Elämä ei ole luonnollista,

sillä luonnonlait eivät synnytä elämää, eliöiden mykistävästä teknologiasta nyt puhumattakaan. Tämän ymmärtää jo lapsikin (Matt.19:14). On opiskeltava yliopistossa vuosikymmeniä kehittyäkseen raamatulliseksi, järjettömäksi typerykseksi, joka on sokea luonnossa nähtävälle suunnittelulle! (Ps.94:8; 92:5-7). Tämä tyhmyys ei jää seuraamuksia vaille (Room.1:18-32).

Alkuaineista ei synny autoja automaattisesti

Alkuaineet eivät myöskään itsestään rakenna huipputeknologiaa täynnä olevia soluja. Toisaalta, aivan samoin kuin autot hajoavat, virheettömäksi alun perin rakennettu luomakunta rappeutuu silmiemme edessä ja kaikki lajit kuolevat – ennemmin tai myöhemmin – sukupuuttoon! Tästä voi helposti päätellä, mitä vuosimallia lajit ovat, koska rappeutumisnopeus tiedetään. Vaikka soluissa on sisäänrakennettu korjaus-, siivous-, ja kierrätysjärjestelmä; niiden DNA -tietokoneohjatut tiedostot tuhoutuvat, hitaasti – mutta varmasti – kuten genetiikan asiantuntija John Sanford osoittaa kirjassaan Eliömaailma rappeutuu.

Luonnon teknologia on mykistävän nerokasta

ja ylittää valovuosilla insinöörien taidot. Kvanttikompassin avulla suunnistava punarinta sisältää enemmän informaatiota kuin älypuhelimesi. Luonnossa on kaasuturbiineita, pyörintämoottoreita, dynamoita, nanoautoja ja käveleviä koneita! On täysin mahdotonta, että ne olisivat itse rakentaneet itsensä. On täysin käsittämätöntä, että itseään viisaina pitävät tiedeihmiset eivät tätä tieteellistä tosiasiaa tajua, vai onko niin, että ”tieten tahtoen he eivät ota huomioon…”? (2.Piet.3:5).

Ihmisen rakentaman kaasuturbiinin polttokammiossa

tuotetaan lämpövoimaa. Siellä poltetaan tarkoin säädellysti nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta. John Barber patentoi ensimmäisen kaasuturbiinin vuonna 1791. Sitä käytettiin ”hevosettomien vaunujen” voimanlähteenä.

Pommittajakuoriaisella on polttokammio,

jossa se tuottaa kiehuvan kuumaa ja syövyttävää kaasua: https://www.youtube.com/watch?v=Pib9qT-pccI

Kuoriainen ei käytä tätä huolellisesti suunniteltua laitetta kaasuturbiinimoottoria pyörittämään vaan sarjatulta ampuvana kaasuaseena.

Luonnossa bakteerit käyttävät pyörintämoottoreita

Siitä olen kertonut aikaisemmassa blogissa ja kirjassani Eläimet opettavat. Oma energiatuotantomme pyörii biljoonien dynamoiden avulla. Ensimmäisen keinotekoisen nanoauton rakentamisesta myönnettiin äskettäin Nobel-palkinto. Tuotteiden kuljetus soluissa toteutuu kävelevien koneiden toimesta.

Biomoottoreita on energiaa tuottavina dynamoina

tuhansittain kaikissa soluissamme. Animaatio: http://videolike.org/view/yt=7BB;dEz%7Cqa7   ja selostettuna englanniksi: http://videolike.org/view/yt=2U31hvJE$oj  Ne on lisäksi asennettu lähekkäin siten, että ”turboteholla” aikuinen tuottaa tarvitsemansa 60 kiloa ATP-polttoainetta vuorokaudessa.

Pentti Tapanan mukaan tämä pyörivä laite eli ATP-syntaasi ”on solun rakenteista ehkä kaikkein merkillisin” (Tapana, Pentti (2009): Elävä solu, Gaudeamus). Hänkin vertaa sitä polkupyörän dynamoon:

”ATP-syntaasin mekanismia voisi verrata polkupyörän dynamoon… Sylinteri ja akseli muodostavat pyörivän roottorin ja pallomainen pää sitä paikoillaan pitävine varsineen staattorin. Syntaasin rakenne mahdollistaa energian lataamisen ATP-molekyyleihin niin kuin dynamon staattorissa pyörivä roottori (ankkuri) tuottaa sähkömagnetismin lakien mukaan sähköä polkupyörän lyhtyyn.” https://tieteenrakkikoira.blogspot.fi/search/label/molekyylikone

Pommittajakuoriaisen polttokammiossa

vesiliukoinen hydrokinoni ja vetyperoksidi reagoivat katalaasi- ja peroksidaasientsyymien vauhdittamina. Tästä seuraa näin syntyvän liuoksen kuumeneminen aina kiehumispisteeseen asti. Liuos kaasuuntuu muutamassa millisekunnissa ja pommittajakuoriainen ruiskuttaa hyökkääjän päälle tätä sata-asteista myrkyllistä kaasuseosta.

