Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset

 

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 17. helmikuuta avioliittolain muutoksen edellyttämät lakimuutokset äänin 106-42, poissa 51.

Muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliiton säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.

Muutokset koskevat avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1.3.2017.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Muutosten voimaan tultua rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Täysistuntokäsittelyn pohjana oli lakivaliokunnan mietintö (LaVM 7/2015). Valiokunta esitti, että eduskunta hyväksyy muuttumattomina hallituksen esityksen kohdat 1. ja 3–6 ja muutoksin esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Valiokunnan mietintöön sisältyy valiokunnan jäsenten Antero Laukkasen (kd.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) kannattama vastalause.

Laukkasen ja Huhtasaaren mielestä esityksen valmistelu ei täytä hyvän hallinnon kriteereitä, ja sitä on tarpeettomasti kiirehditty. ”Esityksen muutokset ovat osin historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä ja koskettavat myös perusoikeuksia ja vaatisivat siksi asianmukaisesti järjestettyä laajaa lausuntokierrosta sekä vaikutusarviointia”, vastalauseessa sanotaan.