Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat kansainvälisen tuen puolesta

 

Kuvituskuva: Kirkon kuvapankki/Marjo Kiljunen

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat seurakuntiin, seurakuntien päättäjiin ja seurakuntalaisiin, että pandemiasta huolimatta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnatut varat pysyisivät jatkossakin ennallaan.

Korona leviää tällä hetkellä erityisesti maissa, joissa väestötiheys on korkea ja paikallinen terveydenhoito on heikkoa. Pandemian pelätään lisäävän nälänhätää ja köyhyydessä elävien määrää.

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat seurakuntiin ja seurakuntalaisiin kansainvälisen tuen puolesta seuraavasti:

KRS Krito 10.-23.6.

KORONA HAASTAA PRIORISOIMAAN – VETOOMUS SEURAKUNNILLE JA SEURAKUNTALAISILLE

”Vuosi 2020 on ollut seurakuntien työssä poikkeuksellinen. Seurakunnat ovat uudessa tilanteessa etsineet nopeasti ja luovasti uusia keinoja tavoittaa ihmisiä. Verkossa toteutettuihin jumalanpalveluksiin ja muihin kohtaamisiin osallistuminen on ollut vilkasta. Moni on epävarmuuden keskellä löytänyt kristillisen uskon uudella tavalla. Kirkko on liikkeellä. Kiitos siitä.

On myös ollut ilahduttava nähdä, kuinka yksityiset ihmiset ovat uskollisesti muistaneet sisarkirkkojen ja -järjestöjen työtä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Koronakriisi on vaikuttanut eri järjestöjen työhön eri tavalla. Vastuu työntekijöistä ja yhteistyöhankkeista on vaatinut välillä nopeitakin toimia.

Suomi on nyt avautumassa koronasta. Globaalista näkökulmasta koronan tarina on vasta alussa. Epidemia leviää nyt erityisesti siellä, missä väestötiheys on korkea ja paikallinen terveydenhoito on heikko. Yhteistyökirkkomme ja niiden seurakunnat ovat vakavien haasteiden edessä. Suurin osa kumppanuuskirkoista ja -järjestöistä elää sunnuntaisin kerättävistä kolehtituotoista. Kun seurakunnat eivät kokoonnu, tämä vaikuttaa dramaattisesti kumppanien talouteen ja toimintamahdollisuuksiin.

Monet Afrikan ja Aasian kirkkojen johtajista ovat esittäneet huolensa siitä, että pandemia lisää nälänhätää ja absoluuttisessa köyhyydessä elävien määrää. Myös kansainvälisen diakonian tuen vähetessä monet nyt apua saavat ihmiset tulevat jäämään ilman apua toimeentulossaan ja tulevaisuuteen valmistautumisessa.

Nyt valmistellaan seuraavien vuosien toimintaa ja taloutta. Vetoamme yhdessä seurakuntiin ja seurakuntien päättäjiin, että lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kohdennettavat talousarviovarat säilyisivät mahdollisuuksien mukaan ennallaan. Toivomme, että epidemiasta huolimatta seurakunnat ja seurakuntalaiset kantavat vastuuta kirkolle annetun yhteisen lähetystehtävän toteuttamisesta ja huolehtivat siitä, että yhteistyökirkkojemme ja -järjestöjemme mahdollisuudet todistaa ja palvella lähimmäisiä Vapahtajan esimerkin mukaisesti säilyvät vahvoina.”

– Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta.
Luukas 4: 18-19.

Helluntain jälkeisellä viikolla

Piispa Jari Jolkkonen, Kirkon lähetystyön toimikunnan pj.
Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu
Taneli Skyttä, Lähetysyhdistys Kylväjä
Juha Auvinen, Medialähetys Sanansaattajat
Mika Tuovinen, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Rolf Steffansson, Suomen Lähetysseura
Markku Kotila, Suomen Pipliaseura
Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland