Jalovaaralle ehdollista vankeutta

 

Pirkko Jalovaara.

Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara ja Rukousystävät ry:n vastuuhenkilöihin kuuluva mies on tuomittu kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen rahankeräysrikoksesta. Käräjäoikeus antoi päätöksen asiasta tänään.

Pirkko Jalovaara on tuomittu kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 163 370, 72 euroa. Rukousystävät ry:n vastuuhenkilöihin kuuluva mies on tuomittu myös kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja menettämään valtiolle 67 366 euroa. Pirkko Jalovaaran puolustusasianajaja Arto Leino totesi, että he aikovat todennäköisesti valittaa tuomiosta.

Radio Dei tavoitti Jalovaaran tuomion tultua:

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

– Olemme toimineet sen mukaan, kuin olemme ymmärtäneet.

Syyttäjä vaati Jalovaaralle ja toiselle syytetylle vähintään kuuden kuukauden vankeutta ja  600 000 euron sakkoa vuosina 2009-2013 tapahtuneesta rahankeräysrikoksesta. Oikeus antoi asiasta tuomion maanantaina 3.4.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan rahankeräysvaroja on lupaehtojen vastaisesta käytetty muun muassa palkkakuluihin, toimiston ylläpitokuluihin, kuten koneiden ja kalusteiden hankkimiseen, Jalovaaran auton hankintaan, kielikursseihin sekä ulkomaanmatkoihin ja lainojen antamiseen yhdistyksen toiminnassa mukana olleille henkilöille ja yrityksille.

Yhdistyksellä ei ole ollut muita tuloja kuin rahankeräyksellä saadut tulot ja kolehtituotot. Käräjäoikeuden mukaan yhdistyksen tulorahoituksesta selvästi yli puolet on muodostunut rahankeräyksellä saaduista tuotoista. Vuosien 2010-2011 rahankeräysluvassa Rukousystävät ry:n kohdalla on nimenomaisesti hylätty hakemus siltä ostin, kuin se olisi koskenut esimerkiksi palkka- ja toimiston ylläpitokuluja.

Toiminta pitkäaikaista ja tahallista

Oikeudessa Jalovaara ja toinen syytetty vetosivat siihen, että rahankeräystä varten olleessa tilisiirtolomakkeessa on ilmoitettu, että lahjoittaessaan lahjoittaja ”haluaa olla tukemassa Pirkko Jalovaaran rukous- ja evankelioimistyötä”. Käräjäoikeuden mukaan rahankeräysvaroja on kuitenkin ollut mahdollista käyttää ainoastaan luvissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja maininta on ollut merkityksetön.

Käräjäoikeus ei pidä todennäköisenä, että Jalovaara ja toinen syytetty olisivat voineet vahingossa käyttää keräysvaroja jatkuvasti lupaehtojen vastaisesti. He vastasivat yhdessä Rukousystävät ry:n toiminnan pyörittämisestä ja muun muassa rahankeräyslupien hakemisesta, joten he ovat olleet tietoisia lupien sisällöistä.

Käräjäoikeus katsoo, että Jalovaaran ja toisen syytetyn rahankeräysrikoksen tekoaika on ollut pitkä, saatu hyöty erittäin suuri ja heidän toimintansa on ollut tahallista ja piittaamatonta, joten sakkorangaistusta ei pidetä riittävänä seuraamuksena. Tuomiossa todetaan kuitenkin, että raha on kerätty yleishyödylliseen toimintaan ja käytetty pääosin siihen. Kyse ei ole ollut siitä, että rahaa olisi huijattu laajoilta joukoilta olemattomaan tarkoitukseen.

Käräjäoikeus ei epäile syytettyjen kertomuksia siitä, että he ovat tehneet paljon työtä yhdistykselle. Vaikka käräjäoikeus piti palkkoja suurina, ovat määrät liittyneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Tällä perusteella käräjäoikeus kohtuullisti syyttäjän vaatimaa korvausta valtiolle ja määräsi Jalovaaran ja toisen syytetyn menettämään valtiolle puolet saamastaan rikoshyödystä.

Syyttäjän vaatimus 30 000 euron yhteisösakon tuomitsemisesta Rukousystävät ry:lle hylättiin muun muassa siitä syystä, että rangaistus olisi kohdistunut samaan henkilöön, kuin jutun muut tuomiot, ja se olisi yhteisösakon päätarkoituksen vastaista. Tuomitsematta jättämistä puolsi myös se, että Jalovaara ja toinen syytetty ovat Rukousystävät ry:n hallituksen jäseninä päättäneet yhdistyksen toiminnasta ja olleet muutenkin merkittävimmät työntekijät yhdistyksessä.

Edit. 17.29: Juttuun lisätty puolustusasianajajan ja Jalovaaran kommentit.

 
Dei, retroäijät, artikkeliban 31.5.- (1/2)