Pommittajakuoriainen käyttää ruiskuttamiseen suutinta,

joka on varustettu käännettävällä ohjaimella. Suihku voidaan näin suunnata tarkasti. Suutin on niin monipuolinen, että sillä voi tähdätä jopa eteenpäin kuoriaisen selän yli tai sen ruumiin ali, ja näin se torjuu hyökkääjän. Suuttimen liikkuvuus on peräti 270 astetta.

Pommittajakuoriaisen kaasuase on innoittanut tutkijoita

selvittämään, voisiko kyseisen elimen teknisiä ratkaisuja kopioida ihmisen suunnittelemiin laitteisiin. Tätä uutta tieteenalaa kutsutaan biomimetiikaksi.

On havaittu, että Jumalan suunnittelemat laitteet ovat aina parempia,

kuin ihmisten rakentamat. Kuoriaisen mekanismin kopioinnin etuja voisivat olla nopea ruiskutus ja suihkun pitkä ulottuvuus. Tämä voisi olla hyödyksi kaasuturbiinien kehittämistyössä, sillä kuoriaisen ruiskutusmekanismi on hämmästyttävän tehokas. Kuoriainen voi laukaista kuuman latauksen 300 kertaa pidemmälle kuin mitä sen palokammion läpimitta on. Palokammion läpimitta on ainoastaan yksi millimetri.

Miten tämä hämmästyttävä nanoteknologia toimii?

Lähtöaineet on varastoitu säiliöihin ja niiden vesiliuosten väkevyydet ovat 25 % hydrokinonin osalta ja 10 % vetyperoksidin osalta. Lisäksi tarvitaan palokammio, missä entsyymien vauhdittama reaktio tapahtuu. Aluksi lähtöainesäiliöitä puristetaan tarkoitusta varten asennetuilla lihaksilla. Tällöin lähtöaineiden seokset siirtyvät asianmukaisten venttiilien kautta palokammioon. Kun lähtöaineiden seokset ovat palokammiossa, reaktiota vauhdittavat entsyymit liitetään mukaan kammion seinämän läpi sen ulkopuolella olevista erityisistä rauhasista. Tämä saa aikaan hyvin nopean katalyyttisen reaktion, missä katalaasi hajottaa vetyperoksidin vedeksi ja vapaaksi hapeksi ja peroksidaasi puolestaan hapettaa hydrokinonin ja samalla vapautuu lämpöä.

Kuoriainen ruiskuttaa kuumaa kaasua

kerrallaan 0,1–0,5 milligrammaa. Lihakset säätelevät kokoon puristettavien lähtöainesäiliöiden tyhjenemistä. Palokammio puolestaan on seinämiltään jäykkä. Keskimääräinen ruiskutuksen kesto on 11,9 millisekuntia ja kuoriainen ruiskuttaa keskimäärin noin 7 ruiskutuksen sarjan. Pommittajakuoriainen voi ruiskuttaa 500 kertaa sekunnissa, suihkuavan kaasun nopeus voi olla lähes 20 metriä sekunnissa ja suihku voi ulottua 30 senttimetrin päähän.

Suutinjärjestelmä on laitteen tärkein osa

Palokammion pakokaasut purkautuvat suuttimien putkien kautta. Suuttimia tutkittaessa kävi ilmi, että niiden palokammiota lähinnä oleva suutinputken pää ei ollut täysin jäykkä, vaan siinä oli joustava kalvo, joka toimi erittäin hyvänä paineventtiilinä. Tämä venttiili estää kuuman kaasun purkautumisen suuttimen läpi ja se avautuu vasta sitten, kun palokammioon on kehittynyt tietynsuuruinen paine. Tämä havainto paljasti, että ruiskutusta säätelee palokammiossa muodostuvan kaasun räjähdysten sarja www.heveliusforum.org/artykuly/Biomimetics.pdf

Voimme toki luottaa siihen, että evolutionistit sepittävät

innokkaille kannattajilleen tarinan pommittajakuoriaisen kaasuturbiinin ”evoluutiosta”. Seuraavassa youtube kommentissa tutkija selittää (englanniksi), kuinka ”kehittyminen” tapahtui ”pikku muutoksilla” eli reaktiokammion seinämän pehmenemisestä johtuen – tämä ei tietenkään ole mikään selitys, mutta tällaiset ”löysät heitot” hämäävät helposti maallikkoja: https://www.youtube.com/watch?v=TgqF-ND2XcY Kuinka pommittajakuoriaisen ase, jonka kokoista nanotuliasetta ihminen ei pysty tekemään, ja jonka kaikkea nerokkuutta vasta yritetään selvittää, olisi kyhätty kokoon evoluution ”sokean kellosepän” toimesta?

