Alfa-kurssi – lähtölaukaus seurakuntayhteyteen

 

Usko syttyy ja kasvaa usein tehokkaasti pienryhmässä. Kuvituskuva. (RV-arkisto)

Virtain helluntaiseurakunnassa pidetään Alfa-kurssia hyvänä tapana suuntautua seurakunnan ulkopuolelle.

Alfa-kurssi on Lontoosta alkunsa saanut kristinuskon peruskurssi, jonka ytimessä on uskoon vasta tutustuvien ihmisten tavoittaminen ja keskustelu pienryhmissä kunnioittavassa ilmapiirissä. Virtain helluntaiseurakunnan pastori Jani Rantanen näkeekin ihmissuhteita luovan Alfa-kurssin hyvänä starttina opetuslapseuttamiselle, joka jää tapahtumakeskeisestä evankelioinnista usein puuttumaan.

 

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

Alfa-kurssin kaikki kaksitoista viikkokokoontumista alkavat yhtei-sellä ruokahetkellä, jonka sisältö voi vaihdella pikkusyötävästä lämpimään ateriaan sen mukaan, missä ja millaisin resurssein kurs-si järjestetään.

– Olennaista on yhteys, summaa Rantanen, joka on järjestänyt kurs-seja myös Porvoossa ja Lapinlahdella.

Ruokaa seuraa alustus, jonka jälkeen viikon teemaa käsitellään pienryhmissä.

Hengellisesti herkistävin vaihe on usein kurssin viikonloppuko-koontuminen, jonka aikana rukoillaan paljon ja puhutaan Pyhästä Hengestä.

Rantasen mukaan kurssipalautteista nousi esille se, että suhteen Jeesukseen koettiin muuttuneen yleisesti myönteiseen suuntaan, ja toisaalta se, että yhteys ihmisten välillä koettiin erittäin hyvä-nä.

– Meillä [kaikki] kolme pienryhmää todennäköisesti jatkavat myös kurssin jälkeen, hän kertoo.

Kurssin perusidean toteutuminen edellyttää, että järjestäjätaho todella sitoutuu kutsumaan mukaan tuttaviaan. Rantanen itse kutsui kurssille naapurinsa, jolle kurssi oli miellyttävä kokemus – ja ensikosketus helluntaiseurakuntaan.

– Vastaanotto oli tosi hyvä ja lämmin, hän kehuu.

 

Uusi videoitu alustusmateriaali

Kurssikonsepti on kehitetty niin, että sitä voidaan toteuttaa myös yhteiskristillisesti ja hyvin monenlaisissa paikoissa. Alfa-koordinaattori Helena Lintisen mukaan kurssia on järjestetty Suo-messa muun muassa Upinniemen varuskunnassa ja eduskunnassa. Koska resurssit ja tilanteet ovat vaihtelevia, kurssimateriaaleihin si-sältyvät videot ovat joskus kätevin vaihtoehto alustusten toteut-tamiseen.

– Se mahdollistaa Alfan pitämisen missä vain, Lintinen toteaa.

Lintisen mukaan lähiaikoina ollaan tekstittämässä suomeksi uutta alustusmateriaalia – päivitetyssä paketissa ja useamman ihmisen puhumana.

Paula Erkintalo

 

finland.alpha.org