Lähetysjärjestöjen tulot putosivat miljoonilla

 

Tuoreen tilaston mukaan lähetysjärjestöjen kolehtihaaveista on kadonnut joka kymmenes lahjoitettu euro edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomalaisten lähetysjärjestöjen tulot supistuvivat vuoden aikana kolmella miljoonalla eurolla. Järjestöjen tulovirrasta puolet koostuu vapaaehtoisista lahoituksista, jotka ovat pudonneet kymmenyksellä.

Lähetysjärjestöjen taloustietoja tilastoiva Suomen lähetysneuvosto (SLN) on saanut valmiiksi kokonaislaskelman järjestöjen tuloista ja menoista vuodelta 2020.

SLN:n jäsenyhteistöihin kuuluvat muun muassa kaikki evankelis-luterilaisen kirkon viralliset lähetysjärjestöt. Mukana on myös vapaiden suuntien ja pienempien kirkkokuntien lähetys- ja diakoniatyötä tekeviä järejstöjä. Yhteisöjen lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot olivat vuonna 2020 yhteensä 76,0 miljoonaa euroa. Summa on runsaat kolme miljoonaa edellistä vuotta pienempi.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Lähetysjärjestöjen tuloista puolet muodostaa vapaaehtoinen kannatus, joka laski yhdeksän prosenttia edellisvuodesta.

Järjestöjen rahakirstua paikkasi julkinen rahoitus, joka nousi peräti viidenneksen. Lähetysjärjestöt saavat siten yhteenlasketuista tuloistaan neljäsosan julkiselta puolelta. Samansuuruinen osuus tulee seurakuntien talousarviomäärärahoista, jotka säilyivät lähes ennallaan.

Julkinen raha suurille toimijoille

Tulorakenteessa on järjestöjen välillä huomattavia eroja. Julkisen rahoituksen kasvu koski lähinnä taloudeltaan suurimpia järjestöjä, Suomen Lähetysseuraa ja Fida Internationalia, joiden tuloista julkinen rahoitus muodostaa merkittävän osan. Useat pienet järjestöt sen sijaan ovat täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.

Viiden vuoden jaksolla 2015–2020 lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot ovat pudonneet neljätoista prosenttia. Syy löytyy järjestöille osoitetun vapaaehtoisen kannatuksen supistumisesta.

Vuonna 2016 keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama hallitus leikkasi rajusti kehitystyön julkista rahoitusta, mikä supisti lähetysjärjestöjen tulovirtoja. Viime vuosina kehitysyhteistyön julkinen rahoitus on jälleen noussut lähelle leikkausta edeltävää tasoa.

Vuonna 2020 Suomen lähetysneuvostoon kuului 31 lähetystyötä tekevää järjestöä, kirkkoa ja kristillistä yhteisöä.