Osoittaa ylimielistä röyhkeyttä väittää tällaisten suunnitteluratkaisujen

olevan sattuman ja valinnan tuotetta, kun niiden toimintaa ei edes ymmärretä. Asia lakaistaan maton alle sanomalla, että ”evoluution ’aukkojen jumala’ teki sen tai luontoäiti lahjoitti liipaisinherkän konetuliaseen!” Jos vaivautuu ajattelemaan itse, ymmärtää kyllä, että tämä ei ole mahdollista.

Näitä kuoriaisia tunnetaan 500 eri lajia. Kuinka monta kertaa kaasuase mahtoi ”kehittyä”?

Luomakunnan muuta mykistävää teknologiaa,

voi katsoa tästä (selostus englanniksi): https://www.youtube.com/watch?v=FzcTgrxMzZk

Yllä nähtävässä youtubessa esiintyy myös nerokas kävelykone

Katsottuasi mitä solujesi sisällä tapahtuu joka hetki, osaat varmasti itse arvioida, ovatko sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta kehittäneet tämän nerokkaan järjestelmän vai annatko kunnian Jumalalle.

Uusdarvinismin ja teistisen evoluution opettaminen on murhaa pahempi rikos,

sillä Raamatun arvovallan romuttamisen seurauksena on iankaikkinen kadotus. Teistiset evolutionistit ovat tempaisseet tapin irti kirkkoveneestä ja ylipappien ja kirjanoppineiden sopulilauma äyskäröi sinne lisää evoluutiolientä.

Kun ihmisille opetetaan tieteen arvovallalla, että he polveutuvat lämpimästä lihaliemestä kvintiljoonien kuolemien kautta, ja että kaikki Jumalan luoma nerokas biologinen teknologia olisi itse luonut itsensä, vaikka samaan eivät edes insinöörit pysty, Raamatun arvovalta romahtaa.

On varmasti monille yllätys, että elämä ei todellakaan ole luonnollinen asia,

sillä sen syntyminen on fysiikan ja kemian lakien vastaista. Biologi saattaa sanoa, että jos aurinko paistaa ja maaperässä on alkuaineita, se vihertää pian! Biokemisti tietää, että sellaista ei voi tapahtua, mutta harva heistä uskaltaa sanoa sen ääneen! Insinööri tunnistaa suunnittelun, kun näkee koneen! Evoluutiobiologi ei näe suunnittelua missään, koska hän ei pura ja kokoa koneita, vaan kertoo tarinoita koneista, jotka rakentavat itse itsensä!

Ihmiset eivät tiedä, että ”alkuliemi” on palanut pohjaan

ja tarinat kemiallisesta evoluutiosta ja uusdarvinismista on viime vuosina kumottu täysin epätieteellisinä: https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4&feature=youtu.be . Tässä luennossa James Tour, messiaaninen juutalainen tiedemies, kertoo englannin kielellä, kuinka uskomattomasta emävalheesta on kysymys! Tour osoittaa myös, että biologit eivät, koulutuksen puutteesta johtuen, ymmärrä asiaan liittyviä tieteellisiä ongelmia ollenkaan! Jos ohittaa biokemian opiskelun, saa syyttää vain itseään.

Rikos on jo tapahtunut, kiitos välinpitämättömien kasvattajien, ja sen hedelmät ovat kypsyneet

Suomessa enää vain noin 10% nuorista uskoo Jeesuksen tavoin, että ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1.Moos.1:27; Matt.19:4; Mark.10:6).

Epätoden evoluutiouskomuksen tauoton päähän takominen varmistetaan pienestä pitäen. Suomessa aloitettiin syksyllä 2017 ”Tiedepäiväkotitoiminta”. Näin varmistetaan ateistinen aivopesu ja siihen liittyvä sukupuolisuuden hämärtäminen, jotta seksuaalinen sekoilu saa ”tieteelliset” perusteet.

