Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Rakkaus on perheen perusta – yhteiskunnallinen muutos alkaa perheestä

 

Mongoliassa halutaan parantaa perheiden hyvinvointia. Yhteiskunnan muuttuminen terveemmäksi ja onnellisemmaksi vaatii, että yksilöt voivat hyvin. Yksinhuoltajille suunnattu tuki tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja parempaan tulevaisuuteen.

Lähetysyhdistys Kylväjän Arhangaissa toimiva yksinhuoltajahanke järjesti hankkeen hyödynsaajille projektifoorumin maakuntakeskuksessa Tsetserlegissä marraskuun lopulla. Päivän mittaiseen koulutuspäivään osallistui noin 100 yksinhuoltajaa maakuntakeskuksesta ja kauempana sijaitsevista kylistä. Foorumin teemana oli ”Muutos alkaa perheestä”, ja puhujia oli niin sosiaali- ja terveysvirastosta, poliisista kuin eri kansalaisjärjestöistä.

Mongolian työalueen yhdyshenkilö ja Kylväjän Mongoliassa tehtävien kehitysyhteistyöhankkeiden koordinoinnista vastaava Janne Henriksson avasi koulutuspäivän puheenvuorolla, jossa hän korosti perheen ja rakkauden roolia yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaajina.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

– Jos perhe on yhteiskunnan perusta, niin rakkaus on perheen perusta. Rakkauden vaaliminen ja ravitseminen on tärkeää ja muuttaa perheenjäsenien välisiä ihmissuhteita ja sitä kautta myös yhteiskunnan tilaa. Meidän kaikkien yhteen tuleminen tänne tänään vahvistaa meitä. Olette yksinhuoltajia, mutta ette ole yksin.

Arhangain maakunnassa asuu noin 2500 yksinhuoltajaa. Kun perheessä on vain yksi aikuinen ja taloudellinen tilanne hankala, on usein vaikeaa löytää aikaa perheen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suurta huolta viranomaisissa herättää etenkin erotilanteissa ilmenevä perheväkivalta. Mongoliassa 30 % naimisissa olevista naisista on kärsinyt perheväkivallasta, mutta määrä kaksinkertaistuu naisten kohdalla, joilla on eroprosessi menossa. Avioliitto näyttää kuitenkin suojelevan naisia perheväkivallalta, sillä prosenttiluvut ovat suurempia avolittojen kohdalla. Pakeneminen väkivaltaisen puolison luota on kuitenkin hankalaa, sillä usein ei ole paikkaa, minne mennä. Mongolian perhelainsäädäntö on kehittynyt hitaasti, ja tuen saaminen on yksinhuoltajille vaikeaa.

Mongolian naisyhdistyksen presidentti B. Ojungerel iloitsi siitä hyvästä työstä, jota Kylväjä ja hanketyöntekijät tekevät Arhangaissa yksinhuoltajien hyväksi. Hän korosti puheessaan perheiden hyvinvoinnin merkitystä niin henkilökohtaisen kuin yhteiskunnallisen muutoksen eteenpäin viemisessä.

– Meidän pitäisi Mongoliassa parantaa perheiden hyvinvointia. Olen kuullut, että Suomi on yksi onnellisimmista maista. Tällaista yhteiskuntaa kohti mekin haluamme pyrkiä kehittymään. Meidän tulee tuntea historiamme ja ymmärtää sen jättämiä vaikutuksia ja varjoja. Päihde- ja muut terveysongelmat vaikuttavat suoraan perheiden hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Huonot elintavat johtavat lyhyeen eliniänodotteeseen, moni yksinhuoltajista on työtön, köyhä ja kouluttamaton, erojen määrä kasvaa, perheväkivalta on yleistä. Ongelmia on useita. Mutta uskon, että kehitys ja muutos lähtee aina yksilöstä ja tämä antaa myös toivoa. Muutos on mahdollista.

Ojungerelin mukaan kansalaisjärjestöillä on tärkeä ja ratkaiseva rooli muutoksen aikaansaamisessa Mongoliassa, sillä järjestöt auttavat heikoimmissa asemassa olevia vahvistumaan, kokoontumaan yhteen ja aktivoitumaan. Äidit ovat yleensä ratkaiseva linkki perheen hyvinvoinnista huolehtimisessa. Tämän tulisi heijastua myös yhteiskunnan päätöksenteossa ja hallinnossa.

– Tarvitsemme naiset mukaan päättämään asioista. Molemmilla sukupuolilla on annettavaa ja luulen, että jos naisia kuultaisiin enemmän, myös muutos kohti onnellisempia ja terveempiä perheitä ja yhteiskuntaa olisi nopeampaa. Meidän tulee itse olla aktiivisia ja tehdä työtä muutoksen hyväksi. Toistemme tukeminen ja rohkaiseminen on ratkaisevaa tässä, Ojungerel päättää.

 
Kylvaja artikkelibanneri