Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Antero Laukkanen: ”Avioliittoinstituution murtaminen kohtalokasta”

 

Kuva: Mikael Tammilehto

Kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvien liitännäislakiehdotusten hylkäämistä.

Eduskunnassa keskusteltiin jälleen keskiviikkona tasa-arvoisesta avioliittolaista, sekä kyseisen  avioliittolain liitännäislaista. Hallituksen esitys sisälsi muutosehdotuksia avioliittolakiin, rekisteröidystä parisuhteesta annettuun lakiin, väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettuun lakiin, uskonnonvapauslakiin ja hedelmöityshoidosta annettuun lakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2017.

Lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen otti voimakkaasti kantaa sukupuolineutraalin avioliiton liitännäislakeihin, ja jätti asiasta vastalauseen lakivaliokunnan mietintöön. Laukkanen arvosteli erityisesti hallituksen esityksen heikkoa valmistelua.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

“Viime kaudella eduskunta teki lainsäädännön puutteellisuudessa pohjakosketuksen, kun se hyväksyi kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn sukupuolineutraalin avioliittolain, ilman minkäänlaista poikkihallinnollista käsittelyä tai lapsivaikutuksien arviointia”, Laukkanen toteaa.

Laukkanen arvostelee erityisesti sitä, että vaikka lakivaliokunta kuuli 28 asiantuntijaa ja lausunnon antajaa, joista suurin osa näki esityksessä puutteita, runnottiin esitys silti läpi.

“Missään tapauksessa Lakivaliokunnan ei olisi tullut hyväksyä tällaista esitystä, joka on näin huonoa lainvalmistelua. Esityksen valmistelu ei täytä hyvän hallinnon kriteereitä ja sitä on tarpeettomasti kiirehditty”, Laukkanen kirjoittaa vastalauseessaan.

Lakivaliokunnan jäsenistä myös Laura Huhtasaari (ps.) allekirjoitti vastalauseen.

Erityisen ongelmallisena Laukkanen pitää sitä, että kun uusi avioliittolaki hyväksyttiin 2014, kukaan puhunut siitä että lain hyväksyminen johtaa useiden muiden lakien muuttamiseen.

“Esityksessä yhtä yhteiskunnan keskeisintä lainsäädännöllistä instituutiota avioliittoa ja perheoikeutta sekä lastenoikeuksia koskevia muutoksia käsitellään teknisenä muutoksena, vaikka sen vaikutukset ulottuvat koko yhteiskunnan alueelle ja liittyvät yli 100 muuhun lakiin ja asetukseen”, Laukkanen toteaa.

Keskiviikon täysistunnnossa eduskunta ehdotti muutoksia kuuteen eri lakiin. Laukkasen mukaan näiden muutosten seurauksena muun muassa lasten juurettomuus ja uskonnottomuus lisääntyisivät, ja lasten arvokasvatus kodeissa ja kouluissa vaikeutuisi. Samoin lakimuutokset heikentäisivät kaikkien parien adoptiomahdollisuuksia, sekä vaikeuttaisivat kirkkojen toimintaa.

“Esitys jättää huomioimatta sen, että kristilliset kirkot, jotka suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisistä, eivät ole vielä muodostaneet kantaa uuteen tilanteeseen. On mahdollista, että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena osa kirkkokunnista luopuu vihkimisoikeudesta”, Laukkanen toteaa.

Laukkanen pitääkin ehdotettuja liitännäislakeja erittäin ongelmallisina ja toteaa KD:n eduskuntaryhmän kannan olevan sama kuin omansa: liitännäislait on hylättävä. Hän myös muistuttaa, että tällä hetkellä voimassa olevan avioliittolain säätämisessä on lähdetty siitä, että miehen ja naisen avioliitolla on erityinen asema, tehtävä ja vastuut yhteiskuntaa koossa pitävänä instituutiona.

“Kun avioliittoinstituutio murretaan, niin koko yhteiskunta haavoittuu tavalla, jonka seuraukset ovat kohtalokkaat”, Laukkanen toteaa.

Hallituksen esitys on täysistunnon toisessa käsittelyssä ensi viikolla. Sen hyväksymisestä ja hylkäämisestä äänestetään todennäköisesti keskiviikkona 17.2.