Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Lähetystyöntekijöiden määrä putosi merkittävästi koronavuonna 2020

 

Lähetyskurssilaisia siunattavana Suomen Raamattuopistolla tammikuussa 2020. Kuva: Outi Saari

Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaiseman tilaston mukaan suomalaisissa lähetysjärjestöissä työskenteli vuonna 2020 yhteensä 560 lähetystyöntekijää.

Suomen lähetysneuvoston julkaisemaan tilastoon on laskettu mukaan kentällä olleet ja sinne paluuta valmistelevat lähetit sekä edellisvuosista poiketen myös lyhytaikaiset 6–12 kuukauden ulkomaan jaksolla olleet ja Suomessa lähetystyötä tekevät lähetit. Vuoden 2019 vastaava luku oli 612 lähettiä ja vuoden 2018 luku 585 lähettiä.

– Vuoden 2019 lähettimäärä antoi luvan arvailla, olisiko lähetystyöntekijöiden määrän lasku pysähtynyt. Nyt vuoden 2020 tilasto puhuu karua kieltä: lähettimäärät ovat edelleen laskussa. Toki olot ovat poikkeukselliset koronapandemian tähden, emmekä taaskaan voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä yhden vuoden perusteella, toteaa SLN:n puheenjohtaja Timo Keskitalo.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Suomesta käsin tehtävä lähetystyö kasvussa

”Perinteiseen tapaan” ulkomailla vakituisesti työskenteleviä lähettejä oli 459, kun vuonna 2019 heitä oli 532. Suomalaisista läheteistä 15 prosenttia työskenteli hallinnossa tai teknisissä tehtävissä. Lähetystyöntekijöistä naisia oli 59 prosenttia ja miehiä 41 prosenttia. Eniten lähettejä työskenteli Aasiassa (180) ja toiseksi eniten Euroopassa (143). Myös Afrikassa työskenteli merkittävä määrä lähettejä (95). Muissa maanosissa lähettien määrä oli hyvin pieni.

Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevien lähettien määrä jatkoi kasvamistaan, ja vuonna 2020 heitä oli 77. Suomessa ulkomaalaisten parissa lähetystyötä teki yhdeksän henkilöä. Lyhytaikaisella, alle vuoden pituisilla ulkomaan jaksolla oli 15 lähettiä. Poikkeusolot näkyivät selvimmin alle puolen vuoden työjaksojen ja lähetysmatkojen määrässä. Niitä oli vain neljännes vuoteen 2019 verrattuna.

Eroja lähetysjärjestöjen välillä

Kun verrataan vuosien 2010 ja 2020 välistä trendiä järjestöittäin, voidaan havaita merkittäviä eroja. Lähettimäärät ovat supistuneet keskimäärin 30 prosenttia.  Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, Suomen Vapaakirkon ja Suomen Lähetysseuran lähettimäärät ovat pudonneet keskimääräistä enemmän. Vastaavasti Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä, Operaatio Mobilisaatio (OM), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) ovat säilyttäneet lähettimääränsä lähes ennallaan, YWAM Finland (Youth with a Mission) on jopa kasvattanut lähettien määrää. Helluntaiseurakuntien Fida International on vahvistanut asemaansa suurimpana lähetysjärjestönä, kun kokoa mitataan lähetystyöntekijöiden määrällä. Tosin lähetystyöntekijöiden määrä ei kerro työn vaikuttavuudesta. Moni lähetysjärjestö tekee vaikuttavaa työtä yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.

Timo Keskitalon mukaan Suomen lähetysneuvostossa on käyty keskustelua lähetystyön ja lähetystyöntekijän määritelmästä.

– Keskusteluissa on todettu, että lähetystyöntekijöiden määrän tilastoinnin ei tulisi olla ainoa tapa mitata lähetystyötä. Tärkeämpi mutta huomattavasti vaikeampi olisi mitata lähetystyön vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta saavutetaan todennäköisesti paremmin palkkaamalla paikallisia osaajia työalueilla kuin lähettämällä suomalaisia lähettejä. Toisaalta työntekijöiden lähettäminen säilyy olennaisena, joskin supistuvana osana lähetystyötä, Keskitalo toteaa.

Tekstiä muokattu 13.12. klo 15.30. Lukuja korjattu.