Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Yhdysvallat on uskonnollisesti epäyhtenäinen

 

KUVA: Wikipedia

Uusi tutkimus valottaa kristinuskon tilaa Yhdysvalloissa. Tutkimus vahvistaa käsitystä maan keskiosan ”Raamattuvyöhykkeestä”.

Barna-tutkimuskeskus valottaa uudessa kyselytutkimuksessa, minkä Yhdysvaltojen kaupungin asukkaat ovat ”Raamattu-uskollisimpia” (Bible-minded) ja vastaavasti, ketkä ovat ”jälkikristillisimpiä” (post-Christian).

Raamattu-uskollisuudella tutkimuksessa tarkoitetaan Raamatun säännöllistä, viikoittaista lukemista ja Raamatun luotettavana pitämistä. Kymmenen vuoden pitkäaikaistutkimuksessa haastateltiin puhelimitse satunnaisotannalla 76 505 aikuista Yhdysvaltojen sadalla merkittävimmällä talousalueella. Tutkimustulos ilmaistaan kaupunkikohtaisella prosenttiluvulla, joka kertoo, kuinka moni sen asukkaista on määritelmän mukaisesti Raamattu-uskollinen. Raamattu-uskollisimmat ihmiset asuvat Tennesseen osavaltion Chattanoogassa (Raamattu-uskollisuusprosentti 50). Ylipäätään Yhdysvaltojen etelän ja keskiosan kaupungit sijoittuivat tutkimuksessa korkealle. Vähiten Raamattu-uskollinen kaupunki on New Yorkin osavaltion metropoli Albany-Schenectady-Troy, jonka prosenttiluku on vain kymmenen.

KRS Krito 10.-23.6.

Jälkikristillisyys on vallalla Uudessa Englannissa

Raamattu-uskollisuuden lisäksi kyselyssä mitattiin amerikkalaisten jälkikristillisyyttä. Jälkikristilliseksi määriteltiin tutkimuksessa ihminen, joka täytti yhdeksän tutkimuksen kuudestatoista kriteeristä. Mikäli henkilö täytti 13 kriteeriä, hänet määriteltiin erittäin jälkikristilliseksi.

Jälkikristillisyyden kriteerejä olivat muun muassa: ihminen ei usko Jumalaan, identifioituu ateistiksi, ei pidä uskoa merkittävänä elämässään, ei ole rukoillut viikkoon, ei pidä Raamattua luotettavana, ei osallistu seurakunnan tilaisuuksiin, ei ole viikkoon lukenut Raamattua, ei ole osallistunut kristilliseen pienryhmätoimintaan, ei ole tullut uskoon.

Jälkikristillisin kaupunki on Mainen osavaltion Portland-Auburn, jonka väestöstä jälkikristillisiä on 57 prosenttia. Vähiten jälkikristillinen kaupunki on Louisianan osavaltion Shreveport (12 prosenttia). Koko Yhdysvaltojen prosentti on 25.

Kymmenen kaikkein jälkikristillisintä kaupunkia sijoittuvat Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikolle. Näistä kymmenestä kahdeksan sijaitsee maan koilliskulmassa Uudessa Englannissa.

 
artikkelibanneri Uusi Tie