Elämäntaito: Arkkipiispasta kuoriutuu duettolaulaja ja radiojuontaja ­­– Dei Plussaan tuleva uusi podcast-sarja on poikkeuksellinen avaus

Kylväjä myllää organisaationsa uusiksi – ”Haluamme olla relevantti toimija myös tulevaisuudessa”

 

– Uuden strategian ja rakenteen kehittäminen on välttämättömyys, jotta olisimme relevantti toimija myös tulevaisuudessa ja jotta uudet ihmiset voisivat Kylväjän kautta elää lähetyskutsuaan todeksi erilaisissa rooleissa, lähetysjohtaja Taneli Skyttä toteaa. KUVA: Pixabay.

Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu käytiin 10. maaliskuuta, siis ennen Suomen hallituksen antamia kokoontumisrajoituksia koronaviruksen vuoksi.

Lähetysyhdistys Kylväjän tavoitteena on kotimaan toimintojen uudelleenjärjestäminen, minkä vuoksi järjestö käynnisti yhteistoimintaneuvottelut. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 10. maaliskuuta, siis ennen Suomen hallituksen antamia kokoontumisrajoituksia koronaviruksen vuoksi.

– Neuvottelujen tarve nousi organisaatiorakenteesta, eli neuvottelujen syyt eivät ole taloudelliset. Tavoitteemme on työskentelyn tehostaminen, tiedonkulun parantaminen ja hallinnon keventäminen. Haluamme, että ihmiset voivat yhä paremmin hyödyntää vahvuuksiaan omassa työssään, lähetysjohtaja Taneli Skyttä

Sansa neliöb. 3.5.-2.6. MJa

– Taloustilanteemme on tällä hetkellä vakaa ja meillä on riittävä maksuvalmius. Nähtäväksi jää, miten koronavirus tulee vaikuttamaan siihen. Samaan aikaan jatkamme ponnisteluja, jotta työmme voi edelleen säilyä dynaamisenaja toimintaedellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa. Siihen nämä neuvottelutkin tähtäävät.

– Prosessi etenee kaksiportaisesti: maalis-huhtikuussa käsitellään uutta rakennemallia terävöittäen ydinprosesseja ja toimenkuvia. Toukokuussa vuorossa ovat työntekijöiden roolit. Kylväjän hallitus käsittelee lopullista neuvottelutulosta 25. toukokuuta pidettävässä kokouksessaan.

– Haluamme pitää prosessin lyhyenä, jotta epävarmuuden aika olisi rajallinen.

Kun Taneli Skyttä valittiin Kylväjän määräaikaiseksi lähetysjohtajaksi, hänet kutsuttiin nimenomaan muutosjohtajaksi. Järjestössä onkin vahva tahtotila uudistumiselle niin hallituksen kuin työntekijöiden puolelta.

– Uuden strategian ja rakenteen kehittäminen on välttämättömyys, jotta olisimme relevantti toimija myös tulevaisuudessa ja jotta uudet ihmiset voisivat Kylväjän kautta elää lähetyskutsuaan todeksi erilaisissa rooleissa.

– Haluamme uudistaa Kylväjää niin, että järjestö pystyisi dynaamisesti vastaamaan toimintaympäristöstä nouseviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Muutosprosessissa strategisina painopisteitä ovat ainakin pakolaistyö sekä pioneerityö. Haluamme yhä selkeämmin keskittyä tavoittamattomien tavoittamiseen.

 
Kylvaja artikkelibanneri