Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Väitöstutkimus: Some voi vaikuttaa kielteisesti rippileirikokemuksiin – jatkuva yhteys ulkomaailmaan haastaa leirin yhteisöllisyyttä

 

Eveliina Ojala havaitsi väitöskirjassaan, että puhelinten ja somen tuominen osaksi rippikoulun ohjelmaa ei vielä itsessään tuo lisäarvoa rippikouluun.

Teologian maisteri Eveliina Ojala selvitti väitöstutkimuksessaan, miten mobiiliteknologian ja sosiaalisen median käyttö vaikuttaa rippikoululeirin koettuun yhteisöllisyyteen.

Evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun leirijakson voi ymmärtää erityisenä tilana, joka on rajattu tiettyyn aikaan ja paikkaan, ja jossa tavalliseen elämään kuuluvat sosiaaliset rakenteet voivat murtua. Rippikoululeirillä yhteisöllisyyden kokeminen on usein merkittävässä roolissa. Teologian maisteri Eveliina Ojala selvitti väitöstutkimuksessaan, miten mobiiliteknologian ja sosiaalisen median käyttö rippikoululeirin virallisessa ohjelmassa vaikuttaa edellä mainitun tilan muotoutumiseen, ja havaitsi, etteivät vaikutukset ole pelkästään myönteisiä. Tutkimuksessa mobiiliteknologioiden ja sosiaalisen median käyttöä tarkasteltiin erityisesti pedagogisesta ja yhteisön muotoutumisen näkökulmista.

Rippikouluryhmän jäsenet muodostavat leirin ajaksi ikään kuin oman todellisuuden, jossa ollaan hetken aikaa muun maailman tapahtumien ulkopuolella. Kun Ojala arvioi mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttöä rippikoululeirillä nimenomaan tästä näkökulmasta käsin, hän huomasi, että sosiaalinen media asetti tämänkaltaisen erityisen tilan toteutumiselle haasteita. Kokemus omasta todellisuudesta voi epäonnistua, kun mobiililaitteilla ja sosiaalisen median avulla ollaan jatkuvasti yhteydessä ulkomaailmaan.

Perheniemi neliöb. vkot 23-24. MJa

Uusien työkalujen rooli mietittävä tarkkaan

Ojala havaitsi myös, että uusien työkalujen tuominen rippikoulun opetuksellisiin hetkiin vaatii rippikoulun ohjaajilta pedagogista ymmärrystä. Muuten vaarana on, että mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö jää vain pinnalliselle tasolle. Puhelinten ja somen tuominen osaksi rippikoulun ohjelmaa ei vielä itsessään tuo lisäarvoa rippikouluun. Uusien ideoiden ja oivallusten sijaan mobiililaitteet ja sosiaalinen media liitettiin tutkimuksen kohteina olleilla rippikoululeireillä usein osaksi vanhoja totuttuja työskentelytapoja.

Myös yhteisön muotoutumisen näkökulmasta tarkasteltuna Ojala havaitsi, ettei mobiililaitteiden ja somen mahdollisuuksia välttämättä osattu hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi selvisi, että tutkimuksessa mukana olleille nuorille sosiaalinen media ja mobiiliteknologiat toimivat tärkeinä vuorovaikutuksen mahdollistajina ystävien ja muiden läheisten kanssa, mutta sovelluksia ja älylaitteita käytetään mieluiten omista lähtökohdista käsin. Tämän seurauksena mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö koko rippikouluryhmän jäsenten välillä ei herättänyt suurta kiinnostusta, eikä näyttänyt vahvistavan kokemusta yhteenkuuluvuudesta.

Ojala keräsi tutkimusaineiston 517 rippikoululaiselta, 11 isoselta ja 7 rippikouluopettajalta vuosina 2014 ja 2015. Tutkimusaineisto käsitti kokonaisuudessaan 22 rippikouluryhmää.

TM Eveliina Ojalan uskonnonpedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja The sense of community, mobile devices and social media in Finnish Lutheran confirmation preparation – the challenges when perceiving confirmation camp as liminal space tarkastettiin ItäSuomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 6.11.2020.