Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Äidit keskustelevat, siirtävät traditiota ja rohkaisevat lapsiaan seurakuntaan

 

Äidit toimivat aktiivisina uskontokasvattajina omille lapsilleen. He siirtävät traditioita, innostavat seurakuntaan, vastaavat lasten hengellisiin kysymyksiin ja rukoilevat yhdessä lasten kanssa isiä useammin. KUVA: Shutterstock.

Kun lapsille nousee mieleen kysymyksiä uskosta, he todennäköisemmin menevät kysymyksensä kanssa äitinsä luokse, selviää tutkimuskeskus Barnan tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuskeskus Barnan tutkimuksessa selvitettiin vanhempien merkitystä amerikkalaisissa aktiivikristityissä perheissä lasten uskonnon muovautumisessa. Aktiivikristityiksi luokiteltiin henkilöt, jotka osallistuivat jumalanpalvelukseen vähintään kerran kuussa, kertoivat uskon olevan heille tärkeää ja kutsuivat itseään kristityiksi.

Äitien rooli näyttää tutkimuksen valossa olevan lasten uskonnon muovautumisessa olevan selvästi isiä merkittävämpi, uutisoi Christianity Today.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Kun aktiivisten kristittyjen perheiden teini-ikäisiltä kysyttiin, kuka vanhemmista tarjoaa hengellistä ohjaamista, äidit nousivat kärkeen. Näitä tilanteita olivat: yhdessä rukoileminen, Raamatusta tai anteeksiannosta opettaminen, uskontoa ja Jumalaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen, Jumalasta ja Raamatusta keskusteleminen, uskonnollisten traditioiden siirtäminen ja seurakuntaan osallistumiseen kannustaminen.

Seitsemänkymmentä prosenttia vastaajista kertoi ohjaajan olevan äiti ja keskimäärin joka toinen vastaajista kertoi isän tarjoavan ohjausta. Vain omalla esimerkillä kasvattamisessa isät ja äidit olivat tasaveroisia.

Vuonna 2011 Kati Niemelän tekemässä suomalaistutkimuksessa havaittiin, että isien esimerkki on tärkeä poikien uskonnollisessa kasvatuksessa. Tuo tutkimus osoitti, että jos isä käy kirkossa, poikakin käy. Isien antama oman elämän esimerkki nousi myös Barnan tekemässä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa lähelle äitien mallin merkitystä.

 
Kylvaja artikkelibanneri