Elävät vedet -yhdistys Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteesta: Ihmisillä oikeus vakaumuksensa mukaiseen tukeen

 

Kuvituskuva (Unsplash)

Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite on nostanut keskustelua viime viikkojen aikana. Andy ja Sirkku Chambers Elävät vedet -yhdistyksestä pitävät aloitetta ongelmallisena.

Ehjänä syntynyt – ”loppu eheytyshoidoille” -kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50 000 allekirjoitusta vain neljässä viikossa ja etenee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen kannatusmäärä saatiin täyteen 23.8.2021. Kotimaa.fi-lehden mukaan aloitetta tuki kolmasosa kirkolliskokousedustajista, joiden joukossa viisi piispaa.

Suomen Elävät Vedet ry.

Julkisessa keskustelussa on mainittu myös Suomen Elävät Vedet ry., joka tukee ihmisiä erilaisten seksuaalisuuteen ja tunne-elämään liittyvien haasteiden kanssa. Yhdistyksessä 20 vuotta toimineet Andy ja Sirkku Chambers pitävät hyvin tärkeänä, että ihmiset saavat tulla kohdatuksi elämänsä eri alueilla.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

– Monet ihmiset kokevat haasteita tunteidensa kanssa ja myös seksuaalisuutensa kanssa. Seksuaalisuus on osa persoonallisuutta ja myös siihen liittyviä aihepiirejä on tärkeä käsitellä ja saada tukea. Elävät Vedet ry. toimii vierelläkulkijana kaikille näille ihmisille, mitä haasteita he sitten kokevatkin, Andy summaa.

Andy ja Sirkku Chambers

Andy sanoo, että osalla yhdistyksen toimintaan mukaan tulevilla on kipuna ei-haluttu samaan sukupuoleen kohdistuva kiinnostus. Hän kuitenkin toteaa, että suurin osa ihmisistä käsittelee muita aiheita.

Keskeinen oletus

Andyn mielestä kansalaisaloitteessa on keskeinen oletus, jota ei osoiteta toteen.

– Kansalaisaloite antaa ymmärtää, että olisi olemassa pahantahtoisia organisaatioita, jotka yrittävät väkisin muuttaa ihmisten seksuaalisuutta. Tästä ei kuitenkaan ole tehty mitään asiallista tutkimusta, vaan kyseessä on pelkkä oletus, Andy sanoo.

Andy on ammatiltaan terapeutti ja toiminut Suomessa jo kaksikymmentä vuotta. Hänellä on Suomen Elijah Housen sielunhoitoterapeutin koulutus ja trauma- ja addiktioterapeutin koulutus (IITAP).  Hän sanoo, että olisi varmasti kuullut, jos joku järjestö tekisi kansalaisaloitteen olettamia ”hoitoja”.

– Samaan aikaan tietysti, jos näin toimivia järjestöjä todella löytyisi, asia pitäisi tutkia ja ihmiset pitäisi saada vastuuseen paikallisten viranomaisten toimesta. Jos oletus järjestöjen olemassaolosta ei kuitenkaan pidä paikkansa, on vaarana tulla kriminalisoineeksi jotain sellaista, joka ei muodosta uhkaa yhteiskunnalle, Andy sanoo.

Mikä kieltoon?

Kansalaisaloitteen mukaan Suomessa pitäisi olla mahdollisuus myös kokonaan lakkauttaa sellaiset yhdistykset, jotka tarjoavat ihmisille näitä ”eheytyshoitoja”. Chambersien mielestä kansalaisaloitteen käyttämä käsitteistö ”muuttamisesta” ja ”pakottamisesta” ei kuvaa heidän toimintaansa. He kuitenkin uskovat seksuaalisuuteen liittyvien aiheiden käsittelyyn ja myös siihen, että ihminen voi kokea sisäistä eheytymistä, kun hän saa käsitellä asioita.

– Jos miettii Elävät Vedet ry:tä, niin kaikki tulevat sinne ihan vapaasta tahdostaan. Eikä meillä ole mitään ”hoitoja”, me kuljemme ihmisten rinnalla ja rukoilemme heidän kanssaan sellaisia asioita, joita he haluavat itse rukoilla, Sirkku kommentoi.

Rikkoutunut keskustelukulttuuri

Chambersit toteavat, että heidän on ollut välillä vaikeaa saada Elävien Vesien näkökulmaa kuuluviin mediassa. Haasteita kirjoitusten julkaisemisessa on ollut myös silloin, kun oikeus vastineeseen olisi vaikuttanut luonnolliselta. Myös ennakkoluulot vaikeuttavat keskustelua.

– Keskustelukulttuuri on mielestäni rikki. Ajattelen, että asiallinen keskustelu on kaikkien kannalta parasta. Joskus törmää myös siihen, että ’nuo toiset ovat pahiksia ja me hyviksiä’, eikä kyetä näkemään, että ihan tavallisia ihmisiä toisellakin puolella on.

Oikeus vakaumuksen mukaiseen tukeen

Andy huomauttaa, että Suomessa on merkittävä määrä ihmisiä, jotka haluavat elää seksuaalisuuttaan todeksi esimerkiksi kristillisen vakaumuksensa pohjalta. Hänen mukaansa on ongelma, jos heidän tukemisensa aiotaan kriminalisoida kokonaan. Silloin nämä ihmiset eivät saisi sellaista tukea, jota he itse haluaisivat saada.

– On mielestäni ristiriitaista, että Eläviä Vesiä on syytetty ihmisten pakottamisesta, mutta tällaisen lain säätäminen olisi itse suurinta mahdollista pakottamista, kun ihmiseltä kiellettäisiin sellainen tuki, jonka hän on itse valinnut ja joka hänestä itsestä tuntuu hyvältä.

Tuen kriminalisointi olisi itsessään pakkotoimenpide, joka vahingoittaisi heitä, jotka eivät voisi enää käsitellä kokemuksiaan ja seksuaalisuuttaan esimerkiksi kristillisestä maailmankuvasta käsin, Andy sanoo.

Terapiassa oikeus tulla kohdatuksi

Andyn mielestä laki, joka kieltäisi vakaumuspohjaisen tuen saamisen seksuaalisuuteensa, olisi myös ongelmallinen ihan tavallisen terapian näkökulmasta. Hän huomauttaa, että terapiassa ei pitäisi koskaan ennalta määritellä, millaiseen johtopäätökseen asiakkaan kanssa tullaan. Tärkeää on, että terapeutti kulkee vierellä ja auttaa asiakasta päätymään itsenäisiin johtopäätöksiin. Laki kuitenkin törmäisi tämän kanssa pahasti yhteen ja tekisi asiakaslähtöisen terapian kyseisessä aiheessa mahdottomaksi.

– Valmiiksi määritelty lopputulos ei ole terapiaa. Näinhän laki tekisi, jos se ei sallisi terapian päätyvän kuin tietynlaiseen johtopäätökseen asiakkaan kanssa. Jos johtopäätös olisi kristillisen uskon tai traditionaalisen perhemallin mukainen, kyseessä olisi laiton tilanne.

Usko moniarvoiseen yhteiskuntaan

Sirkku uskoo, että Suomi voi olla moniarvoinen yhteiskunta, jossa hyvin eri tavalla ajattelevat ihmiset voivat elää rinnakkain. Hän ei toivo Suomeen vaientamisen kulttuuria, jossa erilaiset näkemykset ja elämänkatsomukset vaiennetaan.

Hän toivoo, että asioista voitaisiin aidosti käydä keskustelua eri tavoin ajattelevien kesken.