Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Sari Tanus Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteesta: Sisäistä eheytymistä elämän eri osa-alueilla tulisi kannustaa, ei kieltää

 

Kansanedustaja Sari Tanus (KD)

Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite kieltäisi tuen niiltä, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa tai haluaisivat käsitellä omaa ei-haluttua seksuaalista suuntautumista.

Ehjänä syntynyt ”loppu eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää ”eheytyshoidot”, joissa tähdätään seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttumiseen. Kansalaisaloite ylitti 50 000 allekirjoituksen rajan 23.8.2021 ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskuntaryhmien puheenjohtajista seitsemän kymmenestä kannattaa eheytyshoitojen kieltämistä, selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä.

Kansanedustaja Sari Tanus (KD) toivoo, että Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite saa eduskunnassa hyvän ja laajan käsittelyn. Hän toivoo, että tulevassa keskustelussa uskalletaan katsoa rohkeasti kansalaisaloitteen ongelmakohtia.

IK-opisto neliöb. vkot.38-39. MJa
Epätarkka aloite

Tanuksen mukaan on tärkeää olla tarkka siitä, mitä oltaisiin kieltämässä, erityisesti koska kansalaisaloite ehdottaa lainsäädännöllisenä keinonaan kriminalisointia.

– Mitä ovat itse asiassa ne tilanteet, jotka kriminalisoitaisiin? Tanus pohtii.

Tanus on huolissaan siitä, että koska määrittelyssä ei olla oltu tarkkoja, lailla kiellettäisiin ihan tavallisia tilanteita ja keskusteluja. Hän huomauttaa, että kansalaisaloitteen mukaan pitäisi kieltää tuki myös niiltä ihmisiltä, jotka omasta tahdostaan haluavat käsitellä ei-haluttua seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiin liittyviä haasteita. Tanuksen mukaan tällaisen tuen kieltäminen olisi sekä yksilönvapauden vastaista että hyvin haitallista.

– Kansalaisaloite poistaisi avun piiristä kaikki ne, jotka haluaisivat käsitellä rauhassa seksuaalisuuteensa tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää hämmennystä. Heille sanottaisiin, että ei teille ole apua tarjolla, sillä eihän teillä mitään ongelmaa ole. Ihminen, joka kokee, että hänellä kuitenkin on haasteita, ei uskaltaisi välttämättä hakea enää apua.

Sukupuolidysforia

Kansanedustaja Tanuksen mukaan kansalaisaloite haluaisi kieltää myös kokonaan sellaisen keskustelun ja tuen, jossa pyrittäisiin esimerkiksi auttamaan nuorta tilanteessa, jossa hän ei koe olevansa omaa sukupuoltaan. Tanus ajattelee, että aloitteen tästä puolesta ei ole vielä noussut keskustelua niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt.

– On tiedossa, että jos nuorella on vaikeus samaistua omaan sukupuoleensa, niin se tasoittuu yleensä aikuisikään tultaessa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi 80–90 prosenttia tytöistä, jotka kokevat murrosiässä olevansa poikia, kokevat kuitenkin murrosiän jälkeen aikuisuuteen tultaessa olevansa oikeaa sukupuolta.

Tanus näkee ongelmallisena, jos nuorilla ei olisi mahdollisuuksia käsitellä sellaisia aiheita, jotka ovat vaikuttaneet heidän kokemukseensa omasta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan.

– Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti ovat hyvin herkkää aluetta. Kyllä niihin voi vaikuttaa, jos on kokenut vaikkapa hyväksikäyttöä tai on ollut vaikeita suhteita oman tai vastakkaisen sukupuolen kanssa.

– ”Ehjänä syntynyt” -aloite tuntuu lähestyvän asiaa jotenkin siitä ajatuksesta, että ei mitään rikkoutumistaseksuaalisuuden alueella voisi tapahtua. Varmasti joku meistä onkin pysynyt ehjänä elämänsä aikana, mutta monella ihmisellä on kuitenkin tullut vastaan tilanteita, jotka ovat jättäneet jäljen heidän kokemukseensa omasta seksuaalisuudestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Näitä asioita pitää saada käsitellä.

Sisäinen eheytyminen

Elämän eri osa-alueilla tapahtuvaan eheytymiseen tulisi ennemminkin kannustaa ihmisiä, kuin yrittää kieltää sitä, Tanus sanoo.

– Kenellä tahansa meistä voi olla asioita, joita voi olla hyvä käsitellä jonkun kanssa. Ihmisiä pitäisi kannustaa kaikkeen sisäiseen eheytymiseen, myös seksuaalisuuden alueella, Tanus toteaa.

Hän ei pidä totuudenmukaisena aloitteen väitettä, että tuen saaminen ei-haluttuun seksuaalisen orientaation olisi tieteellisesti todistettu olevan hyödytöntä tai vahingollista. Hän pitää myöskin vääränä ajatusta, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen ei voisi joissain tilanteissa eheytyä tai muuttua, jos ihminen saa käsitellä kipeitä aihepiirejä, jotka ovat vaikuttaneet hänen sisäiseen kokemukseensa seksuaalisuuden alueella.

– Tieteellinen todistusaineisto tukee ennemminkin ajatusta, että osa ihmisistä on kokenut tällaisen tuen olevan hyödyllistä ja toiset eivät ole kokeneet hyödyllisenä. Toisaalta tutkimusaineistojen otannat eivät ole tarpeeksi laajoja, että johtopäätöksiä voitaisiin tehdä kunnolla suuntaan tai toiseen.

Vähemmistöjä kohdellaan huonosti

Tanus sanoo, että on ihan todellinen asia, että Suomessa ja ympäri maailmaa vähemmistöjä on kohdeltu huonosti.

– Ymmärrän toki sen, että monilla on kipeitä kokemuksia ja vähemmistöjä kohdellaan usein huonosti. Uskon, että on ollut tilanteita, joissa ihmisiä on pakotettu tavalla tai toisella muuttamaan seksuaalisuuttaan. Se on väärin. Kaikenlaiseen kiusaamiseen ja laittomaan toimintaan tulee puuttua. Kansalaisaloite ei kuitenkaan mielestäni osu tällaiseen tarkoitukseen kovin menestyksekkäästi, sillä se olisi tekemässä laittomaksi suuren määrän tavallisia ja ihmisille tärkeitä tukitilanteita.