Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa”

Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. (Ps.53:2)

Daavidin puhe keskeytettäisiin varmasti Kirkolliskokouksessa, koska se voisi loukata ateisteja. Vihapuhe on Helsingin piispan mukaan syntiä ja eihän ateismista mitään pahaa voi seurata – vai voiko?

Perheniemi Rohkaisun voima

Jumalasta luopunut läntinen maailma on siirtynyt Sodoman ja Gomorran päiviin

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin täytyi sanoa tämä tosiasia, sillä kirkonmiehet näyttävät nielaisseen kielensä ja tukkivat totuuden puhujien suut: http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005195773.html

Paavali kertoo selkokielellä missä mennään ja miksi

ja mitä tuleman pitää (Room.1:18-25): ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Enempää en voi Roomalaiskirjettä lainata, sillä Paavalin päätössanat nostavat hiukset pystyyn, mutta lue itse 1. luku loppuun. Se on yhtä ajankohtainen kuin päivän lehti.

Raamattu kertoo missä mennään

Ateistit ja heidän hurskaat myötäjuoksijansa ovat pitäneet totuutta vääryyden vallassa viimeksi kuluneet vuosisadat. Kotimainen esimerkki tuoreesta totuuden vääristelystä on Petteri Niemisen systemaattisen teologian alalta tekemä väitöskirja ”kreationismin kauheudesta” vuodelta 2015. Niemisen johtolause kuuluu: kreationistiset tekstit perustuvat tieteellisten löydösten sijaan virheargumentteihin ja kokemusperäiseen ajatteluun.

Tämä on väärä väite. Se selviää Evoluutio ja biologinen informaatio -kirjasta. (datakirjatkustannus.fi) Kevin Anderson arvioi Niemisen väitöskirjan pohjalta vuonna 2015 kirjoitettua PLos One -lehden artikkelia, joka osoittautuu väitöskirjan muokatuksi tiivistelmäksi. Hän osoittaa väitöskirjan vakavat puutteet ja ihmettelee Itä-Suomen yliopiston matalaa tasoa. Tutkimusmenetelmä on vinoutunut, materiaalin valinta tarkoitushakuista ja mikä pahinta, Nieminen ei tiedä, että dinosaurusten fossiileista eristetyt taipuisat verisuonet, nahka ja biomolekyylit on vahvistettu laboratorioanalyysein. Myös se, että Plos One julkaisi näin köykäisen artikkelin, osoittaa kuinka matalalla rima on. Tärkeintä näyttää olevan kirjoittajien kreationismin ja älykkään suunnittelun täysin tuomitseva ja pilkkaava ennakkoasenne. (Creation Matters, Vol.22, No. 1, Jan/Feb 2017)

Viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia,

toteaa Pietari. (2.Piet.3:3s.) Nämä pilkkaajat kieltävät luomisen: sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja viittaavat kintaalla Jeesuksen opetukselle Nooan päivien maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta. (Matt.24:37-39) Kyseessä eivät ole mitkään Raamatun sivujuonteet. Genesiksessä luomisen kuvaukseen käytetään 2 lukua, mutta vedenpaisumuksen kuvaamiseen peräti 3 lukua ja muualla Raamatussa molempiin viitataan kymmeniä kertoja. Hurskaimmat pilkkaajista ottavat Jumalan roolin ja julistavat, että ne eivät ole ”pelastuskysymyksiä”. Maa ja kaikki liha hävitettiin väkivallan takia (1.Moos.6:13) vedenpaisumuksessa. Viimeisinä päivinä maa ja kaikki mitä siihen on tehty, palavat. (2.Piet.3:10) Nooan päivistä lisää: https://www.youtube.com/watch?v=EPxs3vv9eJk

Valistuksen ”kuoleman henki” voitti jälleen

Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron ilmoitti voitonpuheessaan Pariisin Louvren edessä, että hän haluaa pitää yllä ”valistuksen henkeä”. Tämä henki ”ei tunnusta herrakseen mitään muuta kuin oman järkensä” (Nicolas de Condorcet). Macron puhui lasilevyistä rakennetun pyramidin vieressä. Pyramidi on muinainen kuoleman symboli.

Jumalan järki ja ihmisen järki

Jumalan iankaikkinen voima on ollut luomisesta asti kaikkien nähtävissä. Taivaan portilla ei voi vedota tietämättömyyteen Jumalan hylkäämisen tekosyynä. Mitä viisaampana tämän maailman älyniekat itseään pitävät, sitä tyhmemmiksi he tulevat. Nämä tomppelit muuttivat Jumalan kuvan katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi eli tekivät ihmisestä muista eliöistä kehittyneen eläimen.

Tiedemiesten enemmistön mielipide

Saavutetaan ”äänestämällä” ja pysyy ”totena” usein vain muutaman vuoden, koska se ei perustu totuuteen. Luonnontieteet eivät voi koskaan löytää Totuutta, koska ne eivät etsi Häntä, vaan kyhäävät kokoon parasta jumalatonta selitystä. Yksi ynnä yksi on kaksi. Siitä ei tarvitse äänestää. Väite, jonka mukaan ihmisen aivot sisältäisivät matelijoilta perityt ”liskoaivot” on ihmisjärkeilyn tulosta eli pelkkää filosofointia.

Paavali ennakoi evoluution valta-aseman

ja sen vaikutuksen lopun ajan ”kulttuuriin”. Tulokset näkyvät kaikkialla ympärillämme. Tämä kuitenkin osoittaa, että Raamattu on totta, sillä sen kirjoitukset toteutuvat parhaillaan: se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu (2.Tess.2:3) ja meistä he ovat lähteneet. (1.Joh.2:19) Meitä Jumalan sanaan uskovia on jäljellä enää piskuinen lauma, mutta emme pelkää, sillä Jumala on nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. (Luuk.12:32)