Opetushallituksen ohje:

”Käsitykset sukupuolten tehtävistä, rooleista ja työnjaosta ovat aina sidoksissa kulloiseenkin kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yhteisöön. Lähtökohtaisesti sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa… Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus ovat opiskelijoiden erilaisten kokemusten, kiinnostusten kohteiden, aatteiden ja tavoitteiden huomioon ottamista. Moninaisuuden hyväksymisellä koulutuksessa ja kannustamalla sukupuolelleen ei-tyypilliselle alalle autetaan torjumaan opiskelijoiden stereotyyppistä ajattelutapaa ja ennakkoluuloja sekä rikkomaan rakenteellisia esteitä. Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus vaativat monenlaisia lähestymistapoja ja strategioita, jotta tavoite opiskelijoiden henkilökohtaisesta kehittymisestä ja kriittisestä tietoisuudesta saavutetaan. Opettajan on aktiivisesti heittäydyttävä opiskelijan ”saappaisiin” ja opittava sukupuolitietoisuutta tosielämän kokemuksista, oppikirjojen ulkopuolelta.” Mahtaako lihavoimani opetushallituksen teksti kehottaa opettajaa ja kenties lapsiakin kokeilemaan sekoilua henkilökohtaisesti!?

Lastenlääkärit ovat vielä eri mieltä

Lastenlääkäri ja American College of Pediatricians -yhdistyksen puheenjohtaja Michelle Cretella on tuominnut ”instituutiot, jotka edistävät sukupuolen vaihtamisen oikeaksi vakuuttamista ja vahvistamista”. Hänen mukaansa siinä osallistutaan ”lasten hyväksikäytön vakiinnuttamiseen”, joka voi aiheuttaa lapsille peruuttamattomia psykologisia vaurioita. ”Kaikille lapsille pitäisi kertoa totuus, että sukupuoli ei koskaan muutu eikä sitä voi muuttaa”, Cretella kertoi LifeSiteNewsille sähköpostissa. ”Kaikki lapset tulisi kasvattaa omaksumaan heidän kehonsa ja biologisen sukupuolen todellisuus. Kaikkia lapsia olisi vahvistettava ainutlaatuisina poikina tai tyttöinä, kuten heidän ruumiinsa ovat.” Kaliforniassa lapset traumatisoituivat transseksuaalisuuden oppitunnista: http://beta.oikeamedia.com/o1-36410 Iso-Britanniassa jo lähes tuhannen nuoren ihmisen elämä on leikattu pilalle kirurgin veitsellä ja keho rakennettu, vielä keskenkasvuisen nuoren, päähänpiston mukaiseksi pillereillä. Belgiassa lopputulokseen tyytymätön halusi eutanasiaa!

Tämä villiintyminen näkyy kaikkialla

Lahtelainen pyhäkouluopettaja valittiin vuoden 2017 Miss Gayksi, joten kirkkokin tavallaan kantaa kortensa kekoon. Helsingin piispa nimitti hädin tuskin 16 vuotta täyttäneen pojan vuoden Mr Gayksi. Teologian maisteria ei vihitty papiksi, koska hän kieltäytyi siunaamasta samaa sukupuolta olevan parin kotia. Vastavalittu Helsingin uusi piispa kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Arkkipiispa ”kiittää jumalaa samaa sukupuolta olevista pareista”. On perusteltua kysyä, mitä jumalaa arkkipiispa mahtaa palvoa? Uuden valinta on edessä ensi vuonna. Toivottavasti en taas joudu äänestämään ruton ja koleran välillä. On rukoiltava, että saamme kirkolle johtajan, joka ei lankea polvilleen median Molokin alttarin eteen maailmaa miellyttääkseen. ”Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4).

Kirkko ei tajua, että maailma on siirtynyt Jeesuksen ennustamiin Lootin päiviin (Luuk.17:28), jotka edeltävät Hänen paluutaan. Jeesus toteaa myös, että Lootin päivien ”sukupolvi hylkää hänet” (Luuk.17:25). Herran päivä ei tule ennen kuin ”tapahtuu luopumus” (2.Tess.2:3). Kun Jumala hylätään Luojana ja Raamatun ilmoitusta maailman historiasta pidetään myyttinä, seuraukset ovat kaikkien nähtävissä. Paavali ennakoi nykymaailman tilanteen Roomalaiskirjeen 1. luvussa.

Raamatun varoitusten todesta ottaminen on ainoa ratkaisu

Raamattu on Pyhän Hengen puhetta (2.Piet.1:21). Heille, jotka tuntevat vastuunsa ihmisten iankaikkisesta kohtalosta, on onneksi tässä tilanteessa tarjolla Raamatun arvovaltaa tukeva työkalu, Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja, jonka päätoimittaja on messiaaninen juutalainen tiedemies Jonathan Sarfati.