Vammaistyö osaksi vapaakirkollista diakoniatyötä

 

Vammaistyön työryhmään kuuluvat Pia Vilkman (vas.), Anne-Maria Koivistoinen, Jenna Koivistoinen, Riitta-Liisa Kangasluoma ja Jasmiina Aardema. Kuvasta puuttuu Anni Harada. Kuva: Viivi Hyttinen

ViaDia ry:n uusi työalue tukee ja tuo ideoita, joilla vammaisille luodaan mahdollisuuksia parempaan osallisuuteen myös seurakunnissa.

Vapaakirkon diakoniajärjestö ViaDia ry on perustanut uuden työalan, vammaistyön. Sen työalavastaavana toimii Anne-Maria Koivistoinen ja työparina Pia Vilkman.

– Jokaisella tulee olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan. Diakoniatyön tärkeänä osana ja suurena puutteena näimme vammaistyön, Koivistoinen ja Vilkman kertovat vammaistyön perustamiseen johtaneista ajatuksista.

Sansa syyskeräys artikkelin alle

– Vammaisilla ja kehitysvammaisilla on halu tulla kirkkoon, olla osa seurakuntaperhettä ja ottaa osaa erilaisiin tapahtumiin kuten kesäjuhliin.

Työn tavoitteena on lisätä osallisuutta

Osallistuminen kaikkiin toimintoihin täysipainoisena seurakuntalaisena on kuitenkin monille haasteellista johtuen fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista. Vammaistyön kautta halutaan olla tukemassa ja ideoimassa keinoja, joilla vammaisille luodaan mahdollisuuksia parempaan osallisuuteen myös seurakunnissa ja Vapaakirkossa ylipäätään.

Vammaistyön kautta halutaan edistää ainakin näitä asioita:

1. Osallisuus. Haluamme, että jokaisella vammaisella on mahdollisuus osallistua Vapaakirkon toimintaan ilman esteitä. Toivomme, että tämä lisäisi myös omaisten mahdollisuutta osallistua tapahtumiin.

2. Esteettömyys. Haluamme tiedottaa esteettömyydestä ja olla rohkaisemassa eri keinoista.Esteettömyys on paljon muutakin kuin luiskat rappusissa; se on muun muassa huolehtimista mikrofonien kunnosta niin, etteivät ne vingu tai räpsyvien kattovalojen korjaamista.

3. Tieto. Haluamme lisätä tietoa vammaisuudesta niin seurakuntalaisille kuin työntekijöille. Lisäksi haluamme järjestää tapahtumia, joissa on erilaisia luentoja omaisille.

4. Selkokieli. Haluamme lisätä ymmärrystä selkokielestä sekä puheissa (selkokieliset jumalanpalvelukset) että merkeissä (ovatko WC:t helposti löydettävissä ja merkit helposti ymmärrettävissä vai toimivatko merkkeinä esimerkiksi kukon ja kanan kuvat).

5. Kesäjuhlat. Haluamme kesäjuhlille vammaisten perheille oman tapaamisen, erityislasten lastenhoidon, taukotilan jossa voi levähtää sekä selkokielisen lyhytjumiksen joka samalla palvelisi myös vanhuksia ja maahanmuuttajia.

Seurakunnilla on tärkeä rooli

Tarkoitus on tehdä tiivistä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Käytännössä se tarkoittaa, että selvitetään mitkä ovat seurakuntien tavoitteet vammaisten huomioimiseksi, millaista apua seurakunnat tarvitsevat ja mitä ideoita seurakunnista löytyy.

Kevään aikana on koottu työryhmä, joka on tukena ideoimassa ja kehittämässä työtä eteenpäin. Työryhmään kuuluvat Anne-Maria Koivistoisen ja Pia Vilkmanin lisäksi Riitta-Liisa Kangasluoma, Jasmiina Aardema, Jenna Koivistoinen ja Anni Harada.

Työryhmää voi tavata Vapaakirkon kesäjuhlilla Porissa 29.6.–1.7. Lauantaina 30. kesäkuuta järjestetään myös selkokieli-jumalanpalvelus.