Molari pidätettiin virasta

 

Pohjan kirkkoherra Juha Molari pidätetään virantoimituksesta. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 14.4.2011 antanut välipäätökset asiasta. Molaria koskevat kantelut ovat kohdistuneet epäasialliseen kielenkäyttöön sekä epäonnistumiseen työyhteisön johtajana.

Molarin on epäilty blogikirjoittelussaan syyllistyneen myös kiihottamiseen kansanryhmää vastaan sekä kunnianloukkaukseen. Asiaan puuttui vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Tuomiokapituli on päättänyt toimittaa kanteluasian kurinpitoasiamiehen arvioitavaksi. Työyhteisöä koskeva asia toimitetaan tutkinta-asiamiehelle valmistavaa tutkintaa varten.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Kanteluiden johdosta antamassaan päätöksessä tuomiokapituli on katsonut Molarin käyttäneen epäasiallista kieltä, joka on sisältänyt sopimattomia ja vihamielisyyttä osoittavia ilmaisuja sekä ollut tyyliltään uhkaavaa ja kohteitaan ilman perustetta kielteisesti leimaavaa.

Lisäksi on seurakunnan toiminnan, hallinnon ja henkilökunnan kannalta kohtuutonta, että seurakunnan kirkkoherra ja ainoa pappi käyttäytyy moitittavalla tavalla. Molari ei ole noudattanut hänelle aikaisemmin samanlaisin perustein määrättyä kurinpitorangaistusta.

Juha Molari pyrkii kansanedustajaksi vuoden 2011 vaaleissa. Hän edustaa Suomen Työväenpuoluetta  Helsingin vaalipirissä. Samalla Molari edustaa Suomen antifasistista komiteaa. Molari on tullut aiemmin tunnetuksi Venäjä myönteisyydestään.

 
artikkelibanneri Uusi Tie