Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Mongoliassa kehitetään viittomakielen lainsäädäntöä ja kohennetaan vammaisten ihmisten asemaa

 
Mongolialainen nainen hoitaa vauvaa jurtassa.

Vammaisten ihmisten asema mongolialaisessa yhteiskunnassa on parantunut Lähetysyhdistys Kylväjän ja kumppaneiden tekemän hanketyön tuloksena. Kuva: Jussi Valkeajoki

Mongoliassa on käynnissä uudenlainen hanke viittomakielen lainsäädännön kehittämiseksi. Kuurojen ja vammaisten aseman parantamiseen tähtäävässä hankkeessa on mukana suomalainen lähetysjärjestö.

Kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttamiseen tähtäävä hanke on ottanut Mongoliassa merkittäviä askeleita eteenpäin. Kolmatta vuotta käynnissä olevassa projektissa tehtiin viime vuonna harppaus, kun poliittiset päättäjät kannattivat viittomakielen lainsäädäntöön keskittyvän työryhmän perustamista.

Viime maaliskuussa koulutus- ja tiedeministeriölle jätettiin esitys työryhmän työsuunnitelmasta ja budjetista.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

– Kun ministeriö on hyväksynyt esityksen, työryhmä voi käynnistyä ja aloittaa Mongolian viittomakieleen liittyvän lainsäädännön kehittämisen, Kylväjän kehitysyhteistyön hankevastaava Eeva iloitsee. 

Vaikuttamistyön lisäksi hanke jatkaa keskeistä viittomakielityötä, jonka tavoitteena on sähköisen sanakirjan kokoaminen. Parhaillaan kerättyjä viittomia analysoidaan ja niille etsitään vastaavaa mongolian kielistä sanaa. Ryhmään valittiin keväällä kaksi viittomakielentulkkia.

Viittomakielen nuorempi asiantuntija Henna Syrjälä aloitti työssään helmikuussa. Hänen roolinsa on ohjata ja tukea mongolialaisia kuuroja viittomakielen tutkijoita hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tämän vuoden aikana Syrjälä tekee Mongoliaan kaksi matkaa, joista ensimmäinen oli huhtikuussa ja toinen toteutuu syksyllä. Huhtikuussa Syrjälä työskenteli muun muassa viittomien ja sanojen vastaavuuden kanssa työskentelevän ryhmän kanssa.

Mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä ovat parantuneet

Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla -hanke jatkuu Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla nyt kolmatta vuotta.

Yksi keskeisistä kumppaneista, Vammaisten järjestöjen neuvosto, sai alkunsa vuonna 2012 ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa. Neuvosto on ajan mittaan kehittynyt vahvaksi toimijaksi. Asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet Mongoliassa inhimillisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi. Maan hallituksen tuki on parantanut vammaisten mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä.

– Nyt neuvosto edistää aktiivista kansalaisuutta neuvonantajana, kuuntelijana, tukijana, osallistujana ja sovittelijana. Neuvosto tukee vammaisten ihmisten osallistumista hankkeen eri toimintoihin ja järjestää tilaisuuksia, kuten hiljattain kansainvälisenä pyörätuolipäivänä, kuvaa hankevastaava Eeva.

Julkaistu Kylväjä-lehdessä 2/2023

Lue lisää:

Portaat estävät pääsyn viranomaispalveluihin: Mongoliassa paljastettiin puutteita liikuntavammaisten henkilöiden oikeuksissa

Kylväjän työ Mongoliassa

 
Kylvaja artikkelibanneri