Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Open Doors auttaa vainottuja kristittyjä

 

Miika Auvinen valittiin Open Doors Finlandin toiminnanjohtajaksi.

Open Doors -järjestö aloittaa toiminnan Suomessa tämän vuoden toukokuussa. Toiminnanjohtajaksi valittiin teologian maisteri Miika Auvinen.

Open Doors on kansainvälinen, vainottuja kristittyjä maailmanlaajuisesti tukeva järjestö. LähiTapiolan myyntipäällikkönä toimiva Auvinen kertoo toiminnan Suomessa nostavan päätään ensi syksynä.

– Käytännössä työ Suomessa tulee keskittymään kahteen pääasiaan: Ensimmäiseksi tuomme ajankohtaista tietoa seurakunnille, hengellisille järjestöille ja yhteiskunnassa laajemminkin toimiville tahoille siitä, mitä kristityille tapahtuu eri puolilla maailmaa ja millaisia vainoja he joutuvat kohtaamaan. Toiseksi haluamme rohkaista kristittyjä Suomessa elämään uskoa rohkeasti todeksi meidän yhteiskunnassamme, ja ennen kaikkea tukemaan rukouksin ja muin keinoin vainottuja kristittyjä maissa, joissa ei ole uskonnon- ja sananvapautta. Tässä tehtävässä meillä jokaisella kristityllä on oma tärkeä paikkamme, Auvinen tähdentää.

KRS Krito 10.-23.6.

Unelmana toimia yhdessä ja elävöittää Suomen kristillistä kenttää

Auvinen näkee tehtävän Open Doors Finlandin toiminnanjohtajana olevan henkilökohtaisella tasolla rukouksen ja johdatuksen tuoma mahdollisuus päästä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi.

– Haastatteluprosessin kautta tulin valituksi tähän tehtävään ja koin sen olevan rukousvastaus. Olin tuntenut jo monta vuotta, että Jumalalla on minulle vielä joku tehtävä, johon minua johdatetaan. Ennen kuuden vuoden jaksoa finanssialalla, työskentelin kuusi vuotta Sleyssä, jossa vastasin muun muassa Helsingissä Pyhän sydämen kappelin -seurakuntayhteisön sekä nuorten aikuisten ja evankelisten opiskelijoiden toiminnasta.

Open Doors Finland pyrkii kokoamaan laajalta rintamalta kristittyjä eri kirkkokunnista yhteen, tekemään ja toimimaan vainottujen kristittyjen hyväksi eri puolilla maailmaa. Auvinen kertoo unelmansa alkavasta toiminnasta Suomessa olevan se, että kristityt heräisivät toimimaan yhdessä ja sillä tavoin elävöittävän suomalaista kristillistä kenttää.