Ihmisiä ja ilmiöitä: Jari Kekäle: ”Ei se varmaan Jumalalle ole mikään tiedonanto, kun kerromme, että nyt tuntuu tältä” Elämäntaito: Jouni Turtiainen on ollut päähän potkittujen uskollinen ystävä

Kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi etenee eduskuntaan – ”Ketään ei pakoteta mihinkään”

 

Kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi on ylittänyt 50.000 kannatusilmoituksen rajan ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Suomen Elävät Vedet ry:n puheenjohtaja Andrew Chambers arvioi Vieraskynä-kirjoituksessa kansalaisaloitekeskustelussa yhdistykseen  kohdistunutta kritiikkiä.

Olen ollut Suomen Elävät Vedet ry:n kansallinen koordinaattori vuodesta 2008. Näiden vuosien aikana olemme järjestäneet viikoittaisia kursseja useissa kaupungeissa. Elävät Vedet on kristillinen järjestö, joka pyrkii varustamaan seurakuntia tukemaan ihmisiä, jotka päättävät elää raamatullisten arvojen mukaisesti.

Perheniemi neliöb. vkot 39-40. MJa

Meitä ja joitakin muita tahoja syytetään usein ”eheytysterapian” harjoittamisesta, jonka tavoitteena olisi muuttaa seksuaalista suuntautumista ja että se aiheuttaisi henkistä kärsimystä ja itsetuhoisuutta.

Haluan tehdä selväksi, että emme tarjoa tai harjoita “eheytysterapiaa”.

Ensinnäkin kaikki kursseillemme osallistujat ovat yli 18-vuotiaita ja tulevat sinne vapaaehtoisesti. Hakuprosessin kautta pyritään varmistamaan, että osallistujilla on henkisiä voimavaroja ja riittävä elämänhallinta osallistumiseen. Ketään ei pakoteta mihinkään.

“Eheytysterapia” antaa kuvan siitä, että joku tekee toiselle jotain, jonka tarkoitus on muuttaa hänet. Mekin olemme kohdanneet ihmisiä, joille on sanottu “rukoile tarpeeksi niin muutut” tai “muutut jos ajamme sinusta ulos pahan hengen”. Tällainen on vahingoittavaa ja me sanoudumme siitä irti.

Emme takaa osallistujille mitään erityisiä tuloksia, ja siksi odotamme osallistujien käyttävän arvostelukykyään sen suhteen, ovatko nämä kurssit heille sopivia vai eivät. Uskomme siihen, että Jumalan hyväksyntä ei ole kiinni seksuaalisesta suuntautumisesta tai koemmeko muutoksia jollain elämän alueella. Jumalan hyväksyntä tulee uskosta Kristukseen lahjana, joka on tarjolla kaikille (Room.3:22-23).

Kurssimme toimivat lyhytaikaisena tukiryhmänä, jossa ihmiset voivat jakaa toistensa kanssa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja kamppailuja ihmissuhteiden, seksuaalisuuden ja tunteiden kanssa turvallisessa, ei-tuomitsevassa ja armollisessa ympäristössä.

Kurssit on suunnattu ihmisille, joilla on perinteiset arvot ja he tunnustavat Raamatun auktoriteetin moraaliasioissa.

Kaikilla kursseillamme on kolme periaatteellista tavoitetta. Pyrimme palvelemaan ja kiittämään Jumalaa. Tätä kutsutaan ylistämiseksi. Pyrimme ymmärtämään ihmissuhteita. Tämä tapahtuu opetuksen kautta. Pyrimme toimimaan saamamme ymmärryksen mukaan ja tukemaan vertaisiamme. Tämä tehdään pienryhmässä, jossa on neljä osallistujaa ja ryhmänjohtaja.

Haluan tehdä selväksi, että emme tarjoa tai harjoita “eheytysterapiaa”.

Ylistyslaulujen laulaminen Jumalalle on eräs rukouksen muoto. Olemme havainneet, että se kasvattaa kiitollisuuden asennetta. Osallistujat kertovat usein, että juuri ylistyshetkissä he sitoutuivat palvelemaan Jumalaa elämällään tai uudistivat lupauksensa siihen. Ylistyshetket ovat tärkeä osa kurssia ja ne muodostuvat hyvin intiimeiksi tilanteiksi yksilön ja Jumalan välillä.

Monien ihmisten on vaikea noudattaa omia moraalinormejaan ja vielä vaikeampaa myöntää se. Ylistyshetkissä osallistujat tunnustavat hiljaa tarpeensa Jumalan edessä, mikä on tärkeä lähtökohta omalle kasvulle. Omien tarpeiden tunnistaminen on keskeinen periaate kaikille toipumisohjelmille.

Kurssien opetus perustuu englantilaisen lastenpsykiatrin, tohtori Lisa Guinnessin työhön. Hänen kirjoituksensa yhdistävät muinaiset raamatulliset totuudet nykyajan psykologisiin oivalluksiin. Olemme havainneet, että tämä yhdistelmä auttaa osallistujia ymmärtämään ihmissuhteita ja rohkaisee heitä myös soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Opettajat kertovat omasta matkastaan ihmissuhteiden, seksuaalisuuden ja tunteita koskevien kysymysten kanssa. Kurssi kokoontuu viikoittain 3-5 kuukauden aikana, joten aikaa on riittävästi kuunnella erilaisia näkemyksiä ja saada sekä mies- että naisnäkökulmat aiheisiin.

