Kirkolliskokouksessa keskusteltiin seurakuntarakenteiden kehittämisestä

 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Seurakuntarakenneuudistus nousi keskustelunaiheeksi kirkolliskokouksen täysistunnoissa 13.8. Torstai-iltana käynnistyi myös keskustelu piispainkokouksen vastauksesta koskien vaihtoehtoja avioliittokäsityksen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Kirkon paikallistason hallintorakenteen kehittämisestä jätettiin kaikkiaan kolme eri aloitetta, jotka kaikki lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Edustaja Ari Hukarin esittelemä, kaikkiaan seitsemän edustajan allekirjoittama esitys ehdottaa hiippakuntien ja seurakuntayhtymien yhdistämistä ja esittää, että asiasta tehtäisiin selvitys.

Tre Helluntaisrk 14.-18.4. neliöb, MJa

Toinen aloite ehdottaa kriteeristöä, jonka puuttumiskynnyksen täyttyessä tulee käynnistää seurakuntajakoa koskeva selvitys. Lisäksi tuomiokapituli voisi velvoittaa, että vastaanottava seurakunta ei voi puuttumiskynnykseen perustuvassa tapauksessa kieltäytyä ottamasta vastaan liitettävää seurakuntaa. Aloitteen esitteli edustaja Aulikki Mäkinen, ja sen oli allekirjoittanut kaikkiaan kahdeksan edustajaa.

Kolmas aloite ehdottaa seurakuntayhtymämallin keventämistä. Kevennysehdotus poistaisi kahden vaalijärjestelmän ongelman eli nykyisen kahden vaalin sijasta käytäisiin yhdet vaalit. Seurakuntavaaleissa valittaisiin edustajat paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Aloitteen esittelijänä toimi edustaja Pauli Niemelä, ja sen oli allekirjoittanut kahdeksan edustajaa.

Kaikki kolme aloitetta lähetettiin hallintovaliokunnan pohdittavaksi.

Keskustelu piispainkokouksen avioliittokirjeestä jatkuu perjantaina

Torstai-iltana esiteltiin piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle kunnioittavasta keskustelusta sekä vaihtoehdoista avioliittokäsityksen erimielisyyden ratkaisemiseksi. Edustajat käyttivät salissa useita puheenvuoroja, ja keskustelu jatkuu perjantaina aamun kello 9.30 alkavan istunnon päätyttyä.

Kirkon viestintä