Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Historiallinen vainokonferenssi kokosi kristikunnan

 

Tapahtuman ainoat pohjoismaalaiset puhujat olivat Kirkkojen maailmanneuvoston norjalainen pääsihteeri Olav Fykse Tveit ja ruotsinsuomalainen lähetysvaikuttaja Rauli Lehtonen. Kuva ”Solidaarisuus kärsivän seurakunnan kanssa” -paneelikeskustelusta. Kuva: Eero Antturi

Albaniassa kokoontuneet kirkkojen ja järjestöjen edustajat lähettivät vahvan solidaarisuusviestin uskonsa vuoksi sorretuille.

Albanian pääkaupungissa Tiranassa järjestettiin viime viikolla historiallinen tapaaminen, jossa kirkkojen ja kristillisten järjestöjen edustajat kokoontuivat poikkeuksellisen laaja-alaisesti keskustelemaan kristittyihin kohdistuvasta vainosta ja syrjinnästä ja osoittamaan tukea niille, joita asia koskettaa omassa arkielämässä.

Kansainvälisen Global Christian Forum -verkoston, Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston, Kirkkojen maailmanneuvoston, Maailman Evankelisen Allianssin ja Maailman Helluntaiyhteisön järjestämä ”Discrimination, Persecution, Martyrdom – Following Christ Together” (”Syrjintä, vainot, marttyyrius – Kristusta seuraamassa yhdessä”) -tapahtuma kokosi 2.–4. marraskuuta noin 160 osallistujaa noin 70 maasta.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Global Christian Forumin aloitteesta järjestetty tapahtuma oli ensimmäinen, jossa ortodoksit, katolilaiset sekä helluntailaisten ja muiden evankelisten ja protestanttisten kirkkojen edustajat kokoontuivat näin laajasti puhumaan kyseisestä aiheesta.

Tapahtuman osallistujat oli kutsuttu tietoisesti siten, että puolet osallistujista tuli maista, joissa kristityt kärsivät vainoa ja syrjintää uskonsa vuoksi. Samaan tapaan osallistujien kirkkokuntataustat oli huomioitu niin, että noin puolet osallistujista edusti perinteisiä kirkkokuntia ja puolet helluntailaisia ja evankelisia kirkkoja.

Nelihenkiseen suomalaisryhmään lukeutunut Maailman Helluntaiyhteisön, Pentecostal World Fellowshipin, lähetyskomission puheenjohtaja Arto Hämäläinen kuului tapahtuman valmistelutyöryhmään toisena yhteisön nimeämänä edustajana. Tiranassa hän oli mukana työstämässä tapahtuman julkilausumaa.

Hämäläisen mukaan konferenssi lunasti siihen kohdistuneet odotukset.

– Ilmassa oli aitoa yhteyttä. Teema yhdistää kaikkia, eivätkä taustalla olevat näkemyserot nousseet keskeiseen rooliin. Koin, että osallistujat kuuntelivat aidosti toisiaan.

Henkilökohtaisia todistuksia

Alustusten sekä kanava- ja ryhmätyöskentelyn lisäksi ohjelmaan sisältyi henkilökohtaisia todistuksia siitä, mitä on elää Jeesuksen seuraajana maassa, jossa kristityt kohtaavat monenlaista syrjintää ja jopa väkivaltaa aina marttyyriuteen saakka.

Eräs puhujista oli irakilainen apulaispiispa, joka joutui taannoin kidnapatuksi.

– Me rohkaisemme kristittyjä pysymään Irakissa ja todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta me tarvitsemme siihen kansainvälistä apua ja tukea, hän vetosi.

Konferenssin julkilausumassa kirkkoja haastetaankin työskentelemään aktiivisesti uskonnonvapauden hyväksi kaikkialla maailmassa. Konkreettisina keinoina asiakirjassa mainitaan muun muassa dialogi muiden uskontojen edustajien kanssa sekä yhteydenpidon lisääminen ”vapaan maailman” seurakuntien ja vainottujen seurakuntien välillä.

Viimeksi mainittuun rohkaisi myös ruotsalaisen Ljus i Öster -järjestön kansainvälisen työn johtaja, ruotsinsuomalainen Rauli Lehtonen. Puheenvuorossaan hän kertoi Neuvostoliiton aikana rakennetuista yhteyksistä Skandinavian ja Neuvostoliiton alueen seurakuntien välille sekä siitä, kuinka länsikontaktit tutkitusti vähensivät seurakuntiin kohdistunutta vainoa Neuvostoliitossa.

Julkilausumassa kirkot pyytävät myös anteeksi sitä, että ne itse ovat vainonneet ja syrjineet toisten kirkkojen ja uskontokuntien edustajia.

Tapahtuman suunnittelukomitean toinen pohjoismainen jäsen oli suomalainen Global Christian Forum -aktiivi, Suomen NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen. Muut suomalaiset olivat Tomi Karttunen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksesta sekä tapahtuman mediatiimissä palvellut medialähetysjärjestö Avainmedian tiedottaja Eero Antturi.

Uskonnonvapausloukkauksista ja kristittyjen vainoista raportoivien järjestöjen kuten Open Doorsin mukaan kristittyjen vainot ovat voimistuneet viime vuosina eri puolilla maailmaa erityisesti väkivaltaisten islamistijärjestöjen lisääntyneen vaikutusvallan myötä.