Ulkoministeriön hanketukia kolmelle Kylväjän kehitysyhteistyöhankkeelle

 

Kahden vuoden jatkokauden saivat ruokaturvahanke Bangladeshissa sekä vammaisten naisten lisääntymisterveys- ja yksinhuoltajaäitienhankkeet Mongoliassa.

Mongoliassa kaksi vuotta sitten Ulkoministeriön tuella aloitetut Yksinhuoltajien voimaannuttamishanke Mongolian maaseudulla sekä vammaisten naisten lisääntymisterveyshanke jatkuvat uudella kaksivuotiskaudella 2019–2020. Paikalliset hankejohtajat iloitsevat työn tähänastisista tuloksista ja odottavat innolla jatkoa.

– Kylväjän tuella käynnistetyn projektin välityksellä lukuisat vammaiset naiset kokevat elämässään positiivisia muutoksia. Lisäksi yhteiskuntamme on alkanut ymmärtämään heidän asioitaan, kertoo Chuluundolgor Bat, Synnytysterveyspalvelujen parantaminen -hankkeen hankejohtaja Mongoliassa.
– Hankkeen jatkaminen auttaa meitä vahvistamaan äänemme voimakkaaksi. Pyrimme kehittämään osallisuutta edistäviä terveyspalveluja vammaisille. Haluamme kiittää Suomen hallitusta, Kylväjää Suomessa sekä Suomen kansalaisia ​työmme tukemisesta.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

Yksinhuoltajaäitien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla -hankkeen hankejohtaja Ankhtuya Munkhtaiwan jatkaa:
– Järjestimme joulukuun 19. päivä tapaamisen, jossa käsittelimme työmme päämääriä. Pyysimme paikalle hyödynsaajia. Keskustelimme työn kestävyydestä ja jokainen osallistuja ilmaisi kiitollisuutensa. He keskustelivat siitä, kuinka paljon hankkeet ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä ja työhönsä. Heidän tarinansa ja muutoksensa olivat ihmeellistä kuultavaa. Tämä on todellinen kiitoksen aihe.

Bangladeshissa jatkuu kaksi vuotta sitten alkanut maaseudun köyhän väestön elinoloja kehittävä ruokaturvahanke. Ulkoministeriön hankerahoitusta myönnettiin vuosille 2019–2020. Lisäksi Bangladeshissa jatkuu Kylväjän omarahoitteinen kylien terveys- ja turvallisuushanke.

Ulkoministeriön päätöksessä kiitettiin erityisesti Kylväjän kokonaisvaltaista osaamista ja pitkäaikaista kokemusta köyhien ihmisten parissa Bangladeshin maaseudulla. Hanke on hyödynsaajilleen erittäin tärkeä. He ovat mukana hankkeen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen. Jatkokausi nähtiin perustelluksi, koska ruokaturvan ja maaseudun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä.

Tällä hetkellä Suomen valtion kehitysyhteistyörahoja jaetaan kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille kahden vuoden välein. Joulun alla myönnettyjen hanketukien määrää kasvoi tällä hakukierroksesta 2,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tukia myönnettiin 18 miljoonaa euroa yhteensä 36 järjestölle 50 eri hankkeeseen. Valtion tukemia hankkeita toteutetaan vuosina 2019–2022. Suurin osa myönnettävästä tuesta on nelivuotista. Hankkeista 28 on uusia aloitteita ja 22 jatkohankkeita.

Kylväjän saama tuki suuntautuu Aasiaan. Suurin osa ulkoministeriön tuesta kohdistuu Afrikkaan ja 63 prosenttia vähiten kehittyneisiin maihin. Tukea myönnetään järjestöjen ja kuntatoimijoiden yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa suunnittelemille hankkeille. Ulkoministeriö vastaanotti toukokuun puolivälissä päättyneeseen hakuun 129 hakemusta 81 järjestöltä ja kahdelta kunnalta. Haettu avustus oli yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Kylväjän kehitysyhteistyöstä voi lukea osoitteesta Kylväjän sivujen kehitysyhteistyö-osuudesta. Hanketukipäätöksistä löytyy lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta.

 
Kylvaja artikkelibanneri