Jeesus Kristus työmme ytimenä

 
Neuloja Aasian kartalla.

”Ajattelen Sansan olevan kuin tuulikaappi. Toiselta puolelta kokoamme sekä taloudellista että rukoustukea. Toiselle puolelle kanavoimme tätä tukea ja mahdollistamme evankeliumin välittämisen 10/40-ikkunaan Pohjois-Afrikasta Japaniin ulottuvalle alueille, joilla evankeliumia ei ole vielä kuultu tai tunneta”, kirjoittaa Mikko Matikainen. Kuva: Z / Unsplash.

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on Medialähetys Sanansaattajien työn ytimessä ja ohjaa kaikkea, mitä teemme. Haluamme kumartaa Hänen edessään ja hyväksyä hänen antamansa lähetyskäskyn sekä ottaa vastaan siihen liittyvän siunauksen.

Hän antaa työhömme ja elämäämme tasapainoisuutta sekä auttaa ymmärtämään paremmin, miten meidän tulisi toimia ja elää. Rukouksessa voivat avautua Jumalan näköalat ja Pyhän Hengen johdatus.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Rauhaa ja tasapainoa myllerrysten keskellä

Maailma ympärillämme on myllerryksessä ja muutoksessa. Entinen tasapaino ja konsensus ovat murtuneet. Sota raivoaa Ukrainassa, maailma hakee suuntaansa ja tasapainoa käynnissä olevien murrosten keskellä. Epävarmuuden keskellä toimintaympäristömme ja rahoituspohjamme voivat tuntua epävarmoilta. Siksi on tärkeää säilyttää rauhallisuus ja tasapaino.

Sansa on seurakuntien palvelujärjestö medialähetystyön saralla ja toimii tukijoidensa rakkauden kanavana. Kerromme Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta, joka ei horju. Meitä ohjaavat kirkkomme tunnustus ja Jumalan sana sekä voimassa olevat lait. Selkeä identiteetti ja uskollisuus kutsujallemme auttavat meitä pysymään tasapainossa ja toteuttamaan kutsumustamme.

Sansa tuulikaappina

Ajattelen Sansan olevan kuin tuulikaappi. Toiselta puolelta kokoamme sekä taloudellista että rukoustukea. Toiselle puolelle kanavoimme tätä tukea ja mahdollistamme evankeliumin välittämisen 10/40-ikkunaan Pohjois-Afrikasta Japaniin ulottuvalle alueelle, jolla evankeliumia ei ole vielä kuultu tai tunneta. Median kautta tuemme kristittyjä, jotka eivät muuten saisi hengellistä tukea.

Välillä tuulikaappiin tuulee kylmiä puhureita suunnasta tai toisesta. Kesken puhureiden lämpöä sydämeen tuovat kuuntelijoiden tai katsojien palautteet siitä hyvästä, mitä he ovat kokeneet päätelaitteittensa äärellä ja vaihtaessaan viestejä ohjelmia lähettävien tahojen kanssa. Työn hedelmä, yhteydet ja merkityksellisyyden tajuaminen motivoivat meitä jatkamaan työtämme.

Varautumista ja haastetta

Olemme kehottaneet kansainvälisiä kumppaneitamme vahvistamaan jo tekemäänsä varainhankintaa. Nykyisten haasteiden ja maailmassa olevien epävarmuustekijöiden keskellä emme ehkä voi säilyttää heille antamaamme taloudellista tukea nykyisellä tasolla. Tarvitsemme tasapainoa ja oikeaa ajoitusta tässäkin asiassa.

Varainhankinnallisen haasteen tuo työhömme myös se, että emme voi kovinkaan paljoa kertoa työstämme evankeliumilta vielä suljetuissa maissa ja innostaa ihmisiä tukemaan sitä.

Itselläni on veivillä, verkkovirralla ja aurinkopaneelin avulla ladattava Sansa-radio työpöydälläni muistuttamassa työstämme suljetuissa maissa. Koska vastaavia radioita on käytössä siellä jossakin, niin pöydälläni oleva radio muistuttaa minua kärsivistä ja tarvitsevista Kristuksen seuraajista, jotka tarvitsevat tukeamme kipeästi.

Yhteistyön ja tasapainon haasteet

Sansalla on monia yhteistyökumppaneita, kuten FEBC, TWR, SAT-7 ja Luterilainen maailmanliitto sekä useita paikallisia tahoja kotimaassa ja ulkomailla. Tasapainon säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä, kohtaamisia, rukousta ja selkeitä päätöksiä. Emme voi kasvattaa jotain työmuotoa tai työaluetta liikaa, jottemme menetä kokonaisvaltaista tasapainoisuutta. Tässä on omat haasteensa, koska tarpeita ja tasoja on aika paljon.

Emme koskaan pääse täydelliseen tasapainoon, mutta pyrimme jatkuvasti siihen. Rukous, rakkaus ja rohkeus ovat perusta, jolle Sansa on rakennettu. Näillä periaatteilla sekä elämällä Jumalan sanan valossa ja rukouksessa kestämme ja voimme kehittää työtämme eteenpäin niillä resursseilla, mitä meille suodaan.

Teemme työtä ja rukoilemme, jotta Sansa täyttäisi paikkansa osana Jumalan lähetystä tässä maailmassa. Haluamme olla osa Jumalan rakkauden virtaa, palvella kirkkomme medialähetysjärjestönä ja olla Jeesuksen seuraajille kanava toteuttaa lähetyskäskyä omassa elämässään.

Jeesus rukoili, että me hänen seuraajansa olisimme yhtä. Toivon Herramme näkevän rukouksensa toteutuvan meidän keskellämme. Jatketaan yhdessä rukouksessa, rakkaudessa ja rohkeudessa eteenpäin!

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa