Jari Kupiainen lähti muotimaailmasta – päätyi ohjelmantekijäksi Radio Deihin

 

Jari Kupiainen on iloinen siitä, että saa tehdä Uskon asia -ohjelmaa Radio Deihin. Hän kokee saaneensa kanavan kautta rohkaisua vaikeassa elämäntilanteessa. Kuva: Antti Suonio

Jari Kupiaisen ”uskon asia” lähtee luterilaisen kirkon uskontunnustuksesta. Hän tekee Uskon asia -ohjelmaa avoimella mielellä, luterilaisista lähtökohdista.

Jari Kupiainen toimii kehittämispäällikkönä Kirkkopalveluissa. Hänen päätehtävänsä on tällä hetkellä valmistella vuoden 2017 Kirkkopäiviä, jotka järjestetään Turussa. Kupiainen on  tehnyt Uskon asia -ohjelmaa Radio Deihin lokakuusta 2015 alkaen.

”Aloin miettiä, missä olen ollut onnellinen”

Jari Kupiainen kertoo lapsuutensa ”olleen haasteellinen”, mutta seurakunnan nuorisotyö ja partio tarjosivat perusturvaa epävakauden keskelle jopa siinä määrin, että nuorukainen halusi viettää monta kesää isosena rippileireillä ja lähteä opiskelemaan kirkon nuorisotyönohjaajaksi.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Kirkon nuorisotyö vei nuoren miehen mennessään useiden vuosien ajaksi. Kupiainen koki kuitenkin seurakunnan haastavaksi työyhteisöksi, jossa hän ei saanut kaipaamaansa kannustusta ja tunsi itsensä erilaiseksi kuin muut työntekijät. Mies halusi uusia haasteita elämäänsä ja samalla kokeilla, kantavatko hänen siipensä kirkon ulkopuolella.

Ratkaisu löytyi yrittäjyydestä. Jari Kupiainen perusti vaimonsa kanssa erilaisia tapahtumia tuottavan yrityksen, joka järjesti muun muassa yritystapahtumia, isoja festivaaleja ja konsertteja. Sitten, vuonna 2002, muotibisnes ”tuli ja imaisi meidät kymmeneksi vuodeksi mukaan”, Kupiainen kuvaa.

Tapahtumatuottaja nautti työskentelystä hektisessä muotimaailmassa, jossa oli paljon ”luovaa meininkiä”, mutta ajan myötä häntä alkoi häiritä bisnekseen kuuluva mustavalkoinen ajattelu:

– Sisäpiiriin pääsi vain, jos tehtiin töitä yhdessä tai pystyttiin hyötymään jotenkin toinen toisistaan.

Kupiaisen perhe joutui käymään läpi myös taloudellisesti haastavia aikoja, kun hänen vaimonsa sairastui vakavasti. Lisäksi hän joutui olemaan mukana suomalaisen vaateteollisuuden alasajossa. Mies alkoi kokea uupumusta ja voimakasta turhautumista.

– Jotenkin se [muotibisnes] alkoi sitten tökkiä aika rankasti vaimon sairauden myötä ja rupesin miettimään, että ei tässä ole onnellisuutta elämässä. Kysyin, miksi ei ole, missä voisi olla ja milloin olen ollut onnellinen. Tämmöistä aika rehellistä puhetta. Huomasin, että käännyin takaisin kirkon puoleen siinä vaiheessa. Kävin keskusteluja diakonien ja pappien kanssa, joita tunsin opiskeluajoilta. Sain paljon hyvää niistä keskusteluista ja aloin kiinnostua taas kirkosta.

Vuonna 2012 Jari Kupiaisen mitta tuli täyteen. Hän alkoi etsimään ulospääsyä muotibisneksestä. Tapahtumatuottaja suunnitteli sapattivapaalle jäämistä. Silloin hän huomasi, että Kirkkopalvelut etsi kehittämispäällikköä tapahtumapuolelle. Hän päätti hakea tehtävää, jossa pääsisi hyödyntämään laajaa kokemustaan tapahtumien järjestämisestä. Mies tuli yllätyksekseen valituksi tehtävään.

– Aika nopeasti vaistosin sen työn merkityksen; että siinä on enemmän happea ja elämää ja onnellisuutta kuin glamourmaailmassa, jossa elin 10 vuotta, Jari Kupiainen sanoo.

”Erilaisuutta ei pidä pelätä – se tuo sun eteen peilin”

Jari Kupiainen kertoo alkaneensa kuunnella Radio Deitä vaimonsa sairastuttua, jolloin hän joutui ”katsomaan elämää rajusti kasvoihin”. Kristillisen radiokanavan kuunteleminen toi hänen elämäänsä asioita, joihin ”pystyi tarttumaan ja sai sellaisia pisaroita, ajatuksia”.

Kupiaisen mukaan Radio Deillä oli suuri merkitys siinä, että hän rohkaistui palaamaan kirkon yhteyteen, josta oli ollut poissa 17 vuoden ajan. Kupiainen näkee, että kanavalla voi olla tärkeä rooli ihmisten rohkaisemisessa. Hänen mukaansa usein on kyse ”käsittämättömän pienistä oivalluksista”, jotka voivat saada ihmiset kiinnostumaan uudelleen seurakuntayhteydestä.

