Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

”Kristillisyydestä kumpuaa paljon hyvää”, lausuvat kansanedustajat Nasima Razmyar ja Antero Laukkanen

 

Ensimmäisen kauden kansanedustajat Nasima Razmyar ja Antero Laukkanen sanoivat Radio Dein Viikon debatissa olevansa suuressa salissa asioista 90-prosenttisesti samaa mieltä, mutta sataprosenttisesti eri mieltä sukupuolineutraalista avioliittolaista liitännäislakeineen.

Antero Laukkanen ja Nasima Razmyar olivat Radio Dein debatissa samaa mieltä kristinuskon vaikutuksista, mutta näkivät eri tavalla parisuhdelain seuraukset.

Radio Dein debattia tähdittivät tällä viikolla ensimmäisen kauden kansanedustajat, kristillisdemokraattien Antero Laukkanen ja sosialidemokraattien Nasima Razmyar.  Laukkanen ja Razmyar ruotivat Viikon debatin isännän, Kai Kortelaisen johdolla sukupuolineutraalin avioliittolain lisälakipakettia, josta eduskunta äänesti myöhemmin keskiviikkona täysistunnossaan.

Lakimuutokset hyväksyttiin äänin 106 puolesta ja 42 vastaan. Peräti 51 edustajaa oli poissa äänestyksestä. Uusi avioliittolaki muutoksineen tulee voimaan 1.3.2017. Eduskuntaan on tulossa lähiaikoina käsiteltäväksi myös Aito avioliitto –kansalaisaloite, joka on vasta-aloite avioliittolain uudistukselle.

KRS Krito 10.-23.6.

Nasima Razmyar: ”Suomen ei kannata lähteä kritisoimaan ihmisoikeuskysymyksissä”

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsenenä Antero Laukkanen vastustaa avioliittolain muutoksia lisäyksineen, koska hänen mukaansa miehen ja naisen välinen avioliitto ei tämän jälkeen ole selkeästi rajattu instituutio Suomen lainsäädännössä.

Laukkasen mielestä liitännäislakipaketti on huonosti valmisteltu, koska lapsivaikutusten arviointi jäi sen yhteydessä tekemättä. Tämä tarkoittaa sen arvioimista, minkälainen vaikutus samaa sukupuolta olevien vanhempien avioliitoilla olisi perheissä elävien lasten asemaan.

Laukkanen itse näkee, että sillä, ovatko vanhemmat samaa vai eri sukupuolta vai eikö heitä ole ollenkaan, on selkeä vaikutus lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Nasima Razmyar muistuttaa, että sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin jo edellisen eduskunnan aikana. Liitännäislakipaketin tarkoituksena on vain selkiyttää säädettyä lakia ja tukkia lakiin jääneitä porsaanreikiä.

Razmyarin mielestä Suomen on jo korkea aika hyväksyä avioliittolaki muutoksineen. Hän tuo esiin, ettei vanhempia voida pistää paremmuusjärjestykseen, vaan ”tärkeintä on se, että lapsella on koti, jossa on välittäviä aikuisia ja jossa hän saa osakseen rakkautta”.

Razmyar painottaa, että sateenkaariperheet ovat odottaneet avioliittolain voimaantuloa jo kauan, joten sitä ei tulisi enää pitkittää. Demariedustaja kertoo pitävänsä tärkeänä suomalaisten etua, yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Nasima Razmyar vertasi aiemmin eduskunnassa avioliittolaista käydyn keskustelun yhteydessä kristillisdemokraatteja vanhoillisislamilaiseen puolueeseen. Debatissa hän täsmentää lausuntoaan:

– Usein [Suomessa] kritisoidaan islamilaista maailmaa ja vanhoillista ajattelua ja koetaan, että me olemme edistyksellisiä ja ihmisoikeudet ja tasa-arvokysymykset ovat täysin toisella mallilla [kuin islamilaisissa maissa]. Mutta sitten, kun tullaan tähän kysymykseen [sukupuolineutraalista avioliitosta], niin yllättävän paljon näen tätä yhtäläisyyttä [islamilaisten maiden kanssa].

– Halusin vain verrannollisesti kuvailla, ettei kannata myöskään lähteä tiettyjä maita kritisoimaan ihmisoikeuskysymyksissä, koska Suomi ei valitettavasti tässä asiassa ole yhtään sen parempi, jos ajatellaan, ettei tähän [seksuaalivähemmistöjen asemaan] pitäisi tulla lainkaan muutosta.

