Suomen Pipliaseura: koronavuosi toi mukanaan myös onnistumisia

 
Chris-Pekka Wilde

– Uutta oli projektien aloitus etänä. Työ saatiin Suomen ja Tansanian välillä silti sujumaan herkässä aloitusvaiheessakin, toteaa Chris Pekka Wilde, johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija Suomen Pipliaseurasta.

Vuosi 2020 muistetaan koronasta. Miten siitä selvisi kansainvälinen seura, jonka työn tavoitteena on saattaa Raamattu jokaisen ihmisen ulottuville heidän omalla äidinkielellään?  

Kansainvälisten pipliaseurojen verkosto (engl. United Bible Societies, UBS) on maailman suurin Raamattujen kääntäjä ja julkaisija. Yli 75 % raamatunkäännöksistä on pipliaseurojen johdonmukaisen työn tulosta. Myös koronavuonna käännöstyö eteni tavoitetahdissa ja ohitti 704 raamatunkäännöksen rajapyykin.

Raamatunkäännöksiä jo 704 kielelle

Parikanniemisäätiö neliöb. vko26. MJa

Kolehdit romahtivat, mutta yksityisvarainhankinta nousi

Suomen Pipliaseuran suurin yksittäinen lovi koronavuoden tuloihin syntyi kolehtituotoista, jotka tippuivat 20 %:iin edellisvuodesta. Myös vihkiraamattujen myynti romahti häiden peruuntuessa. Suomen Pipliaseura selvisi koronavuodesta 2020 kuitenkin kohtalaisen vähin vaurioin.

 

Talouden tilastoja vuosikertomuksesta 2020

Taloutta kohensivat erityisesti loppuvuonna saadut merkittävät testamenttilahjoitukset. Myös yksityislahjoitukset kasvoivat 8 % ja kuukausilahjoittaminen 9 %. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto kompensoi kolehtimenetystä erityisavustuksella. Helsingin seurakuntayhtymä kompensoi vuoden 2020 tulonmenetyksiä erityisavustuksella vuoden 2021 puolella. Ulkoministeriö puolestaan vapautti vuonna 2020 kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyöhankkeiden omavastuuosuudesta. Pipliaseuran lukutaitotyö on Suomen ulkoministeriön tukemaa.

Suurin osa hankkeista raamatunkäännöstyötä

Pipliaseuran työ koostuu raamatunkäännöstyöstä, lukutaitotyöstä ja raamatunkäytön edistämisestä. Suurin työalue on edelleen raamatunkäännöstyö.

Maantieteellisesti 58 % kansainvälisestä työstä tehtiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Pipliaseuran hankkeet lueteltuna maanosittain

Vuosi 2020 toi mukanaan joitain muutoksia työtapoihin. Raamatunkäännöstyöhön pandemialla oli vaikutusta, mutta työtä onnistuttiin sopeuttamaan tilanteisiin. Käännösprojektien vaativa käynnistysvaihe ja uusien kääntäjien ensi vaiheen kouluttaminen jouduttiin järjestämään etänä maasta toiseen.

Etästartti vuosia kestäville raamatunkäännöshankkeille hyvinkin erilaisten kielten ja kulttuurien välillä ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä kohdekielille ei ole läheskään aina löydettävissä sellaisia äidinkielisiä puhujia, jotka olisivat valmiiksi koulutettuja ammattikääntäjiä.

Lukutaitotyön puolella valmistettiin uusia lukutaitomateriaaleja sekä infomateriaaleja koronavirukselta suojautumiseen. Etätyöstä johtuen paikalliset joutuivat ottamaan aiempaa enemmän vastuuta mm. projektien läpiviemisestä ja teknisistä ratkaisuista. Tämä voimaannutti paikallisia pipliaseuroja ja kiritti entisestään Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön pitkäaikaistavoitteiden saavuttamista.

Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja piispa Jukka Keskitalo kiteytti seuran kansainvälisen työn koronavuonna 2020:

”Seuran kansainvälisessä työssä asetetut tavoitteet savutettiin kohtuullisen hyvin. Seuran raamatunkäännöskonsultit löysivät nopeasti uuden tavan tukea käännösryhmiä etäyhteyksiä ja verkkopohjaista Paratext-ohjelmaa hyödyntäen. Osa lukutaito-ohjelmista oli lyhyitä jaksoja tauolla, mutta kokonaisuutena katsoen työ eteni kuitenkin tavoitteiden suuntaisesti. Raamatun käyttöä edistävät kansainväliset hankkeet kärsivät ehkä eniten pandemian vaikutuksesta. Mutta esimerkiksi Egyptin Pipliaseura kehitti varsin nopeasti uusia digitaalisia keinoja tavoittaa nuoria.”

Pipliaseuran vuoskiertomuksen tärkeitä lukuja
Webinaareja, etätapahtumia ja UT2020

Kotimaassa koronapandemia pakotti etsimään uusia tapoja palvella kirkkoja ja seurakuntia niiden saaman lähetystehtävän toteuttamisessa. Poikkeusolojen takia monet tilaisuudet ja tapahtumat peruttiin, mutta vastaavasti pyhiinvaelluksen suuntaan kehittynyt Agricola-kävely toteutettiin kolmatta kertaa. Monet tilaisuudet järjestettiin webinaarein.

Pipliaseuran Vuosikertomuksen lukuja: UT2020

Koronavuosi ei kuitenkaan tuonut mukanaan pelkästään haasteita, vaan myös suuria ilonaiheita. Pipliaseura julkaisi maailman ensimmäisen Uuden testamentin, joka on käännetty alkukielestä suoraan mobiilikäyttäjille. Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli käännöksen merkittävin ulkoinen rahoittaja. Ekumeenisessa ohjausryhmässä olivat kuitenkin edustettuina kaikki kirkkokunnat, jotka myös kattoivat omien edustajiensa kustannukset.

UT2020 löysi heti julkaisupäivänään 22.10.2020 lukijansa. Merkittävä tekijä luotettavan ja sujuvan käännöksen suosiossa on ollut onnistunut äänituotanto. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana uusi käännös oli avattu Raamattu.fi-palvelussa yli 300 000 kertaa. Piplia-sovelluksella oli yli 22 000 käyttäjää, joista valtaosa oli uusia eli tullut UT2020:n myötä käyttäjiksi. Keskimääräinen käyttäjäkohtainen sitoutumisaika on yli 1 tunti.

Suomen Pipliaseura katsoo tällä hetkellä rohkeasti eteenpäin ja selvittelee mahdollisuuksia jatkaa käännöstyötä Vanhan testamentin puolelle. Hyvin alkanutta työtä on vaikea jättää kesken.

Lataa tästä Suomen Pipliaseuran Vuosikertomus ja erillinen Tilinpäätös 2020.

Teksti ja kuvat: Suomen Pipliaseura