Jari Kupiainen paljastaa, että jo pian sen jälkeen, kun hän alkoi kuunnella Radio Deitä, hänen unelmakseen muodostui, että hän  jonain päivänä alkaisi tehdä Radio Deihin omaa ohjelmaa. Idea Uskon asia -ohjelmasta syntyi siitä, kun Jari Kupiainen oli luonut työssään keskustelufoorumeita eri tavalla uskovien ihmisten sekä kirkon ja yhteiskunnan välille. Uskon asia -ohjelman tarkoitus on nostaa esiin eri tavalla ajattelevien ihmisten tuntoja ja ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä.

Ohjelmantekijä korostaa, että hänen ohjelmassaan ”uskon asian” käsite on laaja. Mies tuo esiin, että hänen uskon asiansa ”lähtee luterilaisen kirkon uskontunnustuksesta”.

Kupiaisen ”kotipesä” on luterilainen kirkko, johon myös hänen identiteettinsä perustuu – sieltä hän on nuorena saanut eväät elämään ja jälleen palannut sen huomaan. Hänen mukaansa ohjelmanteossa on olennaista tunnistaa omat lähtökohtansa ja identiteettinsä. Vasta sen jälkeen keskustelu eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa on mahdollista.

– Erilaisuutta ei pidä pelätä. Se tuo sun eteen peilin. Voit katsoa sitä peiliä, että tämmöinenkös kristitty mä oon. Ja kun kohtaat sitä erilaisuutta, erilaisia ihmisiä, niin se koeponnistaa sun omaa identiteettiä. Se on ollut älyttömän hyvä juttu.

Jari Kupiainen haluaa käsitellä ohjelmassaan erilaisia aiheita mahdollisimman monipuolisesti: tulevaisuudentutkimusta, eri uskontoja, ateismia, valtaa ja bisnestä, unohtamatta musiikkia, joka on hänen mielestään seurakunnan ja kirkonkin toiminnan keskiössä.

Uskon asia -ohjelman tekijä antaa vieraidensa puhua vapaasti siitä, mitä he tekevät elämässään ja miten ajattelevat ja uskovat. Hän kuitenkin kysyy aina ohjelman viimeisessä osiossa, mikä on vieraan suhde kristillisyyteen ja kirkkoon tarkoituksenaan löytää yhteisiä nimittäjiä ja siltoja, joiden kautta keskusteluyhteyttä voidaan rakentaa. Lopuksi vieras saa aina kertoa, mikä on hänen uskon asiansa.

– Jotkut ovat tunnustaneet kristillisen uskonsa, joku toinen uskonto sanoittaa sen erilaisella tavalla. Joku puhuu perheestään, joku ihmisyydestä, joku armeliaisuudesta, Kupiainen kuvaili.

Ohjelmantekijänä Jari Kupiainen on kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Hän haluaa ohjelmassaan kuunnella ja kohdata ihmiset sellaisina kuin he ovat. Kupiaisen mielestä esimerkiksi bisneksen perustaminen voi olla mitä suurimmassa määrin uskon asia.  Base-hyppääjä taas hyppää tuntemattomaan joutuen kuoleman kanssa kasvotusten. Se, miten hän siihen reagoi ja siitä selviää, on hänen uskon asiansa.

– On myös hyvä kysyä, mitä Kristus tekisi. Sanoisiko hän, että mä en halua kohdata sua. Eiköhän hänkin pyrkisi keskusteluun ja ennen kaikkea kuuntelemaan, Kupiainen pohtii.

Kirkon pitäisi kohdata ihmisiä syvemmällä tasolla

Jari Kupiainen on oppinut muotimaailmasta asioita, joita voisi soveltaa myös kirkon toimintaan. Kirkon pitäisi yrittää katsoa itseään ulkopuolisen silmin ja ottaa vähän etäisyyttä toimintaansa. Kupiaisen mukaan kirkon tulisi myös priorisoida asioita nykyistä enemmän sekä miettiä tarkemmin tavoitteitaan. Hän korostaa, että kirkon perustehtävä on kohdata ihmisiä syvemmällä tasolla.

Kirkon olisi Kupiaisen mielestä hyvä ottaa useammin kantaa julkisuudessa, etenkin heikompiosaisten puolesta. – Se voisi kertoa enemmän kaikesta siitä hyvästä, mitä se tekee, hän painottaa.

Seurakuntalaisille pitäisi Kirkkopalvelujen kehittämispäällikön mukaan myös tarjota mielekästä tekemistä ja sillä tavoin haastaa heidät osallistumaan seurakunnan toimintaan. Olisi seurakuntien etu, että ihmisten valtavaa osaamispotentiaalia voitaisiin hyödyntää enemmän.

Entisen muotimaailman vaikuttajan mukaan kirkossa pitäisi puhua sellaista kieltä, mitä ihmiset ymmärtävät. Kynnys seurakuntaan tulemiseen täytyisi tehdä mahdollisimman matalaksi.

Jari Kupiaisen Uskon asia -ohjelma lähetetään Radio Deissä tiistaisin kello 16.