Ihmisiä ja ilmiöitä: Jari Kekäle: ”Ei se varmaan Jumalalle ole mikään tiedonanto, kun kerromme, että nyt tuntuu tältä” Elämäntaito: Jouni Turtiainen on ollut päähän potkittujen uskollinen ystävä

Parisuhdeongelmia eniten pikkulapsivaiheessa

 

Suurin ryhmä perheneuvontaan päätyvistä on 30-39-vuotiaat pienten lasten vanhemmat. Kuva: Freemimages/Alexander Redmon

Kirkon perheneuvonta auttoi viime vuonna yli 18000 ihmistä. Suurin osa autettavista on pienten lasten vanhempia.

Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärä kasvoi viime vuonna 700 henkilöllä. Kaikkiaan perheneuvonnasta sai apua yli 18000 ihmistä vuonna 2015. Yhä useammin miehet ovat yhteydenottajia ja keskusteluajan varaajia. Miehiä perheneuvonnan asiakkaista on reilut 40 prosenttia.

”Parisuhdeasiat ovat tärkeitä myös miehille, ja kirkon perheneuvonta tavoittaa heidät erinomaisesti. Muissa auttamisjärjestelmissä miesten osuus asiakkaista on huomattavasti alhaisempi,” kertoo Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Päivi Kähkönen Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteessa.

IK-opisto neliöb. vkot.38-39. MJa

Edelleen suurin osa neuvottelukeskusten asiakkaista on 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia.

”Hyvien asioiden ohella pikkulapsivaihe myös kuormittaa ja haastaa perhe-elämää. Puhumisen ja kuuntelemisen taidot joutuvat koetukselle, samoin kyky tehdä kompromisseja”, toteaa Päivi Kähkönen.

Miksi perheneuvontaan päädytään? Yleisimmät syyt ovat parisuhteen vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset sekä uskottomuus.

Perheiden tukemiseen riittävästi resursseja

”Säästöpaineiden keskellä on hyvä muistaa, että perheiden tukemisesta tinkiminen aiheuttaa mittavia kustannuksia myöhemmin. Perheiden tarvitsema apu ja tuki on myös tehokkainta silloin, kun se on oikea-aikaista ja riittävää”, toteaa Kähkönen.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja kaikille avoimia. Suomessa toimii tällä hetkellä 41 perheasiain neuvottelukeskusta, joissa työskentelee yhteensä lähes 200 työntekijää. Puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan kanssa.

Kirkon perheneuvonta palvelee myös verkossa. City.fi:n kanssa yhteistyössä toteutetulla Suhdeklinikalla kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten kysymyksiin liittyen pari- ja ihmissuhteisiin. Viime vuonna sivustolla oli lähes 300 000 kävijää.

 
artikkelibanneri Uusi Tie