Yhteistyö välttämätöntä evankeliumin leviämiseksi

 

Kuva: Ilkka Kontturi

Jotta evankeliumi voisi levitä, kristittyjen täytyy toimia yhteistyössä ja yhteiseen uskoon sitoutuen, yliopistojen evankelistojen verkoston johtaja Lindsay Brown opettaa.

Lindsay Brown luennoi kristittyjen välisen yhteistyön merkityksestä ja kristittyjen vaikuttamismahdollisuuksista neljän järjestön: Kansanlähetyksen, Kylväjän, Opiskelija- ja koululaislähetyksen ja Suomen Raamattuopiston Säätiön yhteisessä, ensimmäistä kertaa pidetyssä työntekijäpäivässä.

– Yhteistyö perustuu yhteiselle uskolle siitä, kuka Jumala on ja mikä on Jeesuksen merkitys.

IK-opisto vuosisop.,vko3-4, neliöb,MJa

  Koinonia, yhteistyö, tarkoittaa yhteistä uskoa, yhteistä kokemusta Jumalan armosta ja yhteistä pyrkimystä tavoittaa evankeliumilla ne, joita ei ole vielä tavoitettu. 

Brown muistuttaa, että yhteistyö on ilon lähde. Filippiläiskirjeessä mainitaan ilo yhteensä 17 kertaa.

Toimivan yhteistyö kannalta on tärkeää myös miettiä, miten menetellä ristiriitatilanteissa.

– Filippiläiskirjeen neljännessä luvussa Paavali puhui kunnioittavasti työtovereistaan, joilla oli keskinäistä kahnausta. Hän ei osoitellut, että näillä kahdella on erimielisyyttä, vaan kertoi, että hän tekee työtä rinta rinnan heidän kanssaan, Brown toteaa.

Kristitty vaikuttaa elämällään

Kristinusko asema on heikentynyt viime vuosikymmeninä Euroopassa ja heikkenee edelleen. Lindsay Brownin mukaan voidaan nähdä useita seikkoja, jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen. Moniarvoisuuden ja relativismin lisääntymisen. Totuus ei ole enää absoluuttinen käsite, vaan suhteellista. Lisäksi Brown näkee uusateismin nostavan päätään. Yhteiskunnat maallistuvat. Ihminen on kaiken keskus. Mielihyvä ja nautinto ovat tärkeitä arvoja nykyihmiselle. Brown mainitsee myös yhtenä syynä kristinuskon alennustilaan Euroopassa kirkon vetäytymisen julkiselta areenalta. Kirkon rooli ja merkitys on kaventunut ja ajautunut monissa maissa marginaaliin.

Lindsay Brown rohkaisee kristittyjä vaikuttamaan maailmaan ja muuttamaan ei-kristillisiä yhteisöjä. Brown muistutti K.S. Latouretten kuudesta kristittyjen vaikutuskeinosta, joita ovat rukous, evankeliointi, esimerkki, perustelu, toiminta ja kärsimys. 

– Toivoa ei voi näytellä epätoivon hetkellä. Tulin nuorena uskoon ja olin pitkään sukuni ainoa kristitty. Kun ainut tyttäreni kuoli, isäni pyysi minua kastamaan itsensä. Kysyin häneltä, miksi juuri nyt. Hän kertoi, että ei ole helppoa, kun oma lapsi löytää jotain, mitä itsellä ei ole. ”Halusin tietää, että se toivo, mihin uskosi perustuu, on totta”, hän vastasi. Tähdet loistavat kirkkaimmin autiomaassa.

Raamatun opetus auttaa sitoutumaan Kristukseen. Brown kertoi nuorista, jotka jäivät pois seurakunnan toiminnasta, koska heille ei opetettu, kuinka elää Raamatun mukaan. Raamattu on täynnä käytännön ohjeita, miten elää yhteiskunnassa. Se auttaa ihmisiä sovittamaan yhteen hengellisen elämän ja muun elämän. Brown muistuttaa, että opetuksen on tärkeää olla samaan aikaan Raamattu-uskollista että käytännön elämään varustavaa.

– Jumala pystyy käyttämään kaikenlaisia ihmisiä. Mihin Jumala sitten johdattaakin, älä menetä suolaasi.

Teksti: Anne Lepikko ja Sari Savela