Loistakoon teidänkin valonne

 

Adventtina odotamme Kristus-valoa, joka tulee maailmaan – ja joka on jo tullut. ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä” (Joh. 1:4–5). Jeesus sanoi: “Minä olen maailman valo” (Joh. 8:12a). Joulun ihmeen rinnalla on toinenkin ihme: Jeesus ei kutsu valoksi ainoastaan itseään vaan myös seuraajiaan. “Te olette maailman valo. – – Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. – – Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa” (Matt. 5:14–16). Yksin Jeesus on pelastava valo, mutta meillä on myös oma valomme. Heijastamme Kristus-valoa omalla tavallamme. ”Teidän hyvät tekonne” viittaavat meidän työhömme. Se ei kuitenkaan johda meidän vaan Taivaan Isän ylistykseen.

Lähetysjärjestönä Kylväjälläkin on oma valonsa. Miten Kristus-valo näkyy meidän työssämme, miten se paistaa Kylväjän kautta? Miltä haluamme näyttää? Näitä identiteettikysymyksiä olemme työstäneet uudessa strategiassa. Valo valaisee, lämmittää ja tunkeutuu – kaikki nämä ominaisuudet kuvastavat myös Kylväjän työtä ja lähetyksen olemusta. Katsotaan kutakin tarkemmin.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Valo ensinnäkin valaisee. Se paljastaa todellisuuden säröineen kaikkineen. Kylväjässä Kristus-keskeisyys tarkoittaa sitä, että annamme Kristuksen valon valaista lähetyksen todellisuuden. Kristus-valo määrittelee työmme tarpeet ja tavoitteet. Emme itse määrittele lähetystä tai tavoitteitamme, vaan sen tekee evankeliumin valo. Selvä puhe synnistä, ristin teologiasta, armosta ja evankeliumin ilosta on keskeisen tärkeää.

Toisekseen valo lämmittää. Lämpö on kaiken elämän perusehto. Valo voimaannuttaa, ilahduttaa ja vetää puoleensa. Tähän tähtäämme, kun ”kokoamme lähetyksen äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla”. Parhaimmillaan vieraanvarainen luterilaisuus lämmittää sydämiä, avartaa näköaloja ja innostaa kehumaan Jeesusta. Se kokoaa monenlaista porukkaa lähetyksen hyväksi.

Vieläpä valo tunkeutuu. Pimeässä huoneessa lampun valo tavoittaa joka nurkan. Samoin Kylväjässä haluamme tarttua monenlaisiin ja yllättäviinkin mahdollisuuksiin. Lähetyksen vuoksi tunkeudumme maailman vaikeimpiin kolkkiin. Teemme tämän rohkeasti, emme kuitenkaan röyhkeästi. Haluamme turvautua Kristus-valoon ja vastata uskollisesti Herramme kutsuun, joka kuuluu: “Loistakoon teidänkin valonne”.

Siunattua adventtia ja hyvää joulua!

 

Jukka Kääriäisen pääkirjoitus Kylväjä-lehden numerossa 4/2022.

 
Kylvaja artikkelibanneri