– Kyllä islamilaisessa maailmassa, vaikka tietysti on erilaisia islamilaisia maita, puutteita on tosi paljon ja sen takia koen, ettei meidän yhteiskunnassamme pidä käydä samanlaista keskustelua.

Antero Laukkanen: ”Kristillisyyteen liittyy rakkauden ja suvaitsevaisuuden ajatus ja ihmisten kunnioittaminen”

Antero Laukkanen näkee selkeän eron kristinuskon ja islamilaisuuden välillä. KD:n parlamentaarikon mukaan keskeistä kristinuskossa on rakkaus ja suvaitsevaisuus sekä ihmisten kunnioittaminen.

– Kristinuskon pohjalta on luotu koko länsimainen lainsäädäntöjärjestelmä. Englannissa syntyi 1900-luvulla työväenliike kristillisestä, Wesleyn veljesten herätyksestä, jossa tasa-arvo tuotiin työpaikoille.

Laukkanen tuo esiin, että kristinuskoon kuuluu perustavanlaatuisia asioita, kuten miehen ja naisen välinen avioliitto, joita ei tule muuttaa.

– On niitä pyhiä asioita, jotka ovat kiveen kirjoitettuja, muuttumattomia vuosituhansia. Tässä me islamilaisuuden kanssa ehkä jaetaan joitain asioita. Mutta toivon, että meillä ilmaisu voisi olla kunnioittava kaikkia kohtaan, vaikka ymmärrän, että myös monet kristityt käyttäytyvät huonosti.

Nasima Razmyar jakaa Laukkasen ajatuksen kristinuskon tuomasta hyvästä. Afganistanilaissyntyinen Razmyar kokee muslimina, että kristillinen hyvyys on välittynyt hänelle konkreettisesti sinä aikana, minkä hän on Suomessa asunut.

– Me olemme oman perheen kanssa miettineet paljon, miten paljon hyvää sieltä [kristinuskosta] kumpuaa ja miten paljon ymmärrystä ja empatiaa. Ei tarvitse mennä kauas, kun katsoo tätä pakolais- ja turvapaikanhakijatilannetta, nähdäkseen, millainen turvasatama kirkko on ihmisille ja tämä pätee [autettavan] uskonnosta riippumatta. Kyllä se hyvyys on myös minulle välittynyt.

Keskustelu siirtyy eduskunnasta kirkkoon

Nasima Razmyar muistuttaa, että evankelis-luterilaisella kirkolla on edelleen mahdollisuus päättää, vihkiikö vai onko vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja tulevaisuudessa ja tätä päätöstä tullaan hänen mukaansa eduskunnassa kunnioittamaan. Razmyar on myötämielinen tällaisen mahdollisuuden antamiselle.

Laukkanen tarkentaa, että laissa on jätetty päätäntävalta kirkkokunnille ja kristillisille yhteisöille. Omissa vastalauseissaan hän kokee valitettavaksi, että kirkkokuntien kanta ei ollut vielä selvillä eduskunnan ottaessa kantaa parisuhdelakiin. Tämän vuoksi Laukkanen oli valmis siirtämään äänestystä lisälakipaketista. Laukkanen myös ennakoi, että mikäli kirkot kieltäytyvät vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, maistraatit ruuhkautuvat pahasti.

Seurakuntalaisen (18.2.) mukaan lakimuutosten tultua voimaan rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi pelkällä ilmoituksella ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä tullaan luopumaan. Transsukupuolisen henkilön ei myöskään jatkossa tarvitse lain mukaan enää olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa voidakseen vahvistaa sukupuolensa.

Sukupuolineutraalina avioliittolain liitännäislakipaketin muutokset koskevat avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia.

Kuuntele Nasima Razmyarin ja Antero Laukkasen debatti osoitteessa radiodei.fi/viikondebatti. Keskustelu kuullaan uusintana Radio Deissä sunnuntaina 21.2. klo 20.

Lue lisää Seurakuntalaisen aiheeseen liittyviä uutisia:

”Antero Laukkanen: Avioliittoinstituution murtaminen kohtalokasta”

”Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset”