KUUNTELE: Luterilaiset papit debatoivat evankeliointikampanjoista

 

Luterilaiset papit Matti Hernesaho ja Kalle Hiltunen väänsivät kättä evankeliointikampanjoista Radio Dein Viikon debatissa.

Pohjanmaalla sekä kirkollisilla foorumeilla kohistaan Mahdollisuus muutokseen -evankelioimiskampanjasta. Kampanjamateriaali sisältää kertomuksia siitä, mitä usko on muuttanut elämässä. Mukana on yli 70 seurakuntaa, joista osa luterilaisia.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla osa evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista on lähtenyt innolla mukaan  yhteiskristilliseen kampanjaan, osa on jättäytynyt kutsusta huolimatta sen ulkopuolelle. Radio Dei kutsui kaksi luterilaista pappia Viikon debattiin selvittämään asennekirjon taustoja.

– Iloisen siitä, että on monenlaista tapaa viedä evankeliumia eteenpäin. En ymmärrä vastakkaisasettelua, jossa ajatellaan toisenlaisella spiritualiteetilla varustetun liikehdinnän tai kampanjoinnin olevan toisilta pois, puolusti yhteiskristillistä kampanjointia Turun Mikaelin seurakunnan pappi Matti Hernesaho Radio Deissä.

Piplian neliö

Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä vaikuttavan karismaattisen Hengen uudistus kirkossamme -liikkeen puheenjohtajana toimiva Hernesaho on ollut mukana lukuisissa yhteiskristillisissä kampanjoissa.

Mikaelin seurakunta osallistui Mahdollisuus muutokseen -kampanjaan vuonna 2013. Kampanjan jälkeen kristinuskon perusasioita jäsentävälle Alfa-kurssille osallistui yli sata kampanjan tavoittamaa turkulaista. Hernesahon mukaan moni heistä on edelleen mukana Mikaelin seurakunnan toiminnassa, osa tippui aktiivisesta seurakuntayhteydestä pois

– Ihan tavalliset ihmiset voivat esimerkiksi bussipysäkillä voivat nähdä hengellisen ilmoituksen. Se voi herättää ajatuksen, joka saattaa johtaa yhteydenottoon tai saapumiseen seurakunnan tilaisuuteen.

– Eikä ole syytä unohtaa seurakunta-aktiiveja, jotka saadaan liikkeelle tällaisen kampanjan kautta. He yhdistyvät ja kohtaavat yli kirkkokuntarajojen, ehkä rukoilevat yhdessä ja tekevät jotain konkreettista, summali Hernesaho yhteiskristillisen kampanjan antia Radio Deissä.

”Olen huolissani siitä, että kristillisen julistuksen ilmatilan valtaa muutospuhe.”

Pohjanmaalla parhaillaan käynnissä olevan Mahdollisuus muutokseen -kampanjan näkyvimpänä opponenttina on toiminut Herättäjäyhdistyksen yleissihteeri Kalle Hiltunen.

– Olen huolissani siitä, että kristillisen julistuksen ilmatilan valtaa muutospuhe. Silloin kristinuskosta tulee helposti sellaista, joissa ne arat, jotka rukoilevat muutosta elämänsä kipeisiin kohtiin – mutta eivät välttämättä saa ikinä vastausta – kokevat, ettei kristillisyys olekaan minun juttuni. Evankeliumin viesti on se, että sinut hyväksytään kaikessa raadollisuudessasi siitä huolimatta, että et ole pystynyt muuttumaan, perusteli Hiltunen kriittistä suhtautumistaan Viikon debatissa keskiviikkona.

– Tarinoissa on hyviäkin tarinoita, mutta materiaalissa on kärkenä muutos. Luetellaan riippuvuuksia ja ihmissuhdeongelmia, joihin kaivataan muutosta, ja tarjotaan evankeliumista väylää muutokseen. Itse näen, että evankeliumin keskiössä ei ole muutos vaan armo – sinä kelpaat sellaisena kuin olet, vaikka muutosta ei pysty näkemään, Hiltunen kritisoi.

”Tämä on yksi tapa kiinnittää huomio siihen, miten Jumala voi vaikuttaa meissä.”

Matti Hernesaho ei näe muutospuheen ja armopuheen välillä ristiriitaa.