Olemme havainneet, että osallistujat pystyvät samaistumaan opettajien kokemuksiin, koska he kertovat rehellisesti ja avoimesti heikkouksistaan ja siitä, mitä ne ovat muuttuneet vahvuuksiksi.

Kerta toisensa jälkeen osallistujat ovat kertoneet minulle, miltä heistä oli tuntunut kurssin aikana, kun joku opettaja kuvaili omaa tilannettaan ja antoi vihjeitä siitä, miten elämän haasteiden kanssa pitäisi toimia.

Kurssilla toimivat opettajat ovat kokeneet henkilökohtaisen kasvun tai parantumisen omassa elämässään. Heidän esimerkkinsä rohkaisee osallistujia ilmaisemaan toiveensa ja tarpeensa Jumalalle rukouksessa. Tällä tavoin osallistujat syventävät sitoutumistaan Jumalaan.

Miehet ja naiset kokoontuvat omissa vertaisryhmissään, joissa on neljä osallistujaa ja 1-2 kokenutta johtajaa. Monet osallistujat kokevat ylistyksen ja opetuksen tärkeänä, mutta kaikkien hoitavimpana koetaan vertaisryhmät, joissa kerrotaan henkilökohtaisia asioita.

Monet ilmaisevat helpotusta tajuttuaan, etteivät he ole yksin huoliensa kanssa. Turvallisessa ilmapiirissä jotkut jopa ”elävät uudelleen” joitain tuskallisia kokemuksiaan ja kertovat niistä ensimmäistä kertaa. Jos henkilö haluaa niin ryhmän johtaja rukoilee hänen puolestaan. Yleensä kuulemme kertomuksia rukouksen hoitavasta merkityksestä.

Jotkut osallistujat kertovat myöhemmin, että he olivat käyneet lääkäreillä tai psykoterapiassa, mutta he eivät olleet kertoneet todellista ongelmaansa, koska he tunsivat häpeää. Vasta kuultuaan vertaisryhmän jäsenten kamppailut he uskalsivat kertoa omista kamppailuistaan. Ryhmädynamiikka mahdollistaa syviä ja pysyviäkin muutoksia joissakin ihmisissä.

Korostamme, että olemme käytettävissä vain lyhytaikaisena tukiryhmänä. Kipeiden asioiden käsittely ei hoidu yhdessä hetkessä eikä yhden kurssin aikana. Siksi joku saattaa lähteä kurssilta vaikeiden tunteiden tai ratkaisemattomien sisäisten ristiriitojen kanssa. Kannustamme osallistujia löytämään luotettavia ystäviä ja etsimään säännöllistä tukea esim. sielunhoidon, terapian, kahdentoista askeleen ryhmien tai lääketieteellisen hoidon parista.

Jotkut raportoivat löytäneensä emotionaalisen vapauden lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyn jälkeen.

Jokaisen kurssimme ja leirimme lopussa pyydämme osallistujia täyttämään nimettömän palautelomakkeen, jonka minä ja johtoryhmä luemme läpi. Me olemme hämmästyneet saamastamme hyvästä palautteesta. Viimeisen viidentoista vuoden aikana emme ole saaneet negatiivista palautetta lukuun ottamatta satunnaista valitusta ruoasta tai majoituksesta joissain paikoissa.

Kurssimme eivät tarjoa nopeita ratkaisuja vaan tapoja lähestyä ihmisten todellisia ongelmia, pohtia syitä ja löytää tukea elämän valinnoille.

On rohkaisevaa kuulla, että osallistujat ovat saaneet takaisin itsehallinnan tunteistaan ja seksuaalisuudestaan, he ovat vähentäneet haitallista ja itseään tuhoavaa käyttäytymistä, he ovat antaneet anteeksi niille, jotka ovat kohdelleet heitä väärin ja he ovat löytäneet enemmän ymmärrystä elämästään.

Pidemmällä aikavälillä osallistujat ovat kertoneet, että Elävät vedet-kurssien kokemukset ovat tuoneet positiivisia muutoksia heidän elämäänsä. Jotkut raportoivat löytäneensä emotionaalisen vapauden lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyn jälkeen, toiset raportoivat ei-toivotun samaan sukupuoleen kohdistuvan vetovoiman vähentymistä, jotkut raportoivat avioliiton parantuneen, toiset ovat löytäneet rohkeutta seurusteluun. Eniten ihmiset kertovat siitä, että he ovat kokeneet tulleensa rakastetuksi ja hyväksytyksi.

Olen nähnyt tätä toimintaa niin monen vuoden ajan, että olen vakuuttunut siitä, että olemme löytäneet turvallisen tavan auttaa toisiamme. Työ on hyvää, se tuo rauhaa perheisiin ja rakentaa harmoniaa yhteiskunnassa.

Antti Pikkasen artikkeli Helsingin Sanomissa (2012) tarjoaa näkökulman Elävät vedet-kesäviikkoon osallistuneelta henkilöltä, jolla ei ollut samanlaiset arvot kuin meillä. Pikkanen osallistui myös Radio Dein debattiin, jossa hän kertoi lisää kokemuksistaan.

Andrew Chambers

Suomen Elävät Vedet ry:n puheenjohtaja