Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirjablogi: Matkaopas kodittomalle tien löytämiseksi kotiin

 

Jukka Norvanto,  Eedenistä itään ja takaisin, Ihmisen pelastustie alusta loppuun, Perussanoma, 2018

Oman Raamattuni Vanhassa testamentin osassa on 985 sivua. Uuden testamentin sivumäärä on 335. Yhteensä Raamatussa on siis 1320 sivua ja vielä liitteet päälle. Raamattu koostuu 66 kirjasta. Niihin sisältyvien lukujen, kertomusten ja henkilöiden määrää en ryhdy edes arvailemaan. Pyhän kirjan lukijalleen tarjoama kokonaisuus on valtavan suuri, laaja ja monella tavalla polveileva.

KRS Krito 10.-23.6.

Onko tästä runsaudesta mahdollista löytää Raamatun ydin ja keskeisin viesti? Jo on, niin miten? Vai onko sellaista edes olemassa?

Radiopastori, lähetysteologi ja raamattuopettaja Jukka Norvanto antaa kysymyksiin perustellun ja selkeän vastauksen. Hän nostaa kirjassaan Raamatun loppumattomilta tuntuvien yksityiskohtien joukosta esille kokonaisuuden läpi kulkevan niin sanotun punaisen langan ja tiivistää sen näin: ”Raamattu on opaskirja taivaaseen ja Jumalan rakkauskirje luodulleen. Sen lisäksi se antaa vastaanottajalleen elämän. Yksi suuri ja mahtava kertomus: sanoma tiestä kotiin”

Radion ja kirjojen kautta esillä ollut sarja ”Raamattu kannesta kanteen” on tehnyt Jukka Norvannosta useimmille tutun raamattuopettajan. Niinpä kirjaa lukiessa on voi teksteissä miltei kuulla hänen äänensä sekä selkeän, rauhallisen ja yksityiskohtia myöten tarkan puhetapansa.

Jukka Norvanto kertoo Jumalan meille valmistaman pelastustien uudella ja tuoreella tavalla. Pääpaino on tällä kerralla Vanhan testamentin teksteissä. Sieltä löytyykin runsaasti jopa yllättävää ja silmiä avaavaa luettavaa. Kirja tarjoaakin uusia oivalluksia myös niille, joille Raamatun usein toistetut ja puheissa käytetyt kertomukset ovat jo tulleet turruttavan tutuiksi.

Vaikka kirjoittaja käyttää valtaosan kirjan sivuista Vanhan testamentin tapahtumien ja kirjoitusten tutkimiseen, niin kirja on selkeästi Jeesus-keskeinen. Jumalan pelastussuunnitelma sekä lupaus Vapahtajan syntymästä löytyvät Raamatun alkulehdiltä alkaen tuon tuosta. Joskus viesti on yllättävässä muodossa tai odottamattomassa yhteydessä. Toisinaan se on löydettävissä henkilöiden kautta. Esimerkiksi sivut, joilla kerrotaan Mooseksesta Jeesuksen ennakkokuvana, tuskin jättävät ainuttakaan lukijaa kylmäksi.

Mitä merkitsee se, että olemme Jeesuksen lauman lampaita? Mitä lampaana oleminen oikein on? Tuntuuko meissä luokseen kutsuva taivaan tuoksu vai pelkästään pois karkottava keskinäisen kiistelyn kitkerä haju? Millä tavalla Raamatussa mainitut turvakaupungit olivat lopullisen pelastuksen kuvia? Entä mitä ja mikä meitä tien päässä viimein odottaa? Millainen on Jumalan valtakunta? Entä mikä yhteys on Nooan arkilla ja turvakaupungeilla? Miksi epätäydellisten ihmisten haltuun on uskottu täydellisen pelastuksen sanoman jakaminen eteenpäin?

Jukka Norvanto ei karta vaikeitakaan asioita. Kirjan lopussa on ensin luku ”Jumala kutsuu kapinoivaa luokseen”, Seuraavan luvun otsikko kuuluu: ”Kadotuskin on todellisuutta”. Ketään ei pelasteta vasten tahtoaan. Kaikki eivät pääse taivaaseen, vaikka sellaistakin opetetaan. Ihmistä, joka haluaa täällä ajassa olla erossa Jumalasta ja kieltää hänen olemassaolonsa, ei pakoteta viettämään iankaikkisuutta halveksimansa Jumalan seurassa.

 

Yhteenveto:

Jukka Norvannon kirjan yhteenvedon voi poimia teoksen takakannen teksteistä: ”Raamattu on lopultakin vain yksi suuri viesti meille: kertomus siitä, miten koditon pääsee kotiin”. Kirjasta näkyy hyvin se, miten erinomaisesti Jukka Norvanto tuntee Raamatun kirjoitukset ja taustat. Tästä huolimatta hänen tekstinsä on helposti luettavaa ja kotoisalla tavalla arkista. Kirja tarjoaa myös yllätyksiä ja selkeitä kannanottoja. Kiitosta kirja saa myös selkeästä, raikkaasta ja aiheeseen hyvin sopivasta Milla Aura-Tolosen suunnittelemasta kannestaan.