– Armo ja pelastus Jeesuksessa on keskeinen asia kristillisessä uskossa, mutta tarvitaan monenlaisia erilaisia viestejä, joilla ihmiset voivat saada kosketuspinnan siihen, että Jeesus on tärkeä. Nämä ovat perinteisiä todistuspuheenvuoroja, kuinka Jeesus on muuttanut elämän. Tämä on yksi tapa kiinnittää huomio siihen, että tulkaa tilaisuuteen ja seurakuntaan sekä kuulemaan, miten Jumala voi vaikuttaa meissä, kommentoi Hernesaho Hiltusen arvostelua Viikon debatissa.

Körttipappi Hiltusen mukaan kampanjakeskeisen hengellisyyden ongelmana on, että se unohtaa hänen mukaansa jokapäiväisen arjen kristillisyyden.

– Keskeisintä tavoittavaa työtä, mitä ev.lut. kirkossa tehdään, on ihan jokapäiväinen työ. Usein unohdamme ne valtavat määrät kontakteja, mitä tapahtuu kasteperheissä, surukodeissa, diakoniavastaantoissa ja ruokatapahtumissa.

”On tosi olennaista, että seurakunnissa on etukäteen mietitty, mitä tehdään niille ihmisille, jotka kiinnostuvat Jeesuksesta.”

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla Mahdollisuus muutokseen -kampanjaan lähti mukaan  yli 70 kristillistä seurakuntaa. Mukana on sekä vapaita suuntia että luterilaisia seurakuntia, kuten Seinäjoen seurakunta.

– On tosi olennaista, että seurakunnissa on etukäteen mietitty, mitä tehdään niille ihmisille, jotka kiinnostuvat Jeesuksesta ja tulevat mukaan. Seurakunnan, joka on mukana muutoskampanjassa, täytyy miettiä, miten seurakuntana olemme valmiita ottamaan vastaan niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita evankeliumista ja kokevat, että juuri tämän seurakunnan kautta voisivat tulla mukaan, Hernesaho painotti.

”Meillä pitää olla annettavaa, kun herätyksen tuuli ja onnen autuudet hiipuvat.”

Hiltunen vertasi Radio Deissä herännäisyyttä juutalaisuuteen – siihen synnytään.

– Mutta se piirre on havaittavissa ihmisissä, jotka tulevat herännäisyyden piiriin myöhemmin, että he ovat niitä, jotka ovat tipahtaneet pois vähän voimakkaampaan uskonjulistukseen liittyvästä kampanjoinnista. Meillä pitää olla annettavaa, kun herätyksen tuuli ja onnen autuudet hiipuvat, Hiltunen muotoili, mutta pelkäsi, että todellisuudessa ”on paljon niitä, jotka eivät löydä yhtään mihinkään”.

– Se on hienoa, että näilläkin ihmisiällä on joku sijoituspaikka olemassa, kuittasi Hiltusen debattipari Hernesaho.

Sekä hän että Hiltunen jakoivat radiossa huolen kirkon ja kristillisyyden julkisuuskuvasta. Molemmat tarjosivat lääkkeeksi ruohonjuuritason kohtaamisia.

– Monella ihmisellä saattaa olla kirkosta julkisuuden kautta hyvin negatiivinen kuva – siellä ne papit  riitelevät ja ovat ahdasmielisiä. Syy olla mukana seurakunnassa nouseekin usein siitä, mitä on itse henkilökohtaisesti kohdannut omissa tilanteissa. Ne liittyvät vaikka rippikouluun tai kirkollisten toimitusten kohtaamistilanteisiin, Kalle Hiltunen arvioi.

– Siksi tarvitaan sitä, että jokainen suomalainen voisi kohdata aidosti jonkun kristityn, jonka kautta he saisivat realistisen ja positiivisen kuvan kristinuskosta. Juuri sen takia ulospäinsuuntautuvaa aktiivista kristittynä elämistä tarvitaan, kommentoi Matti Hernesaho.

Kuuntele, mitä karismaattisen liikkeen pappi Matti Hernesaho ja körttipappi Kalle Hiltunen vastasivat kysymykseen: ”Pitääkö ihmisten välisissä kohtaamisissa ajatella uskoontuloa?” [toimittaja Kai Kortelainen]:

Evankelitointidebatti on kuunneltavissa  kokonaisuudessaan Radiot.fi-palvelussa kuukauden ajan. Viikon debatti kuullaan Radio Deissä keskiviikkoisin kello 9-10 ja uusintana sunnuntaisin kello 20-21.

 
Radio Dei Radiot_fi