Kirkolliskokous: Kirkon keskushallinnon IT-hankkeista teetetään selvitys

Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla 7.11.2017. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous päätti, että kirkkohallitus teettää kattavan ja riippumattoman selvityksen kirkon keskushallinnon vastuulla olevien tietohallintohankkeiden vaikutuksista seurakunnille sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Kirkolliskokous päätti myös, että kirkkohallitus pitäytyy uusien merkittävien tietohallintohankkeiden käynnistämisetä siihen saakka, kunnes pyydetty selvitys on käsitelty. Edustaja-aloitteen selvityksen tekemisestä oli allekirjoittanut 50 kirkolliskokousedustajaa.

Kirkolliskokous keskusteli aktiivisesti piispainkokouksen esityksestä, joka koski selvityksen tekemistä avioliittoon vihkimisestä luopumisesta. Selvityksen laati piispainkokouksen kutsusta professori emerita Eila Helander. Helanderin selvityksessä todetaan, että kirkolla ei ole aihetta luopua vihkioikeudestaan.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan

Aiheesta käytettiin lähetekeskusteluissa kolmen päivän aikana noin 60 puheenvuoroa. Kirkolliskokous päätti lähettää asian perustevaliokunnalle, jolle yleisvaliokunta antaa lausunnon. Asian käsittelyä jatketaan kirkolliskokouksessa sitten, kun mietintö valmistuu.

Kirkolliskokous päätti talousvaliokunnan esityksestä jättää raukeamaan edustaja-aloitteen seurakuntien kiinteistömenoista.

Kirkon viestintä

PS Lemmetyinen Kyynel ja kiitos