusrahaston avustusta haettiin yhteensä 36 hakemuksessa. Tukea myönnettiin yhteensä miljoona euroa. Hakemusten kohteina oli erilaisia seurakuntien toimitilarakennuksia, useissa tapauksissa seurakuntataloja. Hankkeet koskevat kahta lukuun ottamatta olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Sidonnaisuus seurakunnan verotuloihin on myöntämisen perusteena tässä jakoryhmässä.

Kirkon keskusrahastosta myönnettävistä avustuksista suurin tuki 262 7000 euroa myönnettiin Keuruun seurakuntaan kuuluvan Haapamäen kirkon peruskorjaukseen.

Helsingin ja Espoon hiippakuntien yhteensä kahdelle hankkeelle ei myönnetty lainkaan avustuksia.

Avustusten saajat ja määrät löytyvät tästä linkistä.