Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Arkkipiispa Kari Mäkinen: ”Uskontunnustukseen voi liittyä ilman uskoa neitseestäsyntymään”

 

Elämänkokemus pakottaa tulkitsemaan Raamattua uudella tavalla

Sunnuntaina evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi asetettava Kari Mäkinen lähestyy luterilaisen kirkon uskontunnustuksen opinkohtia avaralla katseella. Mäkisen mukaan uskontunnustukseen on mahdollista yhtyä, vaikka ei uskoisi Jeesuksen neitseestäsyntymään.

Arkkipiispanvaalin yhteydessä media tivasi ehdokkaiden kantoja apostolisen uskontunnustuksen opinkohtiin. Apostolista uskontunnustusta käytetään yleisimpänä seurakunnan yhteisenä uskontunnustuksena luterilaisessa kirkossa.

Vaalihumun laskeuduttua Kari Mäkinen avaa suhdettaan uskontunnustukseen Elämään-lehden kesäkuun numerossa.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Kari Mäkinen, ovatko neitseestäsyntyminen ja ylösnousemus todellisia tapahtumia?

– Minulle uskontunnustus on kirkon yhteisen uskon ilmaus ja kiteytys. Luovuttamaton ja ainutlaatuinen. Se on nimenomaan uskontunnustus, johon liittyminen on enemmän kuin oma usko tai ymmärrys. Yksittäisiä kohtia voi toki mietiskellä, ihmetellä ja kysyä, mitä kirkko tällä ilmaisee ja tarkoittaa.

– On mahdollista kysyä, vaikuttaisiko ratkaisevasti sinun suhteeseesi uskontunnustukseen, jos tutkimus osoittaisi että neitseestäsyntyminen on tullut alkukirkon opetukseen vasta ympäröivän kulttuurin vaikutuksesta?

Eikö teille olisi ongelma, jos Jeesus olisi syntynyt luonnollisella tavalla ja sitä olisi alettu selittää kreikkalaisen filosofian vaikutuksesta neitseestäsyntymiseksi?

–  En näe siinä ongelmaa. Voisin silti täysin sydämin yhtyä uskontunnustukseen. Yrittäisin ymmärtää, miten kirkko on juuri näin halunnut ilmaista sen, että Jumala syntyi ihmiseksi.

Entä ylösnousemus? Päteekö sama siihen?

– Ei. Ylösnousemususko on koko kristinuskon lähtökohta, toisen uskonkappaleen ydin.  Kysymys on uskosta Jumalaan, joka suostuu tulemaan ihmiseksi, ja Jumalasta, joka suostuu kärsimään ihmisen kuoleman meidän takiamme ja joka nousi kuolleista, eikä kuolemallakaan ole lopullista valtaa.

Uskotteko, että neitseestäsyntymisajatus on tullut kreikkalaisesta filosofiasta?

– Se ei ole minulle relevantti kysymys. Se ei ole minulle sellainen kysymys, jonka varassa uskoni olisi.  Uskontunnustus kiteyttää kokonaisuutena kirkon olennaisen uskon. Se ilmaisee sen, mikä on kirkon identiteetti ja mitä Jumala on tehnyt ihmisen puolesta.

Mitä mieltä olette väitteestä, että Raamattua halutaan pitää moniselitteisenä vain siksi, ettei sitä tarvitsisi noudattaa?

En tunnista enkä allekirjoita tuota. Kaikki lukeminen saa lopulta merkityksensä lukijan mielessä – myös silloin kun puhutaan kirjaimellisesta tulkinnasta.  Raamatun näkeminen Jumalan sanana, joka on enemmän ja rikkaampi kuin yhden ihmisen tai ryhmän tulkinta, ei suinkaan suhteellista Raamatun merkitystä.

Kari Mäkinen asetetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan virkaan Turun tuomiokirkossa sunnuntaina 6. kesäkuuta kello 10. Virkaan asettaminen ja messu radioidaan YLE Radio 1:ssä kello 10-12 sekä televisioidaan YLE TV 1:ssä kello 10-11.50.

Lue Kari Mäkisen haastattelu kokonaisuudessaan kesäkuun Elämään-lehdestä.