Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ihmistä hajottavia opetuksia vastaan seminaari

 

Koetelkaa kaikki -teema keräsi Helsingin Lähetysseurakunnan 5. maaliskuuta täyteen kuulijoita. Erilaisia hengellisiä ilmiöitä käsittelevien alustusten lomassa muistutettiin, että pelastuksen näkökulmasta ratkaisevaa on ainoastaan oppi Kristuksesta. Kuva: Elina Rautio

Jumalan sana ja sen ilmoittama Pelastaja ovat kristillisyyden luovuttamaton ydin, Älkää eksykö -seminaarissa todettiin.

Useiden kristillisten mediatoimijoiden järjestämässä Älkää eksykö -seminaarissa pohdittiin terveen ja epäterveen kristillisyyden rajapintoja. Helsingin Lähetysseurakunnassa pidetyn päivän ydinsanoma kiteytyi Patmos Lähetyssäätiön toimittajan ja raamatunopettajan Pasi Turusen linjaukseen:

– Raamatun mukaan karismaattisuus on hyvä asia, mutta se tulee ankkuroida ilmoitukseen. Jumalan sanassa on annettu kaikki, mitä tarvitsemme kokeaksemme Pyhän Hengen.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Terveen karismaattisuuden kulmakiviä käsitellyt isäntäseurakunnan pastori Petri Mäkilä muistutti toisesta keskeisestä teemasta.

– Kun katseemme on kiinnitettynä Kristukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään, se varjelee meidät eksytyksiltä.

Seminaari kantoi kustannusyhtiö Aikamedian julkaiseman artikkelikirjan nimeä: Koetelkaa kaikki – suuntaviittoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Alustajina ja puhujina toimi kirjan
kirjoittajien lisäksi edustajia järjestäjätahoista, joita olivat Lähetysseurakunnan lisäksi Aikamedia ja Ristin Voitto -lehti, One Way TV, Uusi Tie -lehti, Radio Dei ja Patmos Lähetyssäätiö.

Tasapaino tärkeää

Päivän aikana käsiteltiin muun muassa uusapostolista uudistusliikettä ja sen oppia Kristuksesta, hyperarmoa, epätervettä demonologiaa ja New Age -liikkeestä vaikutteita saanutta karismaattisuuden suuntausta, kvanttimystiikkaa.

Tasapainoisen kristillisyyden suuntaviitoiksi muotoutui vastinpareja, kuten Jeesuksen täysi jumaluus ja täysi ihmisyys, Raamattu ja Pyhän Hengen voima sekä Jumalan valtakunnan yliluonnollinen todellisuus ”jo nyt” ja samalla ”ei vielä”.

Ylilyöntejä aiheuttavia opetuksellisia ääripäitä esimerkiksi Jumalan rakkauden ja pyhyyden suhteen kehotettiin varomaan.

– Jumalan armo on niin ihmeellinen asia, ettei sitä tarvitse venyttää. Se sisältää voiman elää pyhää elämää ja tuottaa kunniaa Jumalalle, Avainmedia Lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Niilo Närhi huomautti hyperarmosta alustaessaan.

Puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että rakentava arviointi Raamatun valossa kuuluu vastuulliseen paimenuuteen.

– Ennen ihmiset tulivat seurakuntaan, kun olivat hajonneet maailmassa. Nyt ihmiset menevät seurakunnasta psykologien vastaanotolle, koska ovat hajonneet seurakunnassa. Yksikin ihminen, jonka mieli on tuhoutunut, on liikaa, One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